ผลงานของเรา

Prev Next

ส่งมอบพระประธานองค์เล็กในอุโบสถ พระนาคปรก ลงรักปิดทองแท้ และโต๊ะหมู่บูชา แกะสลัก ปิดทอง หมู่ 9 ให้กับเจ้าภาพที่วัดสามชุก จ.สุพรร…

     วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทนเดินทางไปที่ วัดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนำพระประธานองค์เล็กในอุโบสถ พระนาคปรก ลงรักป...

ส่งมอบพระประธานองค์รองในอุโบสถ พระนาคปรก เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่วัดหมูสี จ.นครราชสีมา

     วันที่ 9 ตุลาคม 2564 ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทนเดินทางไปที่ วัดหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำพระประธานองค์รองในอุโบสถ ”พระนา...

ส่งมอบพระพุทธรูป ปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 100 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่วัดโนนกุหลาบ จ.อุบลราชธานี

{youtube}https:/www.youtube.com/watch?v=ES4AauNPyCo{/youtube}       เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ทางชมรมฯ ได้ส่งตัวแทนเดินทางไปที่ วัดโนนกุหล...

พิธีถวายพระประธานองค์เล็กในอุโบสถ พระพุทธชินราช ลงรักปิดทองแท้ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว และโต๊ะหมู่บูชา ไม้สักปิดทอง หมู่ 9 หน้า 10 ให…

     พิธีถวายพระประธานองค์เล็กในอุโบสถ พระพุทธชินราช ลงรักปิดทองแท้ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว และโต๊ะหมู่บูชา ไม้สักปิดทอง หมู่ 9 หน้า 10 ให้กับวัดบ้านท...

ส่งมอบพระประธาน พระพุทธชินราช แบบเทหล่อ เนื้อทองหล่อ พ่นสีทอง และพระอัครสาวก ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่วัดพุทธบูชา จ.ส…

     วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทนเดินทางไปที่ วัดพุทธบูชา จ.สมุทรสาคร เพื่อนำพระประธาน พระพุทธชินราช แบบเทหล่อ เนื้อทองหล่อ ...

พิธีถวายหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม ของสำนักพิมพ์มหามกุฎ พร้อมตู้หนังสือไม้สักอย่างดี ให้กับวัดเขาแก้ว จ.สุพรรณบุรี

     พิธีถวายหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม ของสำนักพิมพ์มหามกุฎ พร้อมตู้หนังสือไม้สักอย่างดี ให้กับวัดที่ติดต่อขอมา ในครั้งนี้ทางชมรมฯ ได้นำคณะเจ...

พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่มาขอบวช เพื่อตั้งใจปฏิบัติจริงๆ แต่ผู้บวชติดขัดในเรื่องค่าใช้จ่าย จำนวน 3 รูป วันที่ 10 ตุลาคม 2564 ที่ว…

     พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่มาขอบวช เพื่อตั้งใจปฏิบัติจริงๆ แต่ผู้บวชติดขัดในเรื่องค่าใช้จ่าย จำนวน 3 รูป ทำพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 256...

ส่งมอบพระประธานปางสมาธิ แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง ลงรักปิดทองแท้ ฐานบัว หน้าตัก 60 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่วัดสระทอง จ.มหาสารคาม

      เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ทางชมรมฯ ได้ให้ตัวแทนเดินทางไปที่ วัดสระทอง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อนำพระประธานปางสมาธิ แบบเทหล่อ เนื้อ...

ส่งมอบพระประธานองค์เล็กในอุโบสถ พระพุทธชินราช ลงรักปิดทองแท้ หน้าตัก 9 นิ้ว และโต๊ะหมู่บูชาลายหลวง ไม่สักแท้ ให้กับเจ้าภาพที่วัด…

     เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทางชมรมฯ ได้ให้ตัวแทนเดินทางไปที่ วัดบ้านทึง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนำพระประธานองค์เล็กในอุโบสถ พระพุทธชินราช ลงรั...

ส่งมอบพระประธานพระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 40 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่วัดบ้านโนนกุหลาบ จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทนเดินทางไปที่ วัดบ้านโนนกุหลาบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำพระประธานพระพุทธชินราช ขนาดห...

ส่งมอบพระแก้วมรกต เครื่องทรงฤดูร้อน-ฝน-หนาว หน้าตัก 39 นิ้ว แบบฐานสูง ประดับเพชรพลอยทั้งองค์ ให้กับเจ้าภาพที่วัดเชิงเลน

     29 กันยายน 2564 ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทนเดินทางไปที่ จังหวัดอยุธยา เพื่อนำพระแก้วมรกต เครื่องทรงฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว  ขนาดหน้าตัก ...

ส่งมอบพระแก้วมรกต เครื่องทรงฤดูหนาว หน้าตัก 30 นิ้ว แบบฐานสูง ประดับเพชรพลอยทั้งองค์ ให้กับเจ้าภาพที่วัดลาดประทุมคงคาราม

      28 กันยายน 2564 ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทนเดินทางไปที่ จังหวัดอยุธยา เพื่อนำพระแก้วมรกต เครื่องทรงฤดูหนาว  ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว แบบฐา...

พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวชเพื่อตั้งใจปฏิบัติจริงๆ แต่ขาดแคลนค่าใช้จ่าย จำนวน 9 รูป ที่วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี …

     พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวชเพื่อตั้งใจปฏิบัติจริงๆ  แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย จำนวน 9 รูป ทำพิธีอุปสมบทที่วัดโพธิ์สุทธาลั...

พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่มาขอบวช เพื่อตั้งใจปฏิบัติจริงๆ ทำพิธีอุปสมบทที่วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี วันที่ 19 กันยายน 2564

     พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่มาขอบวช เพื่อตั้งใจปฏิบัติจริงๆ  ทำพิธีอุปสมบทที่วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2564 ...

พิธีถวายระฆังสำริดให้กับวัดให้กับวัดที่ขาดแคลน วัดสุวรรณาวาส จ.เชียงใหม่

     พิธีถวายระฆังสำริด ให้กับวัดที่ขาดแคลนในจังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ทางชมรมฯ ได้นำไปถวายให้กับวัดสุวรรณาวาส จ.เชียงใหม่ ซึ่งทางวัดได้ติดต่อขอ...

พิธีถวายพระประธานในอุโบสถ พระพุทธชินราช และพระประธานในศาลาการเปรียญ พระประธานปางสมาธิ หน้าตัก 60 นิ้ว ให้กับวัดใน จ.มหาสารคาม

      พิธีถวายพระประธานในอุโบสถ พระพุทธชินราช แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง ลงรักปิดทองแท้ ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว และ พิธีถวายพระประธานในศาลาการเปรียญ พร...

ส่งมอบพระประจำวันเสาร์ พระนาคปรก เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่วัดโพธิ์สุทธาลัย จังหวัดสิงห์บุรี

    เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดโพธิ์สุทธาลัย จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อนำพระประจำวันเสาร์ พระนาคปรก เนื้อทองเห...

ส่งมอบพระประธานปางมารวิชัยและปางสมาธิ เนื้อทองเหลือง แบบเทหล่อ ลงรักปิดทองแท้ จำนวน 3 องค์ ให้กับเจ้าภาพที่วัดเขาพระบาท จ.ระยอง

     เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดเขาพระบาท จ.ระยอง เพื่อนำพระประธานปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว พระ...

พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย วันที่ 5 กันยายน 2564 ที่วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี

     พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย จำนวน 4 รูป ทำพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2564 ที่วัดโพธิ์สุทธาลัย ...

ส่งมอบพระแก้วมรกต ฤดูฝน แบบฐานสูง ขนาดหน้าตัก 40 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมหลวงปู่หมุน ฐิติสีโล จ.ฉะเชิงเทรา

     ส่งมอบพระแก้วมรกต ฤดูฝน แบบฐานสูง ขนาดหน้าตัก 40 นิ้ว ให้กับคณะเจ้าภาพที่สั่งทำ ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมหลวงปู่หมุน ฐิติสีโล จังหวัดฉะเชิงเทรา กา...

ส่งมอบพระพุทธรูปยืนเนื้อทองเหลืองปางรำพึง สูง 2.10 เมตร 2 องค์ ให้กับเจ้าภาพที่วัดใหม่สุปดิษฐาราม จ.นครปฐม

     ส่งมอบพระพุทธรูปยืนเนื้อทองเหลือง ปางรำพึง พระประจำวันศุกร์ ขนาดความสูง 2.10 เมตร จำนวน 2 องค์ ให้กับคณะเจ้าภาพที่สั่งทำ ที่วัดใหม่สุปดิษฐาร...

ส่งมอบพระแก้วมรกต ฤดูฝน แบบฐานสูง ขนาดหน้าตัก 40 นิ้ว ให้กับคณะเจ้าภาพที่สั่งทำ ที่วัดหนองสะไน จ.สกลนคร

     ส่งมอบพระแก้วมรกต ฤดูฝน แบบฐานสูง ขนาดหน้าตัก 40 นิ้ว ให้กับคณะเจ้าภาพที่สั่งทำ ที่วัดหนองสะไน จ.สกลนคร การส่งมอบในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรี...

พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ที่วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี

     พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย ทำพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ที่วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี ...

พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ที่วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี

     พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย ทำพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ที่วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี...

ส่งมอบพระประธาน”พระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 80 นิ้ว และพระอัครสาวก ให้กับเจ้าภาพที่วัดห้วยเหว่อ จ.อุบลราชธานี

     วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดห้วยเหว่อ จ.อุบลราชธานี เพื่อนำพระประธาน”พระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง ขนา...

ส่งมอบฉัตรพระประธานในอุโบสถ ให้กับเจ้าภาพที่วัดดอนยอ จ.นครปฐม

     วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดดอนยอ จ.นครปฐม เพื่อนำฉัตรพระประธานในอุโบสถ ที่ทางคณะเจ้าภาพของคุณสุนิติ บุ...

ส่งมอบ พระประธานในวิหารหลวงพ่อปาน ให้กับเจ้าภาพที่วัดบ้านทึง จ.สุพรรณบุรี

     วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดบ้านทึง จ.สุพรรณบุรี เพื่อนำฉัตรพระประธาน ที่ทางคณะเจ้าภาพของทางชมรมฯ รับเป...

ส่งมอบ พระประธานในศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่สำนักสงฆ์เฉลิมราษฏร์ศรัทธา จ.อุ…

     เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ ”สำนักสงฆ์เฉลิมราษฏร์ศรัทธา จ.อุบลราชธานี ” เพื่อนำพระประธานในศาลาการเ...

พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่ตั้งใจบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย จำนวน 4 รูป ที่วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี

     พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่ตั้งใจบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย จำนวน 4 รูป ทำพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2564 และ วันที่ 10 กรกฎาคม 25...

ส่งมอบ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 12 นิ้ว ลงรักปิดทองแท้ ให้กับเจ้าภาพที่ วัดหมูสี จ.นครราชสีมา

     วันที่ 19 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดหมูสี จ.นครราชสีมา เพื่อนำพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 1...

ส่งมอบ พระพุทธรูปยืน ปางเปิดโลก เนื้อทองเหลือง ขนาดความสูง 2.10 เมตร ให้กับวัดซับกระทิง จ.ลพบุรี

     ส่งมอบ พระพุทธรูปยืน ปางเปิดโลก เนื้อทองเหลือง ขนาดความสูง 2.10 เมตร ให้กับวัดซับกระทิง จังหวัดลพบุรี การส่งมอบในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้...

ส่งมอบ พระพุทธรูป ปางนาคปรก แบบ 9 เศียร เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 40 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพ ที่ จ.ตาก

     1 กรกฎาคม 2564 ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อนำพระพุทธรูป ปางนาคปรก แบบ 9 เศียร เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก ...

ส่งมอบพระประธาน”พระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง แบบเทหล่อ ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพ ที่วัดป่าแสงอรุณ อ.เมือง จ.สุรินทร์

     วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดป่าแสงอรุณ อ.เมือง จ.สุรินทร์ เพื่อนำพระประธาน”พระพุทธชินราช เนื้อทองเหล...

ส่งมอบหนังสือพระไตรปิฎก และตู้พระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม ของสำนักพิมพ์มหามกุฏ ให้กับสำนักสงฆ์ภูพลาญสูง จ.อุบลราชธานี

     ส่งมอบหนังสือพระไตรปิฎก และตู้พระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม ของสำนักพิมพ์มหามกุฏ ให้กับสำนักสงฆ์ภูพลาญสูง จ.อุบลราชธานี ซึ่งทางครอบครัวของ ท่านดร.อ...

ส่งมอบหนังสือและตู้พระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม ของสำนักพิมพ์มหามกุฏ ให้กับวัดทุ่งประทาย อำเภอกันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ

     ส่งมอบหนังสือและตู้พระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม ของสำนักพิมพ์มหามกุฏ ให้กับวัดทุ่งประทาย อำเภอกันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งทางวัดได้ติดต่อขอมากับทาง...

ส่งมอบพระประธานปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง แบบเทหล่อ 60 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่วัดหนองวัลย์เปรียง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

     เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดหนองวัลย์เปรียง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เพื่อนำ”พระประธานปางมารวิช...

ส่งมอบพระสิวลี เนื้อทองเหลือง ความสูง 1.70 เมตร ให้กับพระอาจารย์พรภลักษณ์ พรหมมา

     6 มิถุนายน 2564 ส่งมอบพระสิวลี เนื้อทองเหลือง ความสูง 1.70 เมตร ให้กับพระอาจารย์พรภลักษณ์ พรหมมา ซึ่งทางพระอาจารย์ได้ติดต่อสั่งทำไว้กับทางชม...

ส่งมอบพระพุทธชินราช ลงรักปิดทองแท้ หน้าตัก 9 นิ้ว และโต๊ะหมู่บูชาไม้สักปิดทอง แกะสลัก ให้กับเจ้าภาพที่วัดดอนยอ จ.สุพรรณบุรี

     เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่”วัดดอนยอ จ.สุพรรณบุรี ” เพื่อนำพระพุทธชินราช ลงรักปิดทองแท้ ขนาดหน้าตั...

ส่งมอบพระประธาน ปางประทานพร เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่วัดป่าประดู่ จ.ระยอง

     เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดป่าประดู่ จ.ระยอง เพื่อนำ”พระประธาน ปางประทานพร เนื้อทองเหลือง ขนาด...

ส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 40 นิ้ว และพระอัครสาวก ให้กับเจ้าภาพที่ จ.สมุทรสาคร

     เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่อำเภอเมือง จ.สมุทรสาคร เพื่อนำ ”พระประธาน ปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ขน...

ส่งมอบพระประธานปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง แบบเทหล่อ หน้าตัก 60 นิ้ว 2 องค์ วัดเนินพุทรา จ.ระยอง

     เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดเนินพุทรา จ.ระยอง เพื่อนำ”พระประธานปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง แบบเทห...

ส่งมอบพระอุปคต เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ให้กับวัดบัวผัน

     ส่งมอบ“พระอุปคต เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว” ให้กับวัดบัวผัน การส่งมอบในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์พระทำถูกต้องตามแบบ ที่ทางเจ...

งานสร้างกุฏิพระ ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ที่วัดป่าภูผาสูง จ.นครราชสีมา

     งานสร้างกุฏิพระ เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลนและวัดติดต่อขอมา ทางชมรมฯได้ทำเสร็จเรียบร้อย พร้อมเคลื่อนย้ายเพื่อนำไปส่งมอบให้กับวัดป่าภูผา...

ส่งมอบ พระแก้วมรกต ฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูฝน ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว จำนวน 3 องค์ ให้กับเจ้าภาพที่วัดโพธิ์ศรี

     เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทนเดินทางไปที่ วัดโพธิ์ศรี เพื่อนำ พระแก้วมรกต ฤดูร้อน ฤดูหนาว และฤดูฝน ขนาดหน...

ส่งมอบพระแก้วมรกต ฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูฝน ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว จำนวน 3 องค์ ให้กับเจ้าภาพที่ จ.ร้อยเอ็ด

     ส่งมอบ “พระแก้วมรกต ฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูฝน ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว” จำนวน 3 องค์ ให้กับเจ้าภาพที่สั่งทำ ที่บ้านของเจ้าภาพ ในจ.ร้อยเอ็ด การส่งมอบใ...

ส่งมอบพระสิวลี เนื้อทองเหลือง ขนาด 2.50 เมตร ฉัตรกลางแจ้ง และโต๊ะหมู่บูชา ให้กับเจ้าภาพที่วัดป่าบ้านดอนหัน จ.นครราชสีมา

      เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทนเดินทางไปที่ วัดป่าบ้านดอนหัน จ.นครราชสีมา เพื่อนำพระสิวลี เนื้อทองเหลือง ...

ส่งมอบพระสิวลี เนื้อทองเหลือง แบบเทหล่อ ขนาด 2.10 เมตร ให้กับเจ้าภาพที่สำนักสงฆ์เฉลิมราษฎร์ศรัทธา จ.อุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทนเดินทางไปที่สำนักสงฆ์เฉลิมราษฎร์ศรัทธา จ.อุบลราชธานี เพื่อนำพระสิวลี (พระแห...

ส่งมอบพระประธานพุทธชินราช หน้าตัก 60 นิ้ว และพระอัครสาวก ให้กับเจ้าภาพที่สำนักสงฆ์โพธิ์ธรรมพุทธบุตร จ.สุรินทร์

     เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่สำนักสงฆ์โพธิ์ธรรมพุทธบุตร อำเภอสนม จ.สุรินทร์ เพื่อนำ”พระประธ...

ส่งมอบพระประธานปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่วัดบูรพา จ.สกลนคร

     วันที่ 5 เมษายน 2564 ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดบูรพา จ.สกลนคร เพื่อนำ”พระประธานปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 60 น...

พิธีถวายพระประธานในอุโบสถ พระพุทธรูปปางมารวิชัย พร้อมพระอัครสาวก และโต๊ะหมู่บูชา ให้กับ วัดป่าหลักชัย

     พิธีถวายพระประธานในอุโบสถ พระพุทธรูปปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 80 นิ้ว พร้อมพระอัครสาวก พระโมคคัลลา พระสาลีบุตร และ โต๊ะหมู่บูชา...

พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนค่าใช้จ่าย จำนวน 4 รูป ที่วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี

     พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลน ในเรื่องค่าใช้จ่าย ที่ใช้ในการทำพิธีอุปสมบท  จำนวน 4 รูป ทำพิธีอุปสมบทไปเมื่อ วันที่ 21 มี...

ส่งมอบพระประธานปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง หน้าตัก 80 นิ้ว พร้อมพระอัครสาวก และโต๊ะหมู่บูชา ให้กับเจ้าภาพที่ จ.อุบลราชธานี

      เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่จังหวัดอุบลราชธานี ” เพื่อนำพระประธาน ปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง พ่นสีท...

ส่งมอบพระพุทธรูปปางสมาธิ เนื้อทองเหลืองพ่นสีทอง หน้าตัก 30 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่วัดพฤกษมาลา ราชวรวิหาร กรุงเทพ

     เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ตัวแทนของชมรมฯ ได้เดินทางไปที่”วัดพฤกษมาลา ราชวรวิหาร กรุงเทพ” เพื่อนำ”พระพุทธรูปปางสมาธิ เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง...

ส่งมอบพระประธาน พระพุทธชินราช ลงรักปิดทอง และพระอัครสาวก ให้กับเจ้าภาพที่วัดป่านาขมิ้น จ.นครพนม

     เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดป่านาขมิ้น จ.นครพนม เพื่อนำ”พระประธาน พระพุทธชินราช ลงรักปิดทอง และพระ...

พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลน ในเรื่องค่าใช้จ่าย ที่วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี

     พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลน ในเรื่องค่าใช้จ่าย ที่ใช้ในการทำพิธีอุปสมบท  จำนวน 4 รูป ทำพิธีอุปสมบทไปเมื่อ วันที่ 21 มี...

ส่งมอบ พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร พิมพ์หลวงพ่อวัดบ้านแหลม ขนาดความสูง 1.65 เมตร ให้กับเจ้าภาพที่ จ.สมุทรสาคร

     เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ อำเภอเมือง จ.สมุทรสาคร เพื่อนำ ”พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร พิมพ์หลวงพ่อวัดบ้...

พิธีถวาย พระประธาน พระพุทธชินราช ลงรักปิดทองแท้ หน้าตัก 9 นิ้ว และโต๊ะหมู่บูชา ให้กับวัดหนองตาแก้ว จังหวัดสุพรรณบุรี

     พิธีถวาย พระประธาน “พระพุทธชินราช ลงรักปิดทองแท้ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว และโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 10 แกะสลัก ปิดทอง” ให้กับวัดหนองตาแก้ว จังหว...

ส่งมอบพระพุทธชินราช ลงรักปิดทอง ขนาด 24 นิ้ว พร้อมโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก แกะสลัก ปิดทองและระฆังสำริด ให้กับเจ้าภาพที่วัดหนองโพธิ์ จ…

     เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 ทางชมรมฯ ได้ส่งตัวแทน เดินทางไปที่”วัดหนองโพธิ์ จ.สุพรรณบุรี ” เพื่อนำพระพุทธชินราช ลงรักปิดทอง ขนาด 24 นิ้ว พร้อม...

ส่งมอบหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม ของสำนักพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมตู้ไม้สัก ให้กับเจ้าภาพที่วัดทุ่งโพธิ์ชัย จ.นครพนม

     เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม เพื่อนำหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เ...

พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย ที่ใช้ในการทำพิธีอุปสมบท จำนวน 3 รูป ที่วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บ…

     เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี เพื่อเป็นตัวแทนของเจ้าภาพ ไปท...

พิธีอัญเชิญและส่งมอบ พระประธานปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 40 นิ้วให้กับโรงเรียนวัดแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

     พิธีอัญเชิญและส่งมอบ พระประธานปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 40 นิ้วให้กับโรงเรียนวัดแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ซึ่งทางโรงเรียนได้ต...

ส่งมอบพระพุทธชินราช หน้าตัก 9 นิ้ว และโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก ให้กับเจ้าภาพ ที่วัดราชบัลลังก์ประดิษฐาราม จ.ระยอง

     เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่”วัดราชบัลลังก์ประดิษฐารามจ.ระยอง ” เพื่อนำพระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก...

ส่งมอบพระพุทธชินราช ลงรักปิดทองแท้ หน้าตัก 9 นิ้ว และโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก แกะสลัก ให้กับเจ้าภาพที่วัดหนองตาแก้ว จ.สุพรรณบุรี

     เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่”วัดหนองตาแก้วจ.สุพรรณบุรี ” เพื่อนำพระพุทธชินราช ลงรักปิด...

ส่งมอบพระพุทธรูปปางมารวิชัย ลงรักปิดทองแท้ ขนาดหน้าตัก 12 นิ้ว และโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก ให้กับเจ้าภาพ ที่วัดเขาแหลม จ.กาญจนบุรี

    เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่”วัดเขาแหลม อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ” เพื่อนำพระพุทธรูปปางมารวิชั...

ส่งมอบพระพุทธรูป ปางนาคปรก เนื้อทองเหลือง หน้าตัก 30 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพ ที่ตลาดนานาเจริญ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

     เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่”ตลาดนานาเจริญ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ” เพื่อนำพระพุทธรูป ปา...

ส่งมอบพระพุทธรูปปางมาวิชัย หน้าตัก 50นิ้ว และพระพุทธรูปยืน ให้กับเจ้าภาพ ที่วัดโนนชาด จ.ชัยภูมิ

     เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่”วัดโนนชาด จ.ชัยภูมิ ” เพื่อนำ”พระพุทธรูปปางมาวิชัย ขนาดหน...

ส่งมอบพระพุทธชินราช ลงรักปิดทองแท้ หน้าตัก 9 นิ้ว และโต๊ะหมู่บูชา ให้กับเจ้าภาพที่ วัดสุวรรณตะไล จ.สุพรรณบุรี

     วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่”วัดสุวรรณตะไล จ.สุพรรณบุรี ” เพื่อนำพระพุทธชินราช ลงรักปิดทองแ...

ส่งมอบ พระพุทธรูปปางมาวิชัย ขนาดหน้าตัก 35 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่วัดศรีสุภักดิ์ จ.สกลนคร

     เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่”วัดศรีสุภักดิ์ จ.สกลนคร ” เพื่อนำ”พระพุทธรูปปางมาวิชัย ขนา...

พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลน ในเรื่องค่าใช้จ่าย ที่ใช้ในการพิธีอุปสมบท จำนวน 3 รูป ที่วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บ…

     พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลน ในเรื่องค่าใช้จ่าย ที่ใช้ในการพิธีอุปสมบท  จำนวน 3 รูป ทำพิธีอุปสมบทไปเมื่อ วันที่ 6 ก.พ&n...

ส่งมอบพระแก้วมรกต เครื่องทรงฤดูร้อน ประดับเพชร ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี

     ส่งมอบ“พระแก้วมรกต เครื่องทรงฤดูร้อน ประดับเพชร ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ที่คุณอรจิรา และคณะ  ได้รับเป็นเจ้าภาพสร้างถวาย นำไปส่งมอบให้ก...

ส่งมอบพระสิวลี แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาดความสูง 1.70 เมตร ให้กับเจ้าภาพ ที่ จ.ชุมพร

     ส่งมอบพระสิวลี แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาดความสูง 1.70 เมตร ให้กับคุณสมโชค จุงจาตุรันต์ ซึ่งเป็นลูกค้าประจำ ที่สั่งทำพระกับทางชมร...

ส่งมอบพระประธานในศาลาการเปรียญ พระพุทธรูปเชียงแสน 1 แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่วัดเขาพระบาท จ…

     วันที่ 19 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา  ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่”วัดเขาพระบาท จ.ระยอง ” เพื่อนำพระประธานในศาลาการเปรียญ “พระ...

ส่งมอบพระประธานในศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย และ โต๊ะหมู่บูชาไม้สักปิดทอง ให้กับเจ้าภาพที่วัดศรีชมชื่น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

     วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่”วัดศรีชมชื่น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม ” เพื่อนำพระประธานในศาลาการเปรี...

ส่งมอบพระประธานในอุโบสถ พระพุทธชินราช แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง หน้าตัก 80 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่วัดหนองไผ่แบน จ.อุทัยธานี

     เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่”วัดหนองไผ่แบน จ.อุทัยธานี ” เพื่อนำพระประธานในอุโบสถ “พระพุท...

ส่งมอบพระพุทธรูป ปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ให้กับวัดคลองสอง วังน้ำเขียว นครราชสีมา

     ส่งมอบพระพุทธรูป ปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ให้กับวัดคลองสอง วังน้ำเขียว นครราชสีมา การส่งมอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค...

ส่งมอบพระสิวลี (พระแห่งความสำเร็จ) แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง สูง 2.50 เมตร ให้กับเจ้าภาพที่วัดยางน้ำกลัดเหนือ จ.เพชรบุรี

     ส่งมอบ”พระสิวลี(พระแห่งความสำเร็จ)  แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง ขนาดความสูง 2.50 เมตร ให้กับคณะเจ้าภาพที่สั่งทำ  ที่วัดยางน้ำกลัดเหนื...

ส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย หน้าตัก 32 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่สำนักสงฆ์ จ.นครราชสีมา

     ส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย พุทธศิลป์แบบอู่ทอง แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 32 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่สั่งทำ ที่สำนักสงฆ์ ในอำเภอวังน้...

ส่งมอบพระนาคปรก ลงรักปิดทองแท้ หน้าตัก 9 นิ้ว และโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก ให้กับเจ้าภาพที่วัดศรีบุญเรือง จ.นครพนม

     ส่งมอบพระนาคปรก  ลงรักปิดทองแท้  ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว และโต๊ะหมู่บูชา ไม้สัก แกะสลัก หมู่ 9 หน้า 10 ให้กับเจ้าภาพที่สั่งทำ ที่วัดศรี...

ติดตั้งฉัตรพระประธานในอุโบสถ ให้กับ วัดชัยสว่าง จังหวัดชัยภูมิ

     ติดตั้งฉัตรพระประธานในอุโบสถ ให้กับ”วัดชัยสว่างจังหวัดชัยภูมิ” โดยมีคณะเจ้าภาพของทางชมรมฯ รับเป็นเจ้าภาพสร้างถวาย และทางคณะเจ้าภาพ ได้มอบหมา...

ส่งมอบพระประธาน พระนาคปรก หน้าตัก 30 นิ้ว และระฆังสำริด ให้กับเจ้าภาพที่หมู่บ้านชาลีโฮม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

     เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่”หมู่บ้านชาลีโฮม อ.แม่สาย จ.เชียงราย ” เพื่อนำพระประธาน พระ...

ส่งมอบพระประธาน พระพุทธรูปปางมารวิชัย แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ที่วัดใหม่ศรีอุบล น้ำพอง จ.ขอนแก่น

     วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ตัวแทน ของทางชมรมฯ ได้เดินทางไปที่”วัดใหม่ศรีอุบล น้ำพอง จ.ขอนแก่น ” เพื่อนำพระประธาน “พระพุทธรูปปางมารวิชัย...

ส่งมอบพระพุทธรูปยืน จำนวน 4 องค์ ส่งมอบให้กับเจ้าภาพ ที่วัดป่าพุทธมงคล จ.กาฬสินธ์ุ

     เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทนเดินทางไปที่ วัดป่าพุทธมงคล จ.กาฬสินธ์ุ เพื่อนำ”พระพุทธรูปยืน ปางเปิดโลก-ปา...

พิธีถวายพระประธาน พระพุทธชินราช ลงรักปิดทอง ประขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ให้กับวัดแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่

     พิธีถวายพระประธาน”พระพุทธชินราช ลงรักปิดทอง ประขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ” พระประธานในอุโบสถ ให้กับวัดแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ ทางคณะเจ้าภาพ เดินทางมาท...

พิธีถวายพระประธาน สมเด็จองค์ปฐม (พระพุทธชินราช ทรงเครื่อง) ลงรักปิดทอง ประดับเพชร ขนาด 60 นิ้ว พร้อมพระอัครสาวก ให้กับวัดบ้านโป่…

     พิธีถวายพระประธาน สมเด็จองค์ปฐม (พระพุทธชินราช ทรงเครื่อง) ลงรักปิดทอง ประดับเพชร ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว พร้อมพระอัครสาวก” พระประธานในศาลาปฏิบั...

ส่งมอบฉัตรพระประธานให้กับเจ้าภาพ ที่วัดชัยสว่าง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

     เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดชัยสว่าง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ เพื่อนำฉัตรพระประธาน ที่ทางคณะเจ้าภาพของท...

ส่งมอบพระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง หน้าตัก 40 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่วัดทุ่งโพธิ์ชัย จ.นครพนม

     วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่”วัดทุ่งโพธิ์ชัย จ.นครพนม” เพื่อนำพระประธานในศาลาการเปรียญ ”พระพุทธชินราช ...

พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนปัจจัยที่ใช้ในพิธีอุปสมบท จำนวน 4 รูป ที่วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี

     พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลน ในเรื่องค่าใช้จ่ายที่ใช้ในพิธีอุปสมบท จำนวน 4 รูป ทำพิธีอุปสมบทไปเมื่อวันที่ 8 พ.ย 2563 ที่วัดโ...

ส่งมอบและติดตั้ง ฉัตรพระประธานในอุโบสถ ให้กับวัดบ้านกร่าง จังหวัดสุพรรณบุรี

     ส่งมอบและติดตั้ง ฉัตรพระประธานในอุโบสถ ให้กับ ”วัดบ้านกร่าง จังหวัดสุพรรณบุรี” โดยมีครอบครัวของคุณวริศรา รับเป็นเจ้าภาพสร้างถวาย และ ทางคณะเ...

ส่งมอบสมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่อง ลงรักปิดทอง ประดับเพชร หน้าตัก 60 นิ้ว พร้อมพระอัครสาวก ให้กับเจ้าภาพที่วัดบ้านโป่ง จ.เชียงใหม่

     เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่”วัดบ้านโป่ง จ.เชียงใหม่” เพื่อนำพระประธาน”สมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่อง ล...

ส่งมอบและติดตั้ง ฉัตรพระประธานในอุโบสถ ให้กับวัดทุ่งบวกข้าว จ.เชียงใหม่

     ส่งมอบและติดตั้ง ฉัตรพระประธานในอุโบสถ ให้กับวัดทุ่งบวกข้าว จ.เชียงใหม่ โดยมีครอบครัวของคุณกมล รับเป็นเจ้าภาพสร้างถวาย และทางคณะเจ้าภาพ ได้ม...

ส่งมอบพระพุทธชินราช แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือ ฐานบัว ลงรักปิดทอง ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่วัดแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่

     เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ ”วัดแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่” เพื่อนำพระพุทธชินราช แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลื...

ความคืบหน้า พระพุทธชินราช แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว

     พระพุทธชินราช แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ช่างลงรักปิดทอง ได้ทำการ ลงรักปิดทอง องค์พระเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะส่งมอบให...

ส่งมอบพระประธานองค์เล็ก ปางมาวิชัย หน้าตัก 9 นิ้ว และโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก ให้กับเจ้าภาพที่วัดโพธิ์ทะเลเหนือ จ.สิงห์บุรี

     เมื่อวันที่ 25 พ.ย 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดโพธิ์ทะเลเหนือ จ.สิงห์บุรี เพื่อนำพระประธานองค์เล็ก เป็นพระพุ...

ส่งมอบพระแก้วมรกตฤดูหนาว ปิดทอง ประดับเพชร ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ให้กับคณะเจ้าภาพที่สั่งทำ ที่วัดประสงค์พัฒนา จ.นคราชสีมา

     ส่งมอบพระแก้วมรกตฤดูหนาว ปิดทอง ประดับเพชร ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ให้กับคณะเจ้าภาพที่สั่งทำ ที่วัดประสงค์พัฒนา จ.นคราชสีมา ส่งมอบเมื่อวันที่ 12...

พิธีถวายพระประธาน ปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 80 นิ้ว ให้กับวัดโนนกุหลาบ จ.อุบลราชธานี

     พิธีถวายพระประธาน ปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 80 นิ้ว ให้กับ”วัดโนนกุหลาบ จ.อุบลราชธานี” ซึ่งทางวัดได้ติดต่อ ขอพระประธานองค์ที่นำ...

ส่งมอบพระพระรูป ปางมารวิชัย และ ปางสมาธิ เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่ จ.สมุทรสาคร

     เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ จ.สมุทรสาคร เพื่อนำ ”พระพระรูป ปางมารวิชัย และ ปางสมาธิ เนื้อทองเหลือง...

พิธีทอดกฐินให้กับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพกฐิน ประจำปี 2563 (วัดโพธิ์ทะเลเหนือ จ.สิงห์บุรี)

     พิธีทอดกฐินให้กับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพกฐิน ประจำปี 2563 ในวันนี้ (31 ตุลาคม 2563) ทางชมรมฯ ได้นำผ้ากฐิน และบริวารกฐินของคณะเจ้าภาพ ไปทำพิธีทอด ...

พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนปัจจัย จำนวน 4 รูป ที่วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี

     พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลน ในเรื่องค่าใช้จ่ายที่ใช้ในพิธีอุปสมบท จำนวน 4 รูป ทำพิธีอุปสมบทไปเมื่อวันที่ 8 พ.ย 2563 ที่วัดโ...

พิธีถวายฉัตรพระประธานในวิหาร ที่ วัดแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

     วันนี้ (8 พ.ย 63) ทางชมรมฯ ได้เดินทางไปที่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เพื่อนำ คณะเจ้าภาพของคุณอำนวย ไปทำพิธีถวายฉัตรพระประธานในวิหาร ให้กับ วัดแม่ป...

พิธีทอดกฐิน ที่วัดศิริมงคล อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

     เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดศิริมงคล อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม เพื่อเป็นตัวแทนเจ้าภาพ นำผ้า...

พิธีถวายผ้ากฐินและบริวารกฐิน ให้กับป่าห้วยพระ จ.นครพนม

     “พิธีถวายผ้ากฐินและบริวารกฐิน” ให้กับป่าห้วยพระ จ.นครพนม ซึ่งในปีนี้ ทางวัดไม่มีเจ้าภาพกฐิน ทางชมรมฯ จึงได้ช่วยประชาสัมพันธ์หาเจ้าภาพกฐินให้...

พิธีทอดกฐินที่วัดศรีชมชื่น บ้านทุ่งน้อย อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

     เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดศรีชมชื่น บ้านทุ่งน้อย อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม เพื่อเป็นตัวแท...

ส่งมอบ พระสิวลี แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง ขนาดความสูง 2.15 เมตร ให้กับเจ้าภาพที่ วัดหนองไผ่แบน จ.อุทัยธานี

     เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่”วัดหนองไผ่แบน จ.อุทัยธานี ” เพื่อนำพระสิวลี แบบเทหล่อ เนื้อทอ...

ส่งมอบพระประธาน ปางมาวิชัย ฐานบัว ขนาดหน้าตัก 80 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่วัดบ้านโนนกุหลาบ จ.อุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่”วัดบ้านโนนกุหลาบ จ.อุบลราชธานี ” เพื่อนำพระประธาน ปางมาวิชัย ...

พิธีทอดกฐินให้กับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพกฐิน ประจำปี 2563 วัดเขาพระพุทธบาทคีรีวัน (เขาพลิก) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

     พิธีทอดกฐินให้กับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพกฐิน ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ ทางชมรมฯ ได้นำคณะเจ้าภาพของ คุณชัชนันท์ ดียิ่ง คุณวิทยา ประทุมทอง และ คณะเจ้...

พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลน ในเรื่องค่าใช้จ่ายที่ใช้ในพิธีอุปสมบท จำนวน 4 รูป ที่วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี

     พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลน ในเรื่องค่าใช้จ่ายที่ใช้ในพิธีอุปสมบท จำนวน 4 รูป ทำพิธีอุปสมบทไปเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2563 ที่...

พิธีทอดกฐิน สำนักสงฆ์โคกปากดง อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

     วันนี้ (27/10/63) ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ “สำนักสงฆ์ โคกปากดง อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม” เพื่อนำคณะเจ้าภาพกฐิน ที่รับเป...

พิธีทอดกฐิน วัดศรีสมบูรณ์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

     วันนี้ (27/10/63) ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดศรีสมบูรณ์  อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม เพื่อนำคณะเจ้าภาพกฐิน ที่รับเป็น...

ส่งมอบ พระสิวลี เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาดความสูง 2.10 เมตร ให้กับเจ้าภาพ ที่ วัดโพธิ์บัลลังก์ จ.พิจิตร

     ส่งมอบ พระสิวลี เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาดความสูง 2.10 เมตร ให้กับเจ้าภาพ ที่ วัดโพธิ์บัลลังก์ จ.พิจิตร การส่งมอบในวันนี้ เป็นไปด้วยความเร...

ส่งมอบพระพุทธรูป ปางสมาธิ เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ให้กับคณะเจ้าภาพ ที่วัดหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จ.สระแก้ว

     ส่งมอบพระพุทธรูป ปางสมาธิ เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ให้กับคณะเจ้าภาพ ที่ได้สั่งไว้กับทางชมรมฯ ที่”วัดหนองน้ำใส อำเภอวัฒนาน...

ส่งมอบพระสิวลี แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง ขนาดความสูง 1.70 เมตร และพระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 40 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่ จ.นครพนม

     เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดป่าห้วยพระ จ.นครพนม เพื่อนำพระสิวลี แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลื...

พิธีทอดกฐิน วัดดอนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 27 ตุลาคม 2563

     วันที่ 27 ตุลาคม 2563 (วันนี้) ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดดอนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม เพื่อนำคณะเจ้าภาพกฐินที่รั...

พิธีทอดกฐิน ที่วัดศรีบุญเรือง อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

     24 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดศรีบุญเรือง อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เพื่อนำคณะเจ้าภาพกฐินที่รับเป็น...

พิธีทอดกฐิน ที่วัดป่านาขมิ้น อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

     24 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดป่านาขมิ้น อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เพื่อนำคณะเจ้าภาพกฐินที่รับเป็นเ...

พิธีทอดกฐิน วัดโพธิ์ชัย อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

     25 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดโพธิ์ชัย อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม เพื่อนำคณะเจ้าภาพกฐินที่รับเป็นเจ...

ส่งมอบพระพุทธรูปปางต่างๆ จำนวน 4 องค์ ส่งมอบให้กับเจ้าภาพ ที่วัดป่าพุทธมงคล จ.กาฬสินธ์ุ

     เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทนเดินทางไปที่ วัดป่าพุทธมงคล จ.กาฬสินธ์ุ เพื่อนำ”พระพุทธรูปยืน ปางเปิดโลก-ปางห้ามสมุทร...

ส่งมอบพระประธาน สมเด็จองค์ปฐม ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี

     เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี เพื่อนำพระประธาน สมเด็จองค์ปฐม ขน...

พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ติดขัดในเรื่องค่าใช้จ่าย จำนวน 1 รูป ที่วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี

     พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ติดขัดในเรื่องค่าใช้จ่าย จำนวน 1 รูป ทำพิธีอุปสมบทไปเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ที่วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิ...

ส่งมอบพระแก้วมรกตฤดูหนาว ประดับเพชร ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ให้กับคณะเจ้าภาพ ที่วัดใหม่ป่าห้วยลึก จ.นครปฐม

     ส่งมอบพระแก้วมรกตฤดูหนาว ประดับเพชร ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ให้กับคณะเจ้าภาพที่สั่งทำ ที่วัดใหม่ป่าห้วยลึก จ.นครปฐม ส่งมอบเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ...

ส่งมอบหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม พร้อมตู้หนังสือไม้สัก ให้กับวัดพระพุทธบาทคีรีวันเขาพลิก จ.นครราชสีมา

     เมื่อ วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดพระพุทธบาทคีรีวันเขาพลิก จ.นครราชสีมา เพื่อนำหนังสือพระไตร...

ส่งมอบและติดตั้ง ฉัตรพระประธานในอุโบสถ ให้กับวัดแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่

     ส่งมอบและติดตั้ง ฉัตรพระประธานในอุโบสถ ให้กับวัดแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ โดยมีครอบครัว ของอำนวย รับเป็นเจ้าภาพสร้างถวาย โดยทางคณะเจ้าภาพ ได้มอบหม...

พิธีถวายพระประธานปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว และ ราชรถบรรทุกศพ พร้อมโลงเย็น ให้กับ วัดป่าแสงจันทร์ จังหวัดนครพนม

     เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดป่าแสงจันทร์ จังหวัดนครพนม เพื่อนำคุณศรคม กิจประสาน(เจ้าภาพ...

ส่งมอบพระนอน เนื้อทองเหลือง ขนาดความยาว 1.70 เมตร ให้กับเจ้าภาพที่ วัดดอย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง

     เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ “วัดดอย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง” เพื่อนำ “พระนอน เนื้อทองเหลือง ขนา...

ส่งมอบพระสิวลี เนื้อทองเหลือง ปางอุ้มบาตร ขนาดความสูง 2.15 เมตร ให้กับเจ้าภาพที่ จ.เพชรบูรณ์

     เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ตัวแทนของทางชมรมฯ ได้เดินทางไปที่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนำ”พระสิวลี เนื้อทองเหลือง ปางอุ้มบ...

ส่งมอบพระประธานปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว พระประธานในศาลาการเปรียญ ให้กับสำนักสงฆ์ จรัมอะเรา จ.นครพนม

     ส่งมอบพระประธานปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว พระประธานในศาลาการเปรียญ ให้กับสำนักสงฆ์ จรัมอะเรา จ.นครพนม โดยมีคณะเจ้าภาพ ของคุณนิตยา พุทธิ...

ส่งมอบพระประธานเชียงแสน ปางสมาธิ เนื้อทองเหลือง หน้าตัก 60 นิ้ว ให้กับวัดบ้านโป่ง จ.เชียงใหม่

     เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำคณะเจ้าภาพ ของคุณสลิล จารุจินดา และ ...

ส่งมอบพระประธานในศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง หน้าตัก 60 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพ ที่วัดเขาพระ จ.สระบุรี

     ส่งมอบพระประธานในศาลาการเปรียญ ”พระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว” ให้กับคณะเจ้าภาพ ที่วัดเขาพระ จ.สระบุรี ...

ส่งมอบ โลงเย็นและราชรถบรรทุกศพ ให้กับเจ้าภาพที่ วัดป่าห้วยพระ จ.นครพนม

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2563 ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดป่าห้วยพระ จ.นครพนม เพื่อนำโลงเย็นและราชรถบรรทุกศพ ที่คุณศรค...

ส่งมอบพระแก้วมรกต เครื่องทรงฤดูร้อน ประดับเพชร ปิดทอง หน้าตัก 40 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่วัดหนองไผ่แบน จ.อุทัยธานี

     ส่งมอบ“พระแก้วมรกต เครื่องทรงฤดูร้อน ประดับเพชร ปิดทอง ขนาดหน้าตัก 40 นิ้ว ที่คุณบุษยา พิทักษ์ และคณะ  ได้สั่งทำไว้กับทางชมรมฯ ส่ง...

ส่งมอบพระประธานองค์เล็กในอุโบสถ พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว และโต๊ะหมู่บูชา ไม้สัก ให้กับเจ้าภาพที่วัดบ้านทึง จ.สุพรรณบุรี

     ส่งมอบพระประธานองค์เล็กในอุโบสถ “พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว ลงรักปิดทองแท้ และโต๊ะหมู่บูชา ไม้สัก หมู่ 9 หน้า 10 ของคุณอรจิรา ชุมวิสูต...

ส่งมอบพระนาคปรก หน้าตัก 9 นิ้ว และ โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก ให้กับเจ้าภาพที่วัดบุญจิราธร จ.อุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2563 ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่”วัดบุญจิราธร จ.อุบลราชธานี ” เพื่อนำ พระนาคปรก เนื้อทองเหลือง ลงรักปิดทอง...

พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย จำนวน 3 รูป ที่วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี

     เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมสร้างพระประธานฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี เพื่อไปร่วมทำพิธีอุ...

ส่งมอบพระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว พระประธานในศาลาปฏิบัติธรรมให้กับ วัดป่ามหาศาล จ.ร้อยเอ็ด

     ส่งมอบ ”พระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว”  พระประธานในศาลาปฏิบัติธรรมให้กับ วัดป่ามหาศาล จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งทางวัดได้ติดต่อ...

พิธีถวายหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม ของสำนักพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมตู้ไม้สัก อย่างดี ให้กับวัดสว่างอารมณ์ จ.นครพนม

     พิธีถวายหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม ของสำนักพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมตู้ไม้สัก อย่างดี ให้กับวัดสว่างอารมณ์ จ.นครพนม ซึ่งเป็นวัดที่ขาด...

ส่งมอบพระประธาน พระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่วัดป่าเวฬุวัน จ.อุดรธานี

     ส่งมอบพระประธาน”พระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว” ให้กับ “วัดป่าเวฬุวัน จ.อุดรธานี” การส่งมอบในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร...

ส่งมอบฉัตรพระประธานในอุโบสถ ให้กับเจ้าภาพที่ วัดทองโข อ.หลังสวน จังหวัดชุมพร

     ส่งมอบฉัตรพระประธานในอุโบสถ ให้กับ วัดทองโข อ.หลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมี คุณกฤษณะ ทองสกุล รับเป็นเจ้าภาพสร้างถวายให้กับทางวัด และ ทางเจ้าภาพ...

พิธีถวายพระประธานในวิหาร พระพุทธชินราช แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลืองขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ให้กับวัดบ้านโป่ง จ.เชียงใหม่

     พิธีถวายพระประธานในวิหาร  พระพุทธชินราช แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลืองขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ให้กับวัดบ้านโป่ง จ.เชียงใหม่ โดยมี นาวาโท ชัยชาญณร...

ส่งมอบพระนาคปรก เนื้อทองเหลือง ลงรักปิดทองแท้ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว และ โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก หมู่ 9 ให้กับเจ้าภาพที่ จ.นครพนม

     เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่”วัดป่าแสงจันทร์ จ.นครพนม” เพื่อนำ พระนาคปรก เนื้อทองเหลือง ลงรักปิดทองแท...

ส่งมอบพระพุทธรูป ปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 40 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่ จ.นครพนม

     เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่”วัดป่าแสงจันทร์ จ.นครพนม” เพื่อนำ พระพุทธรูป ปางมารวิชัย เนื้อ...

พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย ที่วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี

     เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมสร้างพระประธานฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี เพื่อไปร่วมทำพิธีอ...

ส่งมอบพระประธาน พระพุทธเมตตา แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 40 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่ จ.เพชรบุรี

     เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดไร่มะม่วง อ.ชะอ่ำ จ.เพชรบุรี เพื่อนำ พระประธาน พระพุทธเมตตา ...

ส่งมอบพระประธาน”พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว” พระประธานในอุโบสถ ให้กับเจ้าภาพ ที่วัดบ้านโป่ง จ.เชียงใหม่

     ส่งมอบพระประธาน”พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว” พระประธานในอุโบสถ ให้กับวัดบ้านโป่ง จ.เชียงใหม่ โดยมี นาวาโท ชัยชาญณรงค์ วังคะฮาด และ คณะ...

ส่งมอบพระพุทธชินราช ลงรักปิดทองแท้ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว พร้อมโต๊ะหมู่บูชาไม้สักทอง หมู่ 9 หน้า 10 ให้กับเจ้าภาพ ที่ วัดบ้านกร่าง จ…

     ส่งมอบพระพุทธชินราช ลงรักปิดทองแท้ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว พร้อมโต๊ะหมู่บูชาไม้สักทอง หมู่ 9 หน้า 10 ของ ครอบครัวทองทัพ และ ครอบครัวอึ้งพิพัฒนพงศ...

ส่งมอบพระประธาน และพระบูชา ให้กับเจ้าภาพ ที่ สำนักสงฆ์ วัดบ้านสี่เหลี่ยม อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

     เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมฯ ได้มอบหมาย ให้ตัวแทน เดินทางไปที่ สำนักสงฆ์ วัดบ้านสี่เหลี่ยม อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ เพื่อส่งม...

ส่งมอบสมเด็จองค์ปฐม ลงรักปิดทองแท้ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่ วัดราชบัลลังก์ประดิษฐาาราม จ.ระยอง

     วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ของทางชมรมสร้างพระประธานถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ได้มอบกมาย ให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดราชบัลลังก์ประดิษฐาาราม...

ส่งมอบ พระประธานปางมารวิชัย พระอัครสาวก ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว เนื้อทองเหลือง และ พระแก้วมรกต ฤดูร้อน ปิดทอง ประดับเพชร ขนาดหน้าตัก…

     เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ตัวแทนของทางชมรมฯ ได้เดินทางไปที่พุทธอุทยาน อีสานเขียว บ้านมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม เพื่อนำพระประธานปาง...

ส่งมอบพระอุปคุต เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพ ที่วัดบัพโตศิลาอาสน์ จ.อุดรธานี

     เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมสร้างพระประธาน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดบัพโตศิลาอาสน์ จ.อุดรธานี  เพื่อนำ...

ส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 40 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพ ที่วัดบ้านห้วยบูรพา จ.ศรีสะเกษ

     เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมสร้างพระประธาน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดบ้านห้วยบูรพา จ.ศรีสะเกษ  เพื่อนำพ...

พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย จำนวน 2 รูป ที่วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี

     เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมสร้างพระประธานฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี เพื่อไปร่วมทำพิธีอุ...

พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย จำนวน 5 รูป ที่วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี

     เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมสร้างพระประธานฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี เพื่อไปร่วมทำพิธีอุ...

ส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 80 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพ ที่ วัดบ้านโป่ง จ.เชียงใหม่

     เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมสร้างพระประธานและหนังสือพระไตรปิฎกถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดบ้...

ส่งมอบหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม พร้อมตู้ไม้สักอย่างดี ให้กับเจ้าภาพ ที่ วัดแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่

     วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมสร้างพระประธานและหนังสือพระไตรปิฎกให้กับวัดที่ขาดแคลน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดแม่ปั๋ง จ.เ...

ส่งมอบหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม พร้อมตู้ไม้สักอย่างดี ให้กับเจ้าภาพ ที่ วัดสันติธรรม จ.ชัยภูมิ

     วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมสร้างพระประธานและหนังสือพระไตรปิฎก ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดสันติธรรม จ.ชัยภูมิ เพื่อนำหนั...

ส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว และ หนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม พร้อมตู้ไม้สัก ให้กับ วัดปาเลา จ.นครพนม

     ส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว และ หนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม พร้อมตู้ไม้สัก ให้กับ วัดปาเลา จ.นครพนม ซึ่งเป็นวัดที่สร้า...

จัดส่ง ฉัตรเงิน-ฉัตรทอง ให้กับเจ้าภาพที่ จ.พิษณุโลก โดยทางรถไฟ (เจ้าภาพรอรับที่สถานีปลายทาง))

     เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้เดินทางไปที่สถานีรถไฟหัวลำโพง เพื่อนำฉัตรเงิน ฉัตรทอง ที่คุณยศพันธ์ ได้สั่งทำไว้กับทางชมรม ...

ส่งมอบโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 10 แกะสลัก ปิดทอง ให้กับเจ้าภาพ ที่วัดสุวรรณตะไล

     วันที่ 16 มิ.ย 2563 ตัวแทนของทางชมฯ  ได้เดินทางไปที่ วัดสุวรรณตะไล เพื่อนำโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 10 แกะสลัก ปิดทอง  ที่คุณธันยา ...

ส่งมอบพระพิฆเนศ เนื้อทองเหลือง ประดับเพชร ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ให้กับลูกค้า

     ส่งมอบพระพิฆเนศ เนื้อทองเหลือง ประดับเพชร  ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ให้กับลูกค้าที่ได้สั่งทำและเทหล่อไว้กับทางชมรม  การส่งมอบเป็นไปด้วย...

กำลังดำเนินการ พระประธาน ปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 4 ศอก หรือ 80 นิ้ว ของเจ้าภาพที่ จ.นครพนม

     พระประธาน ปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 4 ศอก หรือ 80 นิ้ว ของครอบครัวโสชาลี กำลังอยู่ในขั้นตอน ของการขัดและทำสี ช่างจะใช้เวลาในการ...

ส่งมอบพระประธาน พระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง หน้าตัก 29 นิ้ว ให้กับทางเจ้าภาพที่สั่งทำ

     วันนี้ ทางชมรม ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดวิสุทธารัตนาราม กรุงเทพ เพื่อนพระประธาน”พระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว”...

ส่งมอบพระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว จำนวน 2 องค์ ให้กับเจ้าภาพที่ เขตบางแค กรุงเทพฯ

     ส่งมอบพระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว จำนวน 2 องค์ ให้กับเจ้าภาพที่สั่งทำ ที่บ้านของเจ้าภาพ เขตบางแค กรุงเทพ ...

ส่งมอบ พระพุทธรูป ประจำวัน เนื้อทองเหลือง จำนวน 8 องค์ ให้กับ วัดสีระมัน จ.ระยอง

     ส่งมอบ พระพุทธรูป ประจำวัน เนื้อทองเหลือง จำนวน 8 องค์ ให้กับ วัดสีระมัน จ.ระยอง การส่งมอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางชมรม ก็ขออนุโมทนาสาธุกา...

พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย จำนวน 3 รูป ที่วัดโพธิ์สุทธาลัย

     เมื่อวันที่ 7 มิ.ย 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดโพธิ์สุทธาลัย เพื่อไปร่วมงานทำพิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่มีความตั้งใ...

พิธีอุปสมบท ของผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย จำนวน 4 รูป ที่วัดโพธิ์สุทธาลัย

     เมื่อวันที่ 30 พ.ค 2563 ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดโพธิ์สุทธาลัย เพื่อเป็นตัวแทนของเจ้าภาพ ไปร่วมทำพิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่ต้อ...

ส่งมอบพระประธาน หลวงพ่อโสธร เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพ ที่ จ.ระยอง

     เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563 ทางชมรม ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ อ.แกลง จ.ระยอง เพื่อส่งมอบพระประธาน หลวงพ่อโสธร เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้า...

ส่งมอบพระประธานปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่ จ.ปราจีนบุรี

     เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ ต.ไม้เค็ค จ.ปราจีนบุรี เพื่อนำ พระประธานปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง พ่นสี...

พิธีถวายและยกฉัตรพระประธานในอุโบสถ ให้กับ วัดสุวรรณตะไล(วัดเด่น) จ.สุพรรณบุรี

     พิธีถวายและยกฉัตรพระประธานในอุโบสถ ให้กับ วัดสุวรรณตะไล(วัดเด่น) จ.สุพรรณบุรี ทำพิธีเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 โดยมี นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ...

พิธีถวายและยกฉัตรพระประธานในอุโบสถ ให้กับ วัดหนองโพธิ์ จ.สุพรรณบุรี

     พิธีถวายและยกฉัตรพระประธานในอุโบสถ ให้กับ วัดหนองโพธิ์ จ.สุพรรณบุรี ทำพิธีเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 โดยมี นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่...

ส่งมอบพระประธาน พระสิวลี ขนาดความสูง 2.10 เมตร ให้กับเจ้าภาพที่วัดหนองโพธิ์ จ.สุพรรณบุรี

     เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดหนองโพธิ์ จ.สุพรรณบุรี เพื่อนำ พระสิวลี ขนาดความสูง 2.10 เมตร ที่คุณฝ...

ส่งมอบ พระนาคปรก ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพ ที่วัดดอย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง

     เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดดอย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง เพื่อนำ พระนาคปรก ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ที่คุณนิ...

ส่งมอบพระประธาน พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพ ที่วัดตาโก๋ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

     เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดตาโก๋ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เพื่อนำ พระประธาน พระพุทธชินรา...

ส่งมอบ พระประธานปางมารวิชัย และพระประธานแบบเชียงแสน หน้าตัก 29 นิ้ว 2 องค์ ให้กับทางสถานปฏิบัติธรรม ใน จ.เชียงใหม่

     เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อ ส่งมอบ พระประธาน ปางมารวิชัย และ พระป...

ส่งมอบพระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ให้กับโรงเรียนวิชิตสงคราม อำเภอเมือง จ.ภูเก็ต

     ส่งมอบพระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ให้กับโรงเรียนวิชิตสงคราม  อำเภอเมือง จ.ภูเก็ต  โดย คุณHokkien Pichai J&nbs...

พิธีถวายพระประธาน ปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ให้กับวัดนาห้วย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

     พิธีถวายพระประธาน ปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ให้กับวัดนาห้วย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ครอบครัว ร.ต.ต.ถาวร ทองแกมแก้ว...

ส่งมอบโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 10 แกะสลัก ปิทอง พร้อมเครื่องตั้ง ให้กับเจ้าภาพที่ จ.ปราจีนบุรี

     ส่งมอบโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 10 แกะสลัก ปิทอง พร้อมเครื่องตั้ง ที่ เรือเอก นพ.เอกลัคณ์ และครอบครัว ได้สั่งทำไว้กับทางชมรม ให้กับวัดหนองจรเ...

ส่งมอบพระสิวลี เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาดความสูง 2.10 เมตร วัดท่าศาลา จ.ชัยภูมิ

     เมื่อวันที่ 6 เม.ย 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมาย ให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดท่าศาลา จ.ชัยภูมิ เพื่อนำพระสิวลี เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาดค...

ส่งมอบพระสมเด็จองค์ปฐม ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพ ที่วัดประสงค์พัฒนา จ.นครราชสีมา

     เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดประสงค์พัฒนาจ.นครราชสีมา เพื่อนำพระสมเด็จองค์ปฐม ขนาดหน้าตัก...

ส่งมอบพระแก้วมรกต ฤดูร้อน ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่ วัดเสมาใหญ่ จ.นครราชสีมา

     เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดเสมาใหญ่ จ.นครราชสีมา เพื่อนำพระแก้วมรกต ฤดูร้อน ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ท...

ส่งมอบพระพุทธรูป ปางประธานพร ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพ ที่ วัดพระนอน จ.เพชรบุรี

     เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดพระนอน จ.เพชรบุรี เพื่อนำพระพุทธรูป ปางประธานพร ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ที...

ส่งมอบพระพุทธรูป ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่ จ.สระบุรี

     เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เพื่อนำพระพุทธรูป ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 39 ...

ส่งมอบพระประธานปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพ ที่วัดป่าห้วยพระ จ.นครพนม

     เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดป่าห้วยพระ จ.นครพนม เพื่อนำ พระประธานปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก...

ส่งมอบ พระประธาน พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว และพระอัครสาวก ให้กับเจ้าภาพ ที่วัดแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่

     เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ เพื่อนำ พระประธาน พระพุทธชินราช ขนา...

ส่งมอบ พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว (ปิดทองคำแท้) ให้กับเจ้าภาพ ที่วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี

     เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี เพื่อนำ พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 9...

ส่งมอบ พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว (ปิดทองคำแท้) ให้กับเจ้าภาพ ที่วัดหนองโพธิ์ จ.สุพรรณบุรี

     เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดหนองโพธิ์ จ.สุพรรณบุรี เพื่อนำ พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 9 นิ...

พระประธาน พระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง แบบเทหล่อ ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว และ รูปเหมือน หลวงพ่อเงิน ให้กับ สำนักสงฆ์บึงไชยวัฒนาราม จ…

     เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ สำนักสงฆ์บึงไชยวัฒนาราม จ.พิจิตร เพื่อนำ พระประธาน พระพุทธชินราช...

ส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว และ ระฆัง สำริด ขนาด 5 กำให้กับวัดบ้านแดงน้อย จ.นครพนม

     ส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว และ ระฆัง สำริด ขนาด 5 กำให้กับวัดบ้านแดงน้อย จ.นครพนม  ซึ่งทางวัดได้ติดต่อขอพระประธาน ...

ส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว และ ระฆัง สำริด ขนาด 5 กำให้กับวัดอ่างคำ จ.นครพนม

     ส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว และ ระฆัง สำริด ขนาด 5 กำให้กับวัดอ่างคำ จ.นครพนม  ซึ่งทางวัดได้ติดต่อขอพระประธาน และ ร...

ส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว และ ระฆัง สำริด ขนาด 5 กำให้กับ สำนักสงฆ์วัดดงบาก จ.นครพนม

     ส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว และ ระฆัง สำริด ขนาด 5 กำให้กับ สำนักสงฆ์วัดดงบาก จ.นครพนม  ซึ่งทางวัดได้ติดต่อขอพระประ...

ส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ให้กับวัดป่าแสงจันทร์ จ.นครพนม

     ส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ให้กับวัดป่าแสงจันทร์ จ.นครพนม  ซึ่งทางวัดได้ติดต่อขอพระประธาน มากับทางชมรม เนื่องจากทา...

ส่งมอบระฆัง สำริด ขนาด 6 กำ ให้กับ วัดศรีทรงธรรม จ.สุพรรณบุรี

     ส่งมอบระฆัง สำริด ขนาด 6 กำ ให้กับ วัดศรีทรงธรรม จ.สุพรรณบุรี ซึ่งทางวัดได้ติดต่อขอระฆัง มากับทางชมรม โดยมีครอบครัว ของคุณเสาวณีย์ พานิชชีวะ...

ส่งมอบ พระพุทธชินราช ลงรักปิดทองแท้ หน้าตัก 9 นิ้ว ที่ หมู่บ้านชัยพฤกษ์ 1

       เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 ทางชมรม ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ หมู่บ้านชัยพฤกษ์ 1 เพื่อนำ”พระพุทธชินราช ลงรักปิดทองแท้ ขนาด หน้าต...

ส่งมอบ หลวงปู่ทวด เนื้อทองเหลือง รมดำ หน้าตัก 30 นิ้ว วัดแจ้งลำหิน จ.ปทุมธานี

     เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดแจ้งลำหิน จ.ปทุมธานี เพื่อนำ หลวงปู่ทวด เนื้อทองเหลือง รมดำ ขนาดหน้าตัก...

พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย ที่วัดโพธิ์สุทธาลัย

     เมื่อวันที่ 23 ก.พ 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดโพธิ์สุทธาลัย เพื่อร่วมพิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแ...

ส่งมอบพระประธาน พระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ให้กับวัดพันธวิชา จ.อำนาจเจริญ

     เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ “วัดพันธวิชา จ.อำนาจเจริญ” เพื่อนำพระประธาน พระพุทธชินราช เ...

ส่งมอบพระประธานปางสมาธิ แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 80 นิ้ว ให้กับ วัดหนองจรเข้ จ.ปราจีนบุรี

     ส่งมอบพระประธานปางสมาธิ แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 80 นิ้ว ให้กับ”วัดหนองจรเข้ จ.ปราจีนบุรี “ ครอบครัว ของ เรือเอก น.พ.เอกลัคณ์ นา...

ส่งมอบ พระแก้วมรกต ฤดูหนาว ประดับเพชร ขนาดหน้าตัก 40 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

     เมื่อวันที่ 21 ก.พ 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมสร้างพระประธานฯ  ได้เดินทางไปที่ คณะ CIBA มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กรุงเทพมหานคร เพื่อนำพระแก้ว...

ส่งมอบและถวายพระประธาน ปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่ จ.ปทุมธานี

     เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ทางชมรมได้เดินไปที่ วัดกก(วัดร้าง) จ.ปทุมธานี เพื่อนำพระประธาน ปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว...

ส่งมอบ พระประธาน”ปางมารวิชัย” เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว และ ระฆัง ขนาด 5.5 กำ ให้กับเจ้าภาพที่ วัดศรีเจริญธรรม จ.นครพนม

     เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมสร้างพระประธาน ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลนในเขตทุรกันดาร ได้มอบหมาย ให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดศรี...

ส่งมอบ พระประธาน”ปางประทานพร” เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว และ ระฆัง ขนาด 5.5 กำ ให้กับวัดใน จ.นครพนม

     เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมสร้างพระประธาน ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลนและวัดที่ติดต่อขอมา ได้มอบหมาย ให้ตัวแทน เดินทางไปที่ว...

พิธีถวาย พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว ลงรักปิดทองแท้ ที่วัดใน กรุงเทพมหานคร

     เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ทางชมรม ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดนิมมานรดี (บางแค) กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งมอบและร่วมทำพิธีถวาย พระพุ...

ส่งมอบหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมตู้ไม้สัก ให้กับเจ้าภาพที่วัดสามัคคีธรรม จ.นครพนม

     เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ จังหวัดนครพนม เพื่อนำหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม ของสำนักพ...

ส่งมอบหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้สัก ให้แก่เจ้าภาพ ที่วัดใน จ.นครพนม

     เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ จังหวัดนครพนม เพื่อนำหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม ของสำนักพ...

ส่งมอบพระประธาน ปางนาคปรก เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ที่ สำนักสงฆ์ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร

     เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ สำนักสงฆ์ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร เพื่อส่งมอบพระประธาน ปางนาค...

ส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย หน้าตัก 60 นิ้ว และพระอัครสาวก ที่ วัดดอยจอมสวรรค์ จ.เชียงใหม่

     เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดดอยจอมสวรรค์ จ.เชียงใหม่ เพื่อนำพระประธาน ปางมารวิชัย (สุ...

พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย ที่ วัดโพธิ์สุทธาลัย

     เมื่อวันที่ 2 ก.พ 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดโพธิ์สุทธาลัย เพื่อร่วมพิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแค...

ส่งมอบพระประธานองค์เล็ก ปางนาคปรก หน้าตัก 12 นิ้ว พร้อมโต๊ะหมู่บูชา ให้กับเจ้าภาพที่ จ.สุพรรณบุรี

     เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ทางชมรม ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดบ้านกร่าง จ.สุพรรณบุรี เพื่อนำพระประธานองค์เล็ก ปางนาคปรก เนื้อทองเหล...

ส่งมอบพระประธาน พระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่ จ.เชียงใหม่

     เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดสุวรรณาราม จ.เชียงใหม่ เพื่อนำ พระประธาน พระพุทธชินราช เนื้...

ส่งมอบพระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ให้กับ นันทาธรรมสถาน อ.แม่ริม.จ.เชียงใหม่

     ส่งมอบพระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ให้กับ “นันทาธรรมสถาน อ.แม่ริม.จ.เชียงใหม่ “ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 การส่งมอบเป็...

พิธีถวายพระประธาน ปางประทานพร ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ให้กับ วัดมหาธาตุ อ.เมือง จ.นครพนม

     พิธีถวายพระประธาน ปางประทานพร ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ให้กับ วัดมหาธาตุ อ.เมือง จ.นครพนม ซึ่งทางวัดได้ติดต่อขอมา โดยมีครอบครัวก้องเกียรตินคร รับ...

ส่งมอบ พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 59 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่ จ.มหาสารคาม

     เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดเพิ่มพัฒนาราม จ.มหาสารคาม เพื่อนำพระพระพุทธชินราช ขนาดหน้...

ส่งมอบ พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพ ที่ จ.สกลนคร

     เมื่อคืนวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ จ.สกลนคร เพื่อส่งมอบ พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ใ...

ส่งมอบพระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง ขนาด 29 นิ้ว เรือนแก้ว ฐานประดับพลอยและกระจก ให้กับเจ้าภาพ

     เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ตัวแทนของทางกองทุน ได้เดินทาง ไปที่บ้านของคุณนิสารัตน์ (ลูกค้า) เพื่อส่งมอบพระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง ขนาด 29 ...

ส่งมอบพระประธาน ปางประทานพร เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพ ที่ จ.นครพนม

     เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ จ.นครพนม เพื่อส่งมอบพระประธาน ปางประทานพร เนื้อทองเหลือง ...

ส่งมอบ พระพุทธเมตตา หน้าตัก 29 นิ้ว ให้กับสถานปฏิบัติธรรมไร่เมลิษา จ.ลำปาง

     ส่งมอบ พระพุทธเมตตา  หน้าตัก 29 นิ้ว ให้กับ สถานปฏิบัติธรรมไร่เมลิษา จ. ลำปาง โดยทาง คณะจักรกลหนัก รับเป็นเจ้าภาพสร้างถวายให้ และ ทางคณ...

ถวายพระพุทธรูป เนื้อทองเหลือง ปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ที่วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม จ.อุทัยธานี

     เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ทางกองทุนได้นำคณะเจ้าภาพ เดินทางวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (อารามหลวง) อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี เพื่อทำพิธีถวายพระพ...

ส่งมอบ สมเด็จองค์ปฐม (พระประธานในอุโบสถ) วัดป่าบงหลวง จ.เชียงราย

     เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ทางกองทุน ได้มอบหมาย ให้ตัวแทนเดินทางไปที่ วัดป่าบงหลวงจ.เชียงราย เพื่อส่งมอบ สมเด็จองค์ปฐม (พระประธานในอุโ...

จัดส่ง ฉัตรเงิน-ฉัตรทอง 9 ชั้น ให้กับเจ้าภาพ ที่ จ.ภูเก็ต

     เมื่อวันที่ 29 พ.ย 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุน ได้จัดส่ง ฉัตรเงิน ฉัตรทอง 9 ชั้น ให้กับเจ้าภาพ(คุณอวยพร) ที่สั่งทำ ที่ จ.ภูเก็ต โดยจัดส่งให้ ทา...

พิธีอุปสมบท ให้ผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย ที่วัดโพธิ์สุทธาลัย

     เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ จ.สิงห์บุรี เพื่อนำคณะเจ้าภาพไปร่วมทำพิธีอุปสมบท ให้ผู้ที่ต้อ...

ส่งมอบ สมเด็จองค์ปฐม ปางเปิดโลก ความสูง 1.85 เมตร ให้กับวัดป่าบ้านตาด (วัดหลวงตามหาบัว)

     วันนี้ เวลา 7.30 น ตัวแทนของกองทุน ได้เดินทางไปที่ จ.อุดรธานี เพื่อส่งมอบ สมเด็จองค์ปฐม ปางเปิดโลก ความสูง 1.85 เมตร ให้กับวัดป่าบ้านตาดหรือ...

ส่งมอบพระพุทธชินราช หน้าตัก 39 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพ ที่ จ.อยุธยา

     เมื่อวันที่ 24 พ.ย 2562 ทางชมรม ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ จ.อยุธยา เพื่อส่งมอบพระประธาน พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ให้กับครอบค...

ส่งมอบ พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ให้กับวัดดอนแก้วไตรรัตนาราม ใน จ.เชียงใหม่

     เมื่อเวลา 8.00 น ของวันนี้ ตัวแทนของกองทุน ได้เดินทางไปถึง ที่ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ เพื่อส่งมอบ พระประธาน “พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 60 นิ...

ส่งมอบพระอัครสาวก พระโมคคัลลา พระสาลีบุตร ให้กับวัดบ้านเหล่าเรือสามัคคีธรรม จ.ร้อยเอ็ด

     ส่งมอบพระอัครสาวก พระโมคคัลลา พระสาลีบุตร ให้กับวัดบ้านเหล่าเรือสามัคคีธรรม จ.ร้อยเอ็ด หมายเหตุ..ครอบครัวคุณนิ่ม รับเป็นเจ้าภาพสร้างถวายให้ก...

ถวายผ้ากฐิน และบริวารกฐิน ให้กับวัดบุญนิมิตรเจริญธรรม

     ถวายผ้ากฐิน และบริวารกฐิน ให้กับวัดบุญนิมิตรเจริญธรรม ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกล และอยู่ในเขตทุรกันดาร ในครั้งนี้ครอบครัวของคุณปา...

พิธีถวายผ้ากฐิน ให้กับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพ จำนวน 9 วัด ที่ จ.นครพนม

      พิธีถวายผ้ากฐิน ให้กับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพ จำนวน 9 วัด ที่ จ.นครพนม โดยทางกองทุน ได้ประสานไปยังผู้ใหญ่ ให้ช่วยนิมนต์พระแต่ละวัดที่ยังไม่มีเจ้...

ส่งมอบพระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง ขนาด 59 นิ้ว พร้อมพระอัครสาวก ให้กับเจ้าภาพที่วัดใน จ.สุรินทร์

     เมื่อวันที่ 29 ต.ค0 2562 ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไป จ.สุรินทร์ เพื่อส่งมอบ พระประธาน พระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง แบบเทหล่อ ขนาด...

พระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 70 นิ้ว เนื้อทองเหลือง ฐานบัว และ พระอัครสาวก เตรียมส่งมอบให้กับเจ้าภาพ

     พระประธาน ปางมารวิชัย  ขนาดหน้าตัก 70 นิ้ว เนื้อทองเหลือง ฐานบัว และ พระอัครสาวก ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว เตรียมนำไปส่งมอบให้กับเจ้าภาพท...

พิธีถวายพระประธานพระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว พร้อมพระอัครสาวก (พระโมคัลลา/พระสาลีบุตร) ให้กับ วัดบัพโต

     พิธีถวายพระประธานพระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว พร้อมพระอัครสาวก (พระโมคัลลา/พระสาลีบุตร) ให้กับ วัดบัพโต โดยทางครอบครัวของคุณฟ้า รับเป็น...

พิธีถวายหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม พร้อมตู้ไม้สัก ให้กับสำนักสงฆ์สุพีรอนวนาราม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

     พิธีถวายหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม ของสำนักพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมตู้ไม้สัก ให้กับสำนักสงฆ์สุพีรอนวนาราม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี...

ส่งมอบพระพุทธชินราช หน้าตัก 60 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพ ที่วัดบ้านเหล่าเรือ จ.ร้อยเอ็ด

     เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดบ้านเหล่าเรือ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อนำพระประธาน พระพุทธชินราช ฐา...

พิธีอุปสมบท ให้กับผู้ที่มาขอบวช จำนวน 4 รูป ที่วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี

     เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ จ.สิงห์บุรี เพื่อนำคณะเจ้าภาพ ที่ทำบุญในโครงการ เป็นเจ้าภาพ...

พิธีถวายพระสิวลี เนื้อทองเหลือง ขนาดความสูง 1.70 เมตร ให้กับวัดทุ่งขุนหลวง จ.พัทลุง

     พิธีถวายพระสิวลี เนื้อทองเหลือง ขนาดความสูง 1.70 เมตร ให้กับวัดที่ติดต่อขอมา ในครั้งนี้ทางเจ้าภาพได้นำไปถวายให้กับวัดทุ่งขุนหลวง จ.พัทลุง พิ...

ส่งมอบพระอุปคุต เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 20 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่จะนำไปถวายที่ จ.ชัยภูมิ

     เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทนเดินทางไปที่ จ.สุพรรณบุรี เพื่อนำพระอุปคุต เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 20 นิ...

ส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง แบบเทหล่อ ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ให้กับ สำนักสงฆ์ราชสีห์วนาราม จ.สุพรรณบุรี

     เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ จ.สุพรรณบุรี เพื่อนำพระประธาน ปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง แบบ...

พิธีอุปสมบท ให้กับผู้ที่มาขอบวช แต่ติดขัดในเรื่องค่าใช้จ่าย จำนวน 4 รูป ที่วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี

     เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ จ.สิงห์บุรี เพื่อนำคณะเจ้าภาพของคุณไพจิตร รัตนานนท์ เดินทางไ...

พิธีอุปสมบท ให้กับผู้ที่มาขอบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องปัจจัย จำนวน 2 รูป ที่ วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี

     เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี เพื่อร่วมพิธีอุปสมบท ให้กับผู้...

ส่งมอบพระสิวลี ขนาดความสูง 1.70 เมตร ให้กับเจ้าภาพ ที่ จ.พัทลุง

     ส่งมอบพระสิวลี ขนาดความสูง 1.70 เมตร ให้กับเจ้าภาพ (คุณสุดา พึ่งแสงโชติช่วง) ที่ จ.พัทลุง ซึ่งทางเจ้าภาพได้ติดต่อสั่งทำทางโทรศัพท์ โดยมอบหมา...

หลวงปู่ทวด ขนาดหน้าตัก 3 เมตร แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง ทำสีมันปู พร้อมส่งมอบ

     หลวงปู่ทวด ขนาดหน้าตัก 3 เมตร แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง ทำสีมันปู ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งมอบให้กับคณะเจ้าภาพที่ จ.สุราษฎร์ธานี ...

พิธีถวายระฆัง สำริด วัดทุ่งกวาง จ.น่าน

     เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปยัง  จ.น่าน เพื่อนำคณะเจ้าภาพ ของคุณวริศรา ต่างศรี ไปท...

ส่งมอบพระประธาน พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ที่ จ.อุดรธานี

     เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมาย ให้ตัวแทนเดินทางไปที่ วัดบัพพโตศิลาอาสน์ 207 หมู่14 บ้านพรหมลิขิต ตำบลหัวนาคำ อำเภอ...

ส่งมอบ พระสิวลี สูง 2.10 เมตร ที่ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

     เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อนำพระสิวลี เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอ...

พิธีอุปสมบท ให้กับผู้ที่มาขอบวช เพื่อตั้งใจปฏิบัติ จริงๆ แต่ขาดแคลนในเรื่องปัจจัย จำนวน 3 รูป ที่ จ.สิงห์บุรี

     เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น ทางกองทุน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี เพื่อร่วมงานทำพิธีอุปสมบท ใ...

พิธีถวาย พระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว และพระอัครสาวก ให้กับทางวัดใน จ.น่าน

     เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้นำคณะเจ้าภาพ ของกองบุญสร้างอริยะ นำโดยคุณอรลดา ชลวรและครอบครัว  เดินทางไปที่วัดทุ่งกว...

พิธีถวายพระอัครสาวก พระโมคคัลลา/พระสาลีบุตร ให้กับวัดปากช่องธรรมทาน จ.เพชรบูรณ์

     พิธีถวายพระอัครสาวก พระโมคคัลลา/พระสาลีบุตร ให้กับวัดปากช่องธรรมทาน จ.เพชรบูรณ์ โดย ท่านพลโท ประดิษฐ์ พีชผล และคณะ รับเป็นเจ้าภาพสร้างถวายให...

พิธีถวายพระประธาน โต๊ะหมู่บูชา ระฆัง และเทียนพรรษา ให้แก่วัดใน จ.นครพนม

     เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้นำคณะเจ้าภาพ ของนายณัฏฐชัย จรัสรัชวานิชและนางสาวกัญจนา โรจนวุฒิพงศ์ เดินทางไปที่วัดป่าห้วย...

ส่งมอบพระสิวลี เนื้อทองเหลือง ขนาดความสูง 1.70 เมตร ให้กับสำนักปฏิบัติธรรม ใน จ.ระยอง

     เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่สำนักปฏิบัติธรรม หลวงปู่ขี้เถ้า จ.ระยอง เพื่อส่งมอบพระสิวลี เ...

พิธีถวายพระประธาน พระปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ฐานบัว ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ให้กับ วัดดหนองตำลึง จ.ชลบุรี

     พิธีถวายพระประธาน พระปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ฐานบัว ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ให้กับ วัดดหนองตำลึง จ.ชลบุรี โดยคณะนักเรียน นายเรือ รุ่น 105 รับ...

ส่งมอบ พระสิวลี เนื้อทองเหลือง รมดำ ขนาดความสูง 1.70. เมตร ให้กับเจ้าภาพ ที่ จ.แม่ฮ่องสอน

     เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อนำพระสิวลี เนื้อทองเหลือง รมดำ ข...

ส่งมอบพระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง แบบประกอบ ขนาดหน้าตัก 40 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพ ที่จรัญสนิทวงศ์

     ส่งมอบพระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง แบบประกอบ ขนาดหน้าตัก 40 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพ ที่จรัญสนิทวงศ์ โดยทางเจ้าภาพได้ติดต่อ และมอบหมายให้...

ส่งมอบพระประธาน พระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง แบบเทหล่อ ขนาด หน้าตัก 60 นิ้ว ที่วัดใน จ.ปราจีนบุรี

     วันนี้.. ตัวแทนของทางกองทุน ได้เดินทางไปที่ จ.ปราจีนบุรี เพื่อนำพระประธาน พระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง แบบเทหล่อ ขนาด หน้าตัก 60 นิ้ว ของท่า...

พิธีถวายพระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก 15 นิ้ว เนื้อทองเหลือง พ่นทอง ให้กับทางวัดใน จ.สิงห์บุรี

     เมื่อวัน 15 กรกฎาคม 2562 ทางกองทุน ได้นำคณะเจ้าภาพของคุณศิริ  เกษมจิตวัฒนและครอบครัว เดินทางไปที่ วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี เพื่อทำพ...

พิธีถวายพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 15 นิ้ว เนื้อทองเหลือง พ่นทอง ให้กับทางวัดใน จ.สุพรรณบุรี

     เมื่อวัน 15 กรกฎาคม 2562 ทางกองทุน ได้นำคณะเจ้าภาพของคุณศิริ  เกษมจิตวัฒนและครอบครัว เดินทางไปที่ วัดโพธิ์ศรีเจริญ จ.สุพรรณบุรี เพื่อทำ...

ส่งมอบพระนาคปรก ขนาดหน้าตัก 30 นิ้วให้กับเจ้าภาพใน จ.ชัยภูมิ

     เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ จ.ชัยภูมิ เพื่อนำพระนาคปรก ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ส่งมอบให้กับ”...

ส่งมอบพระสิวลี เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาด 1.70 เมตร ให้กับเจ้าภาพ

     ส่งมอบพระสิวลี เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาด 1.70 เมตร ให้กับคุณสรรพยา สายใหม่ (เจ้าภาพ) โดยทางเจ้าภาพ จะนำไปถวายให้กับ  “วัดสันตาลเหลือ...

ส่งมอบราชรถแห่ศพให้กับ วัดบุญนิมิตรเจริญธรรม จ.นครราชสีมา

     เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดบุญนิมิตรเจริญธรรม จ.นครราชสีมา เพื่อนำราชรถ (รถบรรทุกศพ เ...

ถวายเทียนพรรษาให้กับวัดที่อยู่ในภาคอีสาน จำนวน 11 วัด

     เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ จ.นครราชสีมา จ.มุกดาหาร จ.นครพนม จ.อำนาจเจริญ และ จ.อุบล...

ส่งมอบพระสิวลี ความสูง 2.50 เมตร ให้กับวัดใน จ.ชลบุรี

     เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ทางกองทุน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดมุตโตธัย จังหวัดชลบุรี เพื่อนำพระสิวลี ความสูง 2.50 เมตร ที่พุทธศา...

พิธีถวายพระประธานในอุโบสถ สมเด็จองค์ปฐม ขนาดหน้าตัก 80 นิ้ว ให้กับวัดใน จ.กาญจนบุรี

     เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำคณะเจ้าภาพของคุณเทพฤทธิ์ และครอบครัว เดินทางไปที...

พิธีถวายพระประธานปางเปิดโลก แบบทรงเครื่อง ขนาดความสูง 1.70 เมตร ที่วัดใน จ.อุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำคณะเจ้าภาพของคุณนฤดี กฤตตินันท์ และครอบครัว เด...

ส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย ฐานบัว ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ที่ จ.ชลบุรี

     เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ทางกองทุน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดหนองตำลึง จังหวัดชลบุรี เพื่อนำพระประธาน ปางมารวิชัย ฐานบัว ขนาดหน...

ส่งมอบพระประธาน พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 40 นิ้ว ที่ จ.มหาสารคาม

     เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดอัมพวัน อ.กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อส่งมอบพระประธาน...

ส่งมอบพระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว จ.มหาสารคาม

     เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดป่าธรรมจารี จังหวัดมหาสารคาม เพื่อนำพระพุทธชินราช ขนาดหน้...

ส่งมอบพระประธาน ปางนาคปรก ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ให้กับทางวัดป่าพรหมยาน

     เมื่อวันเสาร์ที่  6 ก.ค 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อส่งมอบพระประธาน ปางนาคปรก...

พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่มาขอบวช จำนวน 2 รูป ณ วัดใน จ.สิงห์บุรี

     เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม  2562 เวลา 13.30 น  ทางกองทุน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี เพื่อเป็นตัวแทนเ...

เตรียมส่งมอบ พระพุทธชินราช หน้าตัก 29 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพ จ.มหาสารคาม

     เตรียมส่งมอบ พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ให้กับคณะเจ้าภาพที่จังหวัดมหาสารคาม โดยทางเจ้าภาพจะนำไปถวายให้กับ วัดป่าธรรมจารี จ.มหาสา...

พิธีอุปสมบท ให้กับผู้ที่ต้องการบวช จำนวน 1 รูป วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี

     เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น ทางกองทุน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี เพื่อเป็นตัวแทนเจ้าภาพ ไปร...

พิธีถวายพระประธานองค์เล็ก และโต๊ะหมู่บูชา ให้กับวัดใน จ.สุพรรณบุรี

     พิธีถวายพระประธานองค์เล็ก และโต๊ะหมู่บูชา ให้กับวัดที่ติดต่อขอมา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้ส่งตัวแทน เดินทางไปที่ จ...

พิธีถวายพระประธานองค์เล็ก และโต๊ะหมู่บูชา ให้กับวัดใน จ.สุพรรณบุรี

     พิธีถวายพระประธานองค์เล็ก และโต๊ะหมู่บูชา ให้กับวัดที่ติดต่อขอมา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้ส่งตัวแทน เดินทางไปที่ จ...

ส่งมอบพระสิวลี ขนาดความสูง 1.70 เมตร ให้กับเจ้าภาพที่ จ.ตาก

     เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ที่ผ่าน ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อส่งมอบพระสิวลี ขนาดความสูง 1.70 เมตร ให้ก...

ฉัตรพระประธานในอุโบสถ แบบ 3 ชั้นขนาด 50 นิ้ว ของเจ้าภาพใน จ.นครศรีธรรมราช

     ฉัตรพระประธานในอุโบสถ แบบ 3 ชั้นขนาด 50 นิ้ว ของเจ้าภาพที่ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งทางเจ้าภาพได้โทรติดต่อและมอบหมายให้ทางกองทุน เป็นผู้ดำเนินการ...

ส่งมอบพระพุทธรูปปางมารมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 51 นิ้ว ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมโพธิญาน จ.หนองบัวภู

     เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมาย ให้ตัวแทนเดินทางไปที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมโพธิญาน จ.หนองบัวภู เพื่อนำ พระพุทธรูปปางมาร...

ส่งมอบพระพุทธรูป ปางชนะมารขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ณ วัดสุวรรณหงษ์ จ.ขอนแก่น

     เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ทางกองได้มอบหมาย ให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดสุวรรณหงษ์ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น เพื่อส่งมอบพระพุทธรูป ปางชนะมารขนาดหน้...

มอบพระพุทธชินราชขนาดหน้าตัก 49 นิ้ว ณ วัดโพธิ์ธาราม จ.ชลบุรี

     เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมาย ให้ตัวแทนเดินทางไปที่ วัดโพธิ์ธาราม อ. พนัสนิคม จ.ชลบุรี เพื่อนำ พระพุทธชินราช ขนา...

พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องปัจจัย จำนวน 5 รูป

     พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องปัจจัย จำนวน 5 รูป เมื่อวันวิสาขบูชา วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น ทางกองทุน ได้มอ...

พิธีถวายหลวงพ่อโสธร ให้กับวัดที่ จ.นครสวรรค์

     พิธีถวายหลวงพ่อโสธร ให้กับวัดที่ จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ทางคณะเจ้าภาพ ของนางเยื้อง พ่วงนาค และครอบครัว ได้นำพระพุท...

ส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ณ วัดดอนแดง จ.นครพนม

     เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมาย ให้ตัวแทนเดินทางไปที่ วัดดอนแดง จ.นครพนม เพื่อส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้า...

ส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ณ วัดป่านาขมิ้น จ.นครพนม

     เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมาย ให้ตัวแทนเดินทางไปที่ วัดป่านาขมิ้น จ.นครพนม เพื่อส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาด...

ส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ณ สำนักสงฆ์อ่างคำ จ.นครพนม

     เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมาย ให้ตัวแทนเดินทางไปที่สำนักสงฆ์อ่างคำ จ.นครพนม เพื่อส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย ขนา...

ส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ณ วัดศรีบุญเรือง จ.นครพนม

     เมื่อวันที่  18 พฤษภาคม  2562  ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมาย ให้ตัวแทนเดินทางไปที่ วัดศรีบุญเรือง จ.นครพนม เพื่อส่งมอบพระประธ...

พิธีถวายหนังสือพระไตรปิฏก พร้อมตู้ ณ วัดบัพพโตศิลาอาสน์ จ.อุดรราชธานี

     เมื่อวันที่ 19 พ.ค 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดบัพพโตศิลาอาสน์ จ.อุดรราชธานี เพื่อนำตัวแทนเจ้าภาพ ที่ได้ร่วม...

พิธีถวายหนังสือพระไตรปิฏก พร้อมตู้ ณ วัดป่าเลไลย์ จ.สกลนคร

     เมื่อวันที่ 12 พ.ค 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดป่าเลไลย์ จ.สกลนคร เพื่อเป็นตัวแทนเจ้าภาพ ที่ได้ร่วมกันทำบุญใ...

ส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ณ วัดป่าห้วยพระ จ.นครพนม

     เมื่อวันที่  18 พฤษภาคม  2562  ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมาย ให้ตัวแทนเดินทางไปที่ วัดป่าห้วยพระ จ.นครพนม เพื่อส่งมอบพระประธา...

ส่งมอบพระแก้วมรกตฤดูหนาว ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ณ วัดป่าห้วยพระ จ.นครพนม

     เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมาย ให้ตัวแทนเดินทางไปที่ วัดป่าห้วยพระ จ.นครพนม เพื่อส่งมอบพระประธาน พระแก้วมรกตฤดูหน...

ส่งมอบพระพุทธชินราช ขนาด 39 นิ้ว ให้กับทางวัดไร่มะม่วง จ.เพชรบุรี

     เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมาย ให้ตัวแทนเดินทางไปที่ วัดไร่มะม่วง(พระราชดำรัส) จ.เพชรบุรี เพื่อนำ พระพุทธชินราช ข...

ส่งมอบพระประธาน หน้าตัก 29 นิ้วให้คณะเจ้าภาพ ที่วัดป่าเลไลย์ จ.สกลนคร

     เมื่อวันที่  11 พฤษภาคม  2562  ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมาย ให้ตัวแทนเดินทางไปที่ วัดป่าเลไลย์ จ.สกลนคร เพื่อส่งมอบพระประธาน...

ส่งมอบพระสีวลี ให้แก่คณะเจ้าภาพ ที่วัดป่าไม้หา จ.ตาก

     เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่าน ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดป่าไม้ห้า อ.แม่ระมาด จ.ตาก เพื่อส่งมอบพระสิวลี ขนาดความสูง 1...

ถวายหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ณ วัดตะโม่ จ.พิษณุโลก

     เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 ทางกองทุน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดตะโม่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เพื่อเป็นตัวแทนของเจ้าภาพที่ร่วมทำบุญในโ...

ส่งมอบพระสิวลี ขนาดความสูง 2.10 เมตร ณ จ.อุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 ที่ผ่าน ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งมอบพระสิวลี ขนาดความสูง 2.10 เมตร ให...

ส่งมอบพระพุทธรูป ปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก 59 นิ้ว ให้กับทางห้างเมกา (Mega) บางนา

     เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมาย ให้ตัวแทน เดินทางไปที่ เมกา (MEGA) บางนา เพื่อส่งมอบพระพุทธรูป ปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก...

ส่งมอบพระแก้วมรกต ฤดูหนาว ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว และ หนังสือพระไตรปิฏกพร้อมตู้ ชุด 91 เล่ม

     เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่มหาลัยธุรกิจบัณฑิต เพื่อส่งมอบพระแก้วมรกต ฤดูหนาว ขนาดหน้าตัก ...

ส่งมอบพระพุทธรูป หลวงพ่อโสธร ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่จังหวัดนครสวรรค์

     ส่งมอบพระพุทธรูป หลวงพ่อโสธร ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพที่จังหวัดนครสวรรค์ ในครั้งนี้ทางกองทุน ได้ส่งพระพุทธรูปที่สั่งทำ ไปทางรถไฟต้น...

งานอุปสมบท ให้กับผู้ที่ขาดแคลนปัจจัย จำนวน 1 รูป ณ วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี

     เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น  ทางกองทุน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี เพื่อไปร่วมงานอุปสมบท ...

พิธีถวายพระพุทธรูป สมเด็จองค์ปฐม ปางเปิดโลก และฉัตรพระประธาน วัดโพธิ์ศรีเจริญ จ.สุพรรณบุรี

     เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 ทางกองทุนได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ จ.สุพรรณบุรี เพื่อนำคณะเจ้าภาพของครอบครัวกฤตตินันท์ เดินทางไปที่วัดโพธิ์...

ส่งมอบพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตัก 59 นิ้ว ณ วัดตะเคียนน้อย จ.ศรีสะเกษ

     เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกองได้มอบหมาย ให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดตะเคียนน้อย จ.ศรีสะเกษ เพื่อส่งมอบพระพุทธรูปปางมารวิชัย แบบสุ...

ส่งมอบพระพุทธรูปปางมารวิชัย ให้กับวัดบ้านใหม่ศรีจำปาทอง จ.สระแก้ว

     ส่งมอบพระพุทธรูปปางมารวิชัย ให้กับวัดที่ติดต่อขอมา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2562 ทางกองทุนได้มอบหมาย ให้ตัวแทนเดินทางไปที่วัดบ้านใหม่...

ส่งมอบพระแก้วมรกต ฤดูร้อน ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว วัดหนองกะหนาก จ.กาญจนบุรี

     เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอบหมาย ให้ตัวแทนเดินทางไปที่วัดหนองกะหนาก จ.กาญจนบุรี เพื่อส่งมอบพระแก้วมรกต ฤดูร้อน ขนาดหน...

พิธีอุปสมบทให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย จ.สิงห์บุรี

     เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น ทางกองทุน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี เพื่อพาเจ้าภาพ ไปร่วมงานอุปส...

ส่งมอบพระพุทธรูปปางมารวิชัย แบบสุโขทัย ขนาดหน้าตัก 59 นิ้ว ให้กับวัดใน จ.สกลนคร

     เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ทางกองได้มอบหมาย ให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดป่าเลไลย์ จ.สกลนคร เพื่อส่งมอบพระพุทธรูปปางมารวิชัย(สุโขท...

ส่งมอบพระพุทธชินราช ลงรักปิดทอง ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว และโต๊ะหมู่บูชา

     เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุนได้มอยหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดโพธิ์ศรีเจริญ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี เพื่อส่งมอบพระ...

พิธีถวายพระแก้วมรกต 3 ฤดู ณ วัดเขาใหญ่ จ.กาญจนบุรี

     เมื่อวันที่ 9 ก.พ 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุน และ ตัวแทนเจ้าภาพ(บางส่วน) ที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทำบุญ สร้างพระแก้วมรกต ทั้ง 3 ฤดู ได้เดินทางไป...

ติดตั้งฉัตรพระประธานในอุโบสถ วัดหนองใหญ่ จ.กาญจนบุรี

     เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 ทางกองทุนได้มอบหมายให้ช่างของทุน เดินทางไปที่วัดหนองใหญ่ จ.กาญจนบุรีเพื่อนำฉัตรพระประธานไปติดตั้ง ไว้ภายในในอุโบส...

พิธีเทหล่อพระประธาน พระพุทธชินราช หน้าตัก 40 นิ้ว ณ วัดอัมพวัน

     เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุนและช่างเทหล่อ ได้เดินทางไปที่วัดอัมพวัน จ.มหาสารคาม  เพื่อทำพิธีเทหล่อพระประธาน พระพุทธชิ...

office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 185

เมื่อวานนี้ 352

สัปดาห์นี้ 1331

เดือนนี้ 7047

ทั้งหมด 626599