กิจกรรมและงานบุญ

Prev Next

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างห้องน้ำและห้องสุขา จำนวน 2 ห้อง ถวายให้กับวัดป่า ที่จังหวัดอุบลราชธานี

     ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างห้องน้ำและห้องสุขา จำนวน 2 ห้อง ถวายให้กับวัดป่า ที่จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากปัจจุบัน ที่วัดมีพระจำพ...

ขอรับบริจาคถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส (เกรดA) ขนาดความจุ 5,000 ลิตร จำนวน 4 ใบ เพื่อนำไปถวายให้วัดบ้านฯ จ.อุบลราชธานี

     ขอรับบริจาค “ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส (เกรดA) ขนาดความจุ 5,000 ลิตร จำนวน 4 ใบ เป็นเจ้าภาพใบละ 15,500 บาท เพื่อนำไปถวายให้วัดบ้านฯ จ.อุบลราชธาน...

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ให้กับวัดและสำนักสงฆ์ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกลและยังไม่มีเจ้าภาพกฐิน

     ขอเรียนเชิญร่วม ทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ประจำปี 2564 เพื่อนำไปซื้อผ้ากฐินและหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม ถวายให้กับวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพกฐิ...

ขอเชิญทำบุญบวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ติดขัดเรื่องค่าใช้จ่ายในการบวช

     ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ อุปสมบท (บวชพระ) ให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ติดขัดในเรื่องค่าจ่าย จำนวน 3 รูป หรือบวชตามจำนวนที่มีเจ้าภา...

ขอเชิญทำบุญบวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ติดขัดเรื่องค่าใช้จ่าย

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ อุปสมบท (บวชพระ) ให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ติดขัดในเรื่องค่า...

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐิน ประจำปี 2564 ให้กับวัดป่า และ สำนักสงฆ์ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ทุรกันดารใน จ.นครพนม และเป็นวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพกฐิน

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้ากฐิน ประจำปี 2564 ให้กับวัดป่า ที่อยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกลควา...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างประธานในอุโบสถ ซึ่งเป็นองค์สุดท้ายของปี 2564 ถวายให้กับวัดสายวิปัสสนา ใน จ.เชียงใหม่ (วัดตั้งอยู่บนดอย)

** ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพและปัจจัยสร้างพระประธาน ครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว แต่ถ้าท่านใดมีความประสงค์ต้องการร่วมทำบุญในโครงการนี้ ท่านยังสามารถร่วมทำบุ...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ติดขัดเรื่องค่าใช้จ่ายในการบวช

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ อุปสมบท (บวชพระ) ให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ติดขัดในเรื่องค่า...

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินให้กับวัดและสำนักสงฆ์ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกล และยังไม่มีเจ้าภาพกฐิน

* ปิดโครงการ เนื่องจากครบระยะเวลาในการรับเป็นเจ้าภาพแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2564 ให้กับวัดและสำนักสงฆ์ ที่...

ขอเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพบวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ติดขัดปัจจัยในการบวช

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ อุปสมบท (บวชพระ) ให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ติดขัดในเรื่องค่า...

ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ สร้างพระประธานในศาลาปฎิบัติธรรมให้กับวัดป่าที่จังหวัดอุบลราชธานี

     ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ สร้างพระประธานในศาลาปฎิบัติธรรมให้กับวัดป่าที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งในขณะนี้ทางวัดได้สร้างศาลาปฎิบัติธรรมเสร็จเรียบร้อ...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพบวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ขาดแคลนปัจจัยในการบวช

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลาในการรับเป็นเจ้าภาพ และขอย้ายวันทำพิธีอุปสมบท ไปรวมกับรอบวันที่ 25 กรกฎาคม 2564      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ติดขัดปัจจัยในการบวช

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ บวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ติดขัดในเรื่องค่าจ่าย บวช...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ติดขัดปัจจัยในการบวช

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ บวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ติดขัดในเรื่องค่าจ่าย บวช...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวชเรียน แต่ติดขัดขาดแคลนปัจจัยในการบวช

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ บวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ติดขัดในเรื่องค่าจ่าย ทำพ...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวชเรียน แต่ติดขัดปัจจัยในการบวช

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ บวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ติดขัดในเรื่องค่าจ่าย บวช...

ขอเชิญร่วมทำบุญบวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ติดขัดปัจจัยในการบวช

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ บวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ติดขัดในเรื่องค่าจ่าย จำน...

ขอเชิญร่วมทำบุญบวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ติดขัดในเรื่องค่าใช้จ่าย

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลาเปิดรับเป็นเจ้าภาพ      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ บวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ติดขัดในเรื่...

ขอเชิญร่วมทำบุญบวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ติดขัดในเรื่องค่าใช้จ่ายในการบวช

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลา      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ บวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ติดขัดในเรื่องค่าจ่าย บวชตามจำ...

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างเจดีย์แม่ของคงคา และ ธรรมอุทบานวัดโนนพระแก้ว อ.ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ข่าว ฝากประชาสัมพันธ์       ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างเจดีย์แม่ของคงคา และ ธรรมอุทยานวัดโนนพระแก้ว อ.ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย&nb...

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ติดขัดในเรื่องปัจจัยในการบวช

     ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ บวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ติดขัดในเรื่องค่าจ่าย บวชตามจำนวนที่มีเจ้าภาพเท่านั้น เป็นเจ้าภาพรูป...

ขอเชิญร่วมทำบุญบวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ติดขัดในเรื่องปัจจัยในการบวช

* กำหนดปิดรับการเป็นเจ้าภาพ วันที่ 16 มีนาคม 2564      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ บวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ติดขัดในเรื่...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวชเรียน แต่ติดขัดในเรื่องปัจจัยในการบวช

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลาแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ บวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ติดขัดในเรื่องค่าจ่าย บวชต...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานองค์เล็กในอุโบสถ ถวายให้กับวัดที่ติดต่อขอมา ใน จ.สุพรรณบุรี และ จังหวัดเชียงใหม่

     ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานองค์เล็กในอุโบสถ ถวายให้กับวัดที่ติดต่อขอมา ใน จ.สุพรรณบุรี และ จังหวัดเชียงใหม่ โดยทางวัดได้กำหนดแบ...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างห้องน้ำและห้องสุขา ถวายให้วัดใน อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

     ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างห้องน้ำและห้องสุขา จำนวน 4 ห้อง เป็นเจ้าภาพห้องละ 20,000 บาท ถวายให้วัดใน อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ซึ่งเ...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้าง หนังสือพระอภิธรรม และ ตู้พระอภิธรรม พร้อมเครื่องตั้ง ถวายให้กับ วัดศรีสวาสดิ์ จังหวัดนครพนม

     ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้าง หนังสือพระอภิธรรม และ ตู้พระอภิธรรม พร้อมเครื่องตั้ง (ตามรูป) ถวายให้กับ”วัดศรีสวาสดิ์ จังหวัดนครพนม ”...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ติดขัดในเรื่องปัจจัยในการบวช

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ บวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ติดขัดในเรื่องค่าจ่าย บวช...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญบวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ติดขัดในเรื่องปัจจัยในการบวช

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ บวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ติดขัดในเรื่องค่า...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ขาดแคลนปัจจัย

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ บวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ติดขัดในเรื่องค่า...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ขาดแคลนปัจจัยในการบวช

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ บวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ติดขัดในเรื่องค่า...

ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญบวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ติดขัดในเรื่องปัจจัยในการบวช

* ขอนปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลาที่เปิดรับเป็นเจ้าภาพและได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ บวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้...

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญ ซื้อ โลงเย็นแช่ศพ ถวายให้กับวัดโพธิ์ทอง จ.ชัยภูมิ

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนแล้ว      ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญ ซื้อ “โลงเย็นแช่ศพ” ถวายให้กับวัดโพธิ์ทอง จ.ชัยภ...

ขอเรียนเชิญ เป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างพระประธาน ปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 29 และ 39 นิ้ว จำนวน 9 องค์ เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ยังขาดแคลน และ วัดที่ยังไ…

     ขอเรียนเชิญ เป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างพระประธาน ปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 29 และ 39 นิ้ว จำนวน 9 องค์ เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ยังขา...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ สร้างประธานในอุโบสถ ถวายให้กับ วัดใน อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ สร้างประธานในอุโบสถ ถวายให้กับ วัดใน อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ซึ่...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ สร้างประธานในอุโบสถ ถวายให้กับวัดที่สร้างใหม่ สายวิปัสสนา ใน จ.อุบลราชธานี

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากมีเจ้าภาพจองแล้วครับ      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ สร้างประธานในอุโบสถ ถวายให้กับวัดที่ จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นวั...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ บวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ติดขัดในเรื่องค่าจ่าย (ชุดสุดท้าย)

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลา      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ บวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช (ชุดสุดท้าย) แต่ติดขัดในเรื่องค่า...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่ขาดแคลนปัจจัย แต่มีความตั้งใจที่จะบวชเรียน (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563)

* ขอปิดโครงการเนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ บวชพระ ในช่วงเดือนตุลาคม บวชให้กับผู้ที่มีความตั้งใจ แต่ข...

ขอเรียนเชิญ พี่ๆและกัลยามิตรทุกๆท่าน มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้างประธานในอุโบสถ ถวายให้กับวัดที่ยังขาดพระประธาน และเป็นวัดที่ติดต่อขอมา ใน อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธา…

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญสร้างประธานในอุโบสถ ถวายให้กับวัดป่า (สายหลวงปู่มั่น)ในอำเภอม่วงส...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่ขาดแคลนค่าใช้จ่าย แต่มีความตั้งใจที่จะบวชเรียน (ธันวาคม 2563)

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลา      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ บวชพระ ในช่วงเดือนตุลาคม บวชให้กับผู้ที่มีความตั้งใจ แต่ขาดแคลนในเรื่...

เปิดรับสั่งจอง พระพุทธรูป/พระประธาน ปางมารวิชัย ปางชนะมาร ปางสมาธิ พระพุทธชินราช และสมเด็จองค์ปฐม เพื่อนำไปถวายเป็นพระประธานในอุโบสถ หรือศาลาการเปรียญ ให้กับวัด…

     เปิดรับสั่งจอง พระพุทธรูป/พระประธาน ปางมารวิชัย ปางชนะมาร ปางสมาธิ พระพุทธชินราช และสมเด็จองค์ปฐม เพื่อนำไปถวายเป็นพระประธานไว้ในอุโบสถ หรือ...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ถวายผ้ากฐิน ให้กับพระภิกษุที่มีความตั้งใจปฏิบัติ ที่จำพรรษา อยู่ที่วัดและสำนักสงฆ์ ในเขตจังหวัดนครพนม

* ขณะนี้ ยังขาดเจ้าภาพอยู่อีก 3 วัด ที่ จังหวัดนครพนม ร่วมเป็นเจ้าภาพวัดละ 5,490 บาท ถ้ามีเจ้าภาพ จะทำพิธีถวาย ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563      ขอเร...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้ผู้ที่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย แต่มีความตั้งใจที่จะบวชเรียน (ตุลาคม 2563)

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบ ตามจำนวนแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ บวชพระ ในช่วงเดือนตุลาคม บวชให้กับผู้ที่มีความตั้ง...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย แต่มีความตั้งใจที่จะบวชเรียน

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ บวชพระ ในช่วงเดือนกันยายน บวชให้กับผู้ที่มีความตั้งใจ แต...

ขอเรียนเชิญท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญซื้อราชรถบรรทุกศพ วนรอบเมรุ ก่อนที่จะนำศพขึ้นไปเผา และโลงเย็นแช่ศพ บริจาค ให้กับวัดป่าแสงจันทร์ จ.นครพนม

* update เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ทางชมรม ฯ ได้นำโลงเย็นและราชรถ ส่งมอบให้กับทางวัดที่ติดต่อขอมา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดูภาพพิธีส่งมอบ คลิกที่นี่ครับ  ...

ขอเรียนเชิญ ร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ประจำปี 2563 ให้กับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพ เป็นวัดที่ปฎิบัติดีปฏิบัติชอบ

ขณะนี้ ยังมีอีก 2 วัด ที่ยังไม่มีเจ้ากฐินหรือวัดที่มีกฐินตกค้าง คือ วัดที่อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ 70,000-100,000 บาท วัดที่อำเภอท่...

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญบวชพระ ให้กับผู้ที่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย แต่มีความตั้งใจที่จะบวชเรียน

* ปิดโครงการด้วยครับ เนื่องจากครบกำหนดเวลา เปิดรับเป็นเจ้าภาพ      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ บวชพระ ในช่วงเดือนกันยายน บวชให้กับผู้ท...

ขอเชิญร่วมทำบุญบวชพระ ให้กับผู้ที่แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย แต่มีความตั้งใจที่จะบวชเรียน

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลา * ดูโครงการบวชพระในเดือนกันยายน 2563 คลิกที่นี่ได้เลยครับ      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ บวชพระ ให้...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทำบุญบวชพระ ให้กับผู้ที่แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย แต่มีความตั้งใจที่จะบวชเรียน

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลา      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ บวชพระ ให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าจ่าย บวชตามจำ...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ บวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดระยะเวลาเปิดรับทำบุญ      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ บวชพระ ให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ขาดแคลนในเรื่อง...

สร้างระฆังสำริด เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน และวัดที่ติดต่อขอมา ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564

สร้างระฆังสำริด เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน และวัดที่ติดต่อขอมา      ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างระฆังสำริด ขนาด 5.5 - 6 กำ เพื่...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมตู้ไม้สัก ให้กับวัดปาเลา จ.นครพนม

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้สักเพื่อนำไป ถวายให้กับวัดที่ขาด...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ต้นเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่กันดาร และห่างไกลความเจริญ ประจำปี 2563

* ขอปิดโครงการรับเป็นเจ้าภาพ เนื่องจากครบกำหนดเวลา และนำไปถวายตามจำนวนที่มีเจ้าภาพแล้ว      เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ในปีนี้จะตรงกับวัน...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ซื้อหลอดไฟและอุปกรณ์ เพื่อนำไปบูรณะซ่อมแซมระบบไฟส่องสว่างภายในอุโบสถ วัดหนองโพธิ์ จ.สุพรรณบุรี

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลาแล้ว      เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ขอเรียนเชิญ ผู้ที่ต้องการทำบุญเป็นเจ้าภาพ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อพระประธานองค์เล็ก ถวายวัดที่ขาดแคลน ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564

     เรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานองค์เล็กในอุโบสถ และ โต๊ะหมู่บูชา เพื่อนำไปถวายให้กับ วัดที่ติดต่อขอมา และ วัดที่ข...

ขอเชิญร่วมสร้างฉัตรพระประธาน ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564

     ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างฉัตรพระประธานในอุโบสถและฉัตรพระประธานในศาลาการเปรียญ เพื่อนำถวายกับวัดที่ขาดแคลน หรือ วัดที่ติดต่อขอมา ประจำ...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมตู้ไม้สัก ให้กับวัดป่าสายธรรมยุด ใน จ.นครพนม

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนแล้ว และ จะนำไปถวายที่วัด ประมาณเดือน พ.ย 2563      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระ...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่มาขอบวช และมีความตั้งใจปฏิบัติ แต่ขาดแคลนปัจจัย

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว * ขอเลื่อน พิธีบวช ไปเป็นเดือน พฤษภาคม 2563 เนื่องจาก พรก.ฉุกเฉิน โควิค 19      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเ...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่มีความตั้งใจปฏิบัติ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการบวช

* ขอปิดโครงการเนื่องจาก ครบกำหนดเวลาเปิดรับทำบุญเป็นเจ้าภาพ      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญบวชพระ ให้กับผู้ที่มาขอบวช เพื่อตั้งใจปฏิบัติ จ...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมตู้ไม้สัก ถวายวัดใน จ.เชียงใหม่

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้สักอย่างดี ถวายให้กับวัดที...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่มาขอบวช และมีความตั้งใจปฏิบัติธรรม

* ขอปิดโครงการรับเป็นเจ้าภาพ เนื่องจากเกินกำหนดเวลา และได้ดำเนินการบวชเรียบร้อยแล้ว    ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญบวชพระ ให้กับผู้ที่มาขอบวช เพ...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญบวชพระ ให้กับผู้ที่มาขอบวช เพื่อตั้งใจปฏิบัติ ที่วัดใน จ.สิงห์บุรี

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญบวชพระ ให้กับผู้ที่มาขอบวช เพื่อตั้งใจปฏิบัติ จำนวน 5 รูป หรือ ตา...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว เพื่อนำไปถวายให้กับวัดใน จ.นครพนม

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลาที่ร่วมทำบุญแล้ว      * ขณะนี้ ยังขาดเจ้าภาพ อยู่อีก 1 วัด ทางวัดต้องการพระพุทธชินราช 39 นิ้ว ราคา องค์ละ 45...

ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่มาขอบวช เพื่อตั้งใจปฏิบัติจริงๆ

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลาแล้ว      ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่มาขอบวช เพื่อตั้งใจปฏิบัติจริงๆ จำนวน 8 รูป หรือ บวชตามจำนว...

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ บวชพระเป็นกรณีพิเศษ ให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่ายในการบวช

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลา และ ได้เจ้าภาพครบตามจำนวนแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ บวชพระเป็นกรณีพิเศษ ให้กับผู้ที่ต้อ...

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญปิดโคงการ สร้างโลงเย็น ถวายให้กับวัดใน จ.นครพนม

     ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างโลงเย็น ถวายให้กับวัดป่า……(โทรสอบถาม) จ.นครพนม  ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในแคลนทุรกันดาร และขาดแคลนปัจ...

ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช ประพฤติดี แต่ขาดแคลนปัจจัย

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลา และ ได้เจ้าภาพครบตามจำนวนแล้ว      ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ขาดแคลนใน...

ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย บวชตามจำนวนที...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมตู้ไม้สัก ถวายวัดศรีบุญเรือง จ.นครพนม

*ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้สักอย่างดี ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ใ...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ กฐินให้กับวัด และสำนักสงฆ์ ที่ยังไม่มีเจ้าภาพ หรือวัดที่มีกฐินตกค้าง

* ขอปิดโครงการรับเป็นเจ้าภาพ เนื่องจากเกินกำหนดเวลา และ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ กฐินให้กับวัด และสำนักสงฆ์ ที...

ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย บวชตามจำนวนที...

ขอเรียนเชิญ เป็นเจ้าภาพทำบุญ ถวายผ้ากฐิน ให้กับวัดที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร และไม่มีเจ้าภาพกฐิน หรือ วัดที่กฐินตกค้าง

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญ เป็นเจ้าภาพทำบุญ ถวายผ้ากฐิน ให้กับวัดที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร และไม่มีเจ้าภา...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ "บวชพระ ให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนเรื่องเงินค่าใช้จ่าย

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ "บวชพระ ให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนเรื่องเงินค่าใช...

ขอเชิญทุกท่านเป็นเจ้าภาพบวชพระให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนปัจจัย

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่ต้องการบวช เพื่อตั้งใจปฏิบัติจริงๆ แต่มีฐานะยากจน...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ผ้ากฐิน เพื่อไปถวายให้กับวัดป่าและสำนักสงฆ์ ที่ทางกองทุนเคยนำพระประธาน หนังสือพระไตรปิฏก และระฆัง ไปถวาย ซึ่งยังไม่มีเจ้าภาพกฐิน

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ผ้ากฐิน เพื่อไปถวายให้กับวัดป่าและสำนักสงฆ์ ที่ทางกองทุนเคยนำพระประธา...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างพระประธานในหอสวดมนต์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย / พระพุทธชินราช หน้าตัก 9 นิ้ว ถวายวัดใน จ.สกลนคร และ จ.นครพนม

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากเกินระยะเวลา ที่จะนำไปถวาย      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างพระประธานในหอสวดมนต์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หรือ พระ...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมตู้ไม้สัก ถวายวัดที่ขาดแคลนใน จ.เชียงใหม่

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้สักอย่างดี ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ในครั้งน...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพบวชพระให้กับผู้ที่ต้องการบวชเพื่อปฏิบัติจริง แต่มีฐานะยากจน ขาดแคลนปัจจัย

* ขอปิดโครงการเนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่ต้องการบวช เพื่อตั้งใจปฏิบัติจริงๆ แต่มีฐานะยากจน ...

ขอเรียนเชิญ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ถวายผ้ากฐิน ให้กับวัดป่าที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ที่ยังไม่มีเจ้าภาพกฐิน

* ขอปิดโครงการรับเป็นเจ้าภาพ เนื่องจากเกินกำหนดเวลา และได้ดำเนินการตามที่มีผู้ร่วมทำบุญเรียบร้อยแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ถวายผ...

ขอเรียนเชิญ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ถวายผ้ากฐิน ให้กับวัดป่า ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ที่ยังไม่มีเจ้าภาพกฐิน จำนวน 12 วัด

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนแล้ว และ จะนำไปถวายเดือนตุลาคม 2562      ขอเรียนเชิญ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ถวายผ้ากฐิน ให้กับวัดป่า ...

ขอเรียนเชิญ ร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ประจำปี 2562 ให้กับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพ เป็นวัดที่ปฎิบัติดีปฏิบัติชอบ

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพ ทอดกฐิน ให้กับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพ เป็นวัดที่ปฎิบัติดีปฏิบัติชอบ ...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญโคมไฟ แทน การทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ปี 2562

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว และ ช่างไฟกำลังดำเนินการติดตั้ง จะใช้ระยะเวลาในการทำประมาณ 40 วัน จะติดตั้งเสร็จประมาณวันที่ 4 กันยายน 2562   &n...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ต้นเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่า ที่อยู่ในเขตพื้นที่กันดาร และห่างไกลความเจริญ

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดระยะเวลารับทำบุญ และ ได้นำไปถวายแล้ว คลิกดูพิธีถวายได้ที่นี่      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ต้นเทียนพรรษา...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ บวชพระ ให้กับ คนที่มาขอบวช เพื่อตั้งใจปฏิบัติจริงๆ แต่มีฐานะยากจน

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ บวชพระ ให้กับ คนที่มาขอบวช เพื่อตั้งใจปฏิบัติจริงๆ แต่มีฐานะยากจน จำนว...

ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่ต้องการบวชเพื่อตั้งใจปฏิบัติจริงๆ แต่ขาดแคลนปัจจัย

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดระยะเวลาเปิดรับเป็นเจ้าภาพ ร่วมทำ และ มีเจ้าภาพแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับ คนผู้ที่ต้องการ...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่ต้องการบวชเพื่อปฏิบัติจริง แต่ขาดแคลนปัจจัย

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับ คนผู้ที่ต้องการบวช เพื่อตั้งใจปฏิบัติจริงๆ แต่มีฐานะยากจน...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพบวชพระให้กับผู้ที่ต้องการบวชเพื่อปฏิบัติจริง แต่ขาดแคลนปัจจัย

* ปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลา และ ได้ทำพิธีบวชแล้ว *      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่ต้องการบวช เพื่อตั้งใจปฏิบัติจริง...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างพระประธาน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากเกินกำหนดเวลา      เนื่องในวันเข้าพรรษา (17 กรกฏาคม 2562) ประจำปี 2562 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างพระประธาน ปาง...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ บวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่ขาดแคลนปัจจัยและมีความตั้งใจที่จะบวช

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ บวชพระ ให้กับ คนที่มาขอบวช เพื่อตั้งใจปฏิบัติจริงๆ แต่มีฐานะยากจน จำนว...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมตู้ไม้สัก ถวายวัดที่ขาดแคลนในจังหวัดอุดรธานี

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว และนำไปถวายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 พ.ค 2562      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อม...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมตู้ไม้สัก ถวายวัดที่ขาดแคลนในจังหวัดนครพนม

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้สักอย่างดี ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ในครั้งน...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมตู้ไม้สัก ถวายวัดที่ขาดแคลนในจังหวัดสระแก้ว

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนแล้ว และ จะนำไปถวายต้นเดือนตุลาคม 2562      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้ส...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าทำบุญ ผ้าไตรบวชพระ บาตร เเละตาลปัตร ให้กับ ผู้ที่มาขอบวชเพื่อตั้งใจปฏิบัติจริงๆ และ ที่มีฐานะยากจน

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าทำบุญ ผ้าไตรบวชพระ บาตร เเละตาลปัตร ให้กับ ผู้ที่มาขอบวชเพื่อตั้งใจปฏิบัติ...

ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญถวาย ผ้าไตร จีวร สบง เพื่อนำไปถวายให้กับวัดอยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกลความเจริญ

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลาแล้ว      เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญถวาย ผ้าไตร จีวร สบง เพื่อนำไปถวายให้กับพระภิกษุ ที่ห่มจีวรเก่าและมีจ...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างพระประธาน สมเด็จองค์ปฐมหรือ สมเด็จจักรพรรดิ ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว จำนวน 5 องค์

* ขอปิดโครงการรับเป็นเจ้าภาพ เนื่องจากเกินกำหนดเวลา และได้ดำเนินการตามที่มีผู้ร่วมทำบุญเรียบร้อยแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างพร...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ถวายวัดที่ขาดแคลนใน จ.สกลนคร

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนแล้ว และจะนำไปถวายในวันที่ 28 เม.ย 2562 * ขอเปลื่ยนวัดที่จะนำไปถวาย เนื่องจากวัดป่าทุ่งปลา ยังไม่พร้อมที...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ พร้อมทั้งถวายพระพุทธชินตาช ถวายวัดที่ขาดแคลนใน จ.อุบลราชธานี

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้สักอย่างดี ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ในครั้งน...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว จำนวน 7 องค์ เนื่องในวันสงกรานต์

* ขอปิดโครงการเนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      เนื่องในวันสงกรานต์ ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพบวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีความตั้งใจที่จะบวชเพื่อปฏิบัติจริงๆ

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ บวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีความตั้งใจที่จะบวช...

ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้าง ปู่ฤาษีชีวกโกมารภัจจ์ ให้กับคณะวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ส่งมอบ "ปู่ฤาษีชีวก โกมารภัจจ์" แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้า บรมครูของวงการแพทย์แผนไทย หน้าตัก...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ บวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่มีฐานะยากจน แต่มีความตั้งใจที่จะบวชเพื่อปฏิบัติจริงๆ

* ขอปิดโครงการนี้ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ บวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่มีฐานะยากจน แต่มีความตั้งใจที่จะบวชเพ...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ถวายวัดที่ขาดแคลนใน จ.อุบลราชธานี

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้สักอย่างดี ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ในครั้งน...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ถวายวัดที่ขาดแคลนใน จ.พิษณุโลก

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว และจะนำไปถวายที่วัด ในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อม...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างฉัตร 9 ชั้น ยอดเจดีย์พระธาตุ ถวายให้กับวัดใน จ.กาญจนบุรี

     ขอเรียนร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญครั้งใหญ่ในชีวิต ร่วมเป็นเจ้าภาพ “สร้างฉัตรยอดเจดีย์พระธาตุ” ถวายให้กับวัดใน จ.กาญจนบุรี เป็นฉัตร 9 ชั้น ลงรักปิด...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ถวายวัดที่ขาดแคลนใน จ.นครพนม

* ขอปิดโครงการเนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้สักอย่างดี ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ในครั้งนี...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ บวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่มีฐานะยากจน แต่มีความตั้งใจที่จะบวชเพื่อปฏิบัติจริงๆ

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ บวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่มีฐานะยากจน แต่มีความตั้งใจที่จะบวชเพื่อ...

พิธีเทหล่อพระประธาน จำนวน 4 องค์ ที่โรงหล่อพระ จ.นครปฐม

     เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ทางกองทุน ได้นำคณะเจ้าภาพ จำนวน 3 คณะ เดินทางไปที่โรงหล่อพระ จ.นครปฐม เพื่อทำพิธีเทหล่อพระประธาน จำน...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินให้กับวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพ หรือวัดที่กฐินตกค้าง

* ขอปิดโครงการรับเป็นเจ้าภาพ เนื่องจากเกินกำหนดเวลา และได้ดำเนินการตามที่มีผู้ร่วมทำบุญเรียบร้อยแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินให้ก...

ขอเรียนเชิญ ทุกท่านร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพ ทอดกฐิน ให้กับวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพ หรือ วัดที่กฐินตกค้าง

* ขอปิดโครงการรับเป็นเจ้าภาพ เนื่องจากเกินกำหนดเวลา และได้ดำเนินการตามที่มีผู้ร่วมทำบุญเรียบร้อยแล้ว    ขอเรียนเชิญ ทุกท่านร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพ ทอดก...

ร่วมเป็นเจ้าภาพ บูรณะปฏิสังขรณ์ องค์พระประธานในอุโบสถและพระอัครสาวก ให้กับวัดหนองใหญ่ จ.กาญจนบุรี

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้ปัจจัยครบตามจำนวนแล้ว และ ได้ดำเนินการทำเรียบร้อยแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างพระประธานในอุโบสถและพระอัค...

ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญโลงศพ บริจาคให้กับศพผู้ยากจน ถวายให้กับวัดป่าหนองโสนวิเวก จ.นครพนม

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญโลงศพ บริจาคให้กับศพผู้ยากจน ถวายให้กับวัดป่าหนองโสนวิเ...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ บวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่มีฐานะยากจน แต่มีความตั้งใจที่จะบวชเพื่อปฏิบัติจริง

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลาที่ร่วมทำบุญ และได้ดำเนินการบวชตามจำนวน ที่มีเจ้าภาพ เรียบร้อยแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ บวชพ...

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ให้กับวัดที่ไม่เคยมีเจ้าภาพ และ ยากจน

* ขอปิดโครงการ เนื่องครบกำหนดเวลา และ ได้ดำเนินการทำ ตามได้ปัจจัย เรียบร้อยแล้ว      ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ช่วยเหลือสำนักสงฆ์ ที่ไม่เคยมีเจ้าภาพ...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ซื้อราชรถแห่ศพ ถวายให้กับวัดใน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ สร้างราชรถแห่ศพ คันละ 32,900 บาท ถวายให้กับวัดที่ติดต่อขอมา ซึ่งมีความ...

ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญซื้อโลงศพ บริจาคให้กับศพผู้ยากไร้ ที่เพิ่งจะเสียชีวิต ที่วัด จ.นครราชสีมา

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว *      ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญซื้อโลงศพ บริจาคให้กับศพผู้ยากไร้ ที่เพิ่งจะเสียชีวิต ที่วัด จ.นครราชสีมา ...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญผ้ากฐิน ถวายให้กับวัดและสำนักสงฆ์ ที่มีพระปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ที่ยังไม่มีเจ้าภาพกฐิน

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญผ้ากฐิน ถวายให้กับวัดและสำนักสงฆ์ ที่มีพระปฏิบัติดี ปฏิบัติช...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ถวายวัดที่ขาดแคลนใน จ.สุพรรณบุรี

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้สักอย่างดี ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ในครั้งน...

ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะดวงตาพระประธานปางมารวิชัย ถวายให้กับวัดใน จ.บุรีรัมย์

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขออนุญาต ประชาสัมพันธ์ เป็นกรณีพิเศษ ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะดวงตาพระประธาน คู่ละ 5,999 บา...

ขอเรียนเชิญ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่มีฐานะยากจน แต่มีความตั้งใจที่จะบวชเพื่อปฏิบัติจริงๆ

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลาแล้ว โดยจะทำพิธีบวชเฉพาะที่มีเจ้าภาพเท่านั้น      ขอเรียนเชิญ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ถวายผ้ากฐิน ให้กับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพ 2561

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ถวาย”ผ้ากฐิน” ทำแบบถูกต้องพุทธบัญญัติ ถวายให้กับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพ และ...

ขอเชิญร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพ ผ้ากฐิน และเครื่องบริวารกฐิน ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อนำไปทอดให้กับวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพ

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมทำบุญ จองเป็นเจ้าภาพ “ผ้ากฐิน และเครื่องบริวารกฐิน ประจำปี 2561 เพื่อนำไปท...

ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้างกลองเพล ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้างกลองเพล ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน เมื่อช่วงเย็น วานนี้ท่านเจ้าอาวาส 2 วัด ...

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทำบุญ สร้างต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา 2561

* ขอปิดโครงการเนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเชิญพุทธศาสนิกชน และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทำบุญ สร้างต้นเทียนพรรษา เพื่อนำไป...

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ สร้างโคมไฟในอุโบสถ แทนการถวายเทียนพรรษา

* ขอปิดโครงการ เนื่องครบกำหนดเวลา และ ได้ดำเนินการทำ ตามที่ได้ปัจจัย เรียบร้อยแล้ว      เนื่องในวันเข้าพรรษา ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพท...

ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ สร้างตู้และหนังสือพระอภิธรรม ถวายให้กับสำนักสงฆ์ วัดป่าหนองโสนวิเวก จ.นครพนม

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนแล้ว และจะนำไปถวาย ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม 2561      ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ สร้างตู้และหนังสือพระอภิธร...

ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทำบุญ สร้างพระประธาน พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว จำนวน 39 องค์

* ขอปิดโครงการรับเป็นเจ้าภาพ เนื่องจากเกินกำหนดเวลา และได้ดำเนินการตามที่มีผู้ร่วมทำบุญเรียบร้อยแล้ว      ขอเรียนเชิญ เป็นเจ้าภาพทำบุญ สร้า...

ขอเชิญร่วมกันสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ถวายวัดที่ขาดแคลนใน จ.อุดรธานี

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้สักอย่างดี ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ในค...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพบวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่มีฐานะยากจน แต่มีความตั้งใจจริง ที่จะบวช

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่มีฐานะยากจน แต่มีความตั้งใจจร...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างพระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว จำนวน 9 องค์

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างพระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว จำนว...

ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่มีฐานะยากจน แต่มีความตั้งใจจริง ที่จะบวช เพื่อปฏิบัติ

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่มีฐานะยากจน แต่มีความตั้งใจจร...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างฉัตรพระประธานในอุโบสถ ถวายให้กับวัดหัวเด่น จ.สิงห์บุรี

* ขอปิดโครงการรับเป็นเจ้าภาพ เนื่องจากเกินกำหนดเวลา และได้ดำเนินการตามที่มีผู้ร่วมทำบุญเรียบร้อยแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างฉ...

ร่วมเป็นเจ้าภาพ เทหล่อสร้างพระประธานปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว จำนวน 9 องค์ เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่

* ขอปิดโครงการ เนื่องครบกำหนดเวลา และ ได้ดำเนินการทำ ตามที่ได้ปัจจัย เรียบร้อยแล้ว      ขออนุญาต รบกวนเวลาอีกครั้งครับ เรียนเชิญร่วมเป...

สร้างระฆัง สำริดถวายให้กับวัดที่ขาดแคลนและวัดที่ติดต่อขอมา

*ขอปิดโครงการ เนื่องครบกำหนดเวลา และ ได้ดำเนินการทำ ตามที่ได้ปัจจัย เรียบร้อยแล้ว สร้างระฆัง สำริดถวายให้กับวัดที่ขาดแคลนและวัดที่ติดต่อขอมา     &nb...

บวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจ ต้องการบวชเพื่อปฏิบัติจริงๆ แต่ขาดแคลนเรื่องค่าใช้จ่าย

** ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนแล้ว ครั้งหน้าจะมีบวชในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ที่ จ.สิงห์บุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพ องค์ละ 6,940 บาท    &...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

* ขอปิดโครงการรับทำบุญ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ "บวชพระ ให้กับผู้ที่ต้องการบวชเพื่อปฏิบัติจ...

ขอเชิญร่วมกันสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ถวายวัดที่ขาดแคลนใน จ.มุกดาหาร

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว และจะนำหนังสือไปถวาย ประมาณวันที่ 1 ตุลาคม 2561 หากทำพิธีถวายเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำภาพมาอัพเดทให้ทุกท่านทราบครับ &nb...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ "สร้างดวงตา (มุกนิล) และเปลือกตา (มุก) ถวายให้กับพระประธาน

* ขอปิดโครงการ เนื่องครบกำหนดเวลา และ ได้ดำเนินการทำ ตามที่ได้ปัจจัย เรียบร้อยแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ "สร้างดวงตา (ม...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่มีฐานะยากจน

* ขอปิดโครงการรับทำบุญ เนื่องจากครบกำหนดเวลาแลได้ทำพิธีอุปสมบท ให้กับผู้ที่มีเจ้าภาพ เรียบร้อยแล้ว      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ...

พิธีเทหล่อพระประธานในอุโบสถ 26 มกราคม 2561

     พิธีเทหล่อพระประธานในอุโบสถ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ทางกองทุน ได้เดินทางไปที่วัดวิมลภาวนาราม เพื่อทำพิธีเทหล่อพระประธ...

พิธีเทหล่อพระประธาน หน้าตัก 49-59 นิ้ว จำนวน 3 องค์

     พิธีเทหล่อพระประธาน หน้าตัก 49-59 นิ้ว จำนวน 3 องค์ โดยท่าน พล.ต.ต สุรเชษฐ์ หักพาล และ คณะนักเรียนนายร้อย รุ่น 47  เป็นเจ้าภาพทำพิ...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือสวดมนต์ (มนต์พิธี) ถวายให้กับวัดในต่างจังหวัด

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนัดวันที่จะนำไปถวายแล้ว      ขอเรียนเชิญท่านและครอบครับ ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือสวดมนต์(มนต์พิธี) แบบที่พร...

ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระนาคปรก ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ถวายเป็นพระประธานในศาลาการเปรียญ

* ขอปิดโครงการรับเป็นเจ้าภาพ เนื่องจากเกินกำหนดเวลา และได้ดำเนินการตามที่มีผู้ร่วมทำบุญเรียบร้อยแล้ว      ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระนาคปรก ขนา...

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่มีฐานะยากจน

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่มีฐานะยากจน แต่มีความตั้งใจจริงที่จะบวชเป็นพระภิกษุจริ...

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่มีฐานะยากจน แต่มีความตั้งใจจริงที่จะบวช

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากเลยเวลาเปิดรับสมัคร      ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่มีฐานะยากจน แต่มีความตั้งใจจริงท...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพผ้ากฐิน ถวายให้กับพระที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และวัดที่ไม่มีเจ้าภาพ

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเชิญร่วม..เป็นเจ้าภาพทำบุญ”ผ้ากฐิน ถวายให้กับพระที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และวัดที่มีพระจำพร...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทหล่อพระประธาน ถวายวัดที่ขาดแคลน 2562

    ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อสร้างพระประธาน โดยจะนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน อยู่ในถิ่นทุรกันดาร หรือวัดที่ติดต่อขอพระประธานเข้ามา...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทหล่อพระประธาน ถวายวัดที่ขาดแคลน

* ขอปิดโครงการนี้ เนื่องจากครบตามกำหนดเวลาแล้ว ท่านที่ต้องการสร้างพระประธาน ดูรายละเอียดโครงการใหม่ คลิกที่นี่      ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมท...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อพระประธานองค์เล็ก ถวายวัดที่ขาดแคลน

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลา * ทำพิธีเทหล่อ ในช่วงเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2563       ขอเชิญทุกท่าน ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อ...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ สร้างตู้พระอภิธรรมพร้อมหนังสือ ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน

* ขอปิดโครงการเอาไว้ก่อน เนื่องจากเลยวันถวายแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ สร้างตู้พระอภิธรรมพร้อมหนังสือ และเครื่องตั้ง ถวายให้...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ให้กับวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพ 2 วัด

* ขอปิดโครงการรับเป็นเจ้าภาพ เนื่องจากเกินกำหนดเวลา และได้ดำเนินการตามที่มีผู้ร่วมทำบุญเรียบร้อยแล้ว      ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เป็นเจ...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมเทหล่อพระประธาน ถวายวัดที่ขาดแคลนใน จ.ระยอง อุทัยธานี นครราชสีมา

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้ดำเนินการทำพิธีเทหล่อเรียบร้อยแล้ว      ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพเทหล่อสร้างพระประธาน โดยจะนำไปถวา...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญเทหล่อสร้างระฆัง สำริด ขนาด 5.5 กำ ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน

     ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญเทหล่อสร้างระฆัง สำริด ขนาด 5.5 กำ ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ในครั้งนี้จะนำไปถวายให้กับวัดที่จังหวัดขอนแก่น ซึ...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ถวายวัดที่ขาดแคลนใน จ.ชัยภูมิ

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพร่วมทำบุญ ครบตามจำนวนแล้ว 4 ม.ค.2561 : ขณะนี้ยังขาดอยู่อีก 32 เล่ม ท่านที่ต้องการร่วมทำบุญ สามารถโอนเงินได้ตามบัญชีที่แจ้งไว้...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ถวายวัดที่ขาดแคลนใน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้สักอย่างดี ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ในค...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐิน ให้กับวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพ ประจำปี 2560

* ขณะนี้ยังขาดเจ้าภาพอยู่อีก 1 วัด      ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐิน ให้กับวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพ ประจำปี 2560 ให้กับพระภิกษุ ที่ปฎิบั...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน ปางมารวิชัย หน้าตัก 59 นิ้ว ถวายวัดที่ขาดแคลน ใน จ.ระยอง

* ขอปิดโครงการ เนื่องครบกำหนดเวลา และ ได้ดำเนินการทำ ตามที่ได้ปัจจัย เรียบร้อยแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ เททองหล่อสร้างพระปร...

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญปิดโครงการสร้างโลงเย็น ถวายให้กับวัดบุญนิมิต จ.นครราชสีมา

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว และจะนำไปถวายในเดือน กันยายน 2560      ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญปิดโคงการ (ยังขาดปัจจัยอีก 25,2...

ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา ถวายวัดที่ขาดแคลน

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมทำบุญสร้างห้องน้ำ (ใช้เป็นทั้งห้องอาบน้ำ และห้องสุขา) เพื่อรองรับพระภิกษุสาม...

ขอเรียนเชิญ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย

* ขอปิดโครงการรับทำบุญ เนื่องจากครบกำหนดเวลาร่วมทำบุญแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ "บวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนในเรื่...

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างโคมไฟในอุโบสถ

* ขอปิดโครงการ เนื่องครบกำหนดเวลา และ ได้ดำเนินการทำ ตามที่ได้ปัจจัย เรียบร้อยแล้ว      ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างโคม...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ หล่อต้นเทียนพรรษา ถวายให้กับวัดในเขตทุรกันดาร

     เนื่องในวันเข้าพรรษา ปีนี้ตรงกับวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ "หล่อต้นเทียนพรรษา" เพื่อนำไปถวายให้กับวั...

ขอเรียนเชิญ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเทหล่อสร้างพระประธานในอุโบสถ พระพุทธชินราช หน้าตัก 59 นิ้ว

     ขอเรียนเชิญ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเทหล่อสร้างพระประธานในอุโบสถ พระพุทธชินราช หน้าตัก 59 นิ้ว , พระอัครสาวก และแท่นประดิษฐานพระประธาน ถวาย...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ถวายวัดที่ขาดแคลนใน จ.หนองคาย

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้วครับ      กองทุนสารคนโธ ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้สักอย่างดี ถวายให้กั...

ขอเชิญทุกท่านเป็นเจ้าภาพบวชพระที่ขาดแคลนปัจจัย

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ "บวชพระให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย" ...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อสร้างพระประธาน ถวายวัดที่ขาดแคลนในจังหวัด ระยอง อุทัยธานี นครราชสีมา

     ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพเทหล่อสร้างพระประธาน โดยจะนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลนและวัดที่ติดต่อขอพระประธาน เข้ามาที่กองทุน ...

สร้างพระประธาน พระปางมารวิชัย หน้าตัก 59 นิ้ว ถวายให้วัดที่อยู่ในเขตทุรกันดาร

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว และจะทำพิธีเทหล่อภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ส่วนพระอัครสาวก ยังไม่มีเจ้าภาพ หากท่านใดมีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพพระอั...

ภาพพิธีเทหล่อระฆัง ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลนในจังหวัดขอนแก่น 5 มีนาคม 2560

     เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา กองทุน "สารคนฺโธ" ได้ทำพิธีเทหล่อ ระฆัง ขนาด 6 กำ เพื่อนำไปถวายให้กับวัดรักขิตมณีวัลย์ จ.ขอนแก่น ซึ...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพบวชพระที่ขาดแคลนปัจจัย พฤษภาคม 2560

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลา และได้ทำพิธีบวชไปแล้ว ครั้งต่อไปจะทำพิธีบวชในวันที่ 25 , 29 พ.ค และ วันที่ 4 มิ.ย. 60 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธ...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานสมเด็จองค์ปฐม ขนาดหน้าตัก 49 นิ้ว ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน

* ขออนุญาตนำเรื่องนี้กลับมาประชาสัมพันธ์บอกบุญอีกครั้งครับ      เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทหล่อพระประธาน สมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 49 นิ้ว โดยทา...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ถวายวัดที่ขาดแคลนใน จ.กาฬสินธุ์

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว และจะนำไปถวายให้กับทางวัดในเดือน กรกฎาคม 2560 พร้อมกับทำพิธีถวายพระประธาน      ขอเชิญพุทธศาสนิกชน...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ บวชพระให้ผู้ที่มีความต้องการบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องปัจจัย

     ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ "บวชพระให้ผู้ที่มีความต้องการบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องปัจจัย" จำนวน 5 องค์ๆ ละ 8,040 บาท ทำพิธีอุปสมบท เมื่อหาเ...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน สมเด็จองค์ปฐมปางขัดสมาธิในนาคปรก ถวายวัดที่ขาดแคลน

* ยังขาดปัจจัยอยู่อีก 79,000 บาท เนื่องจากทางเจ้าภาพที่แจ้งความจำนงค์เอาไว้ ไม่สะดวกในเรื่องปัจจัย โครงการนี้จึงยังรับปัจจัยร่วมทำบุญอยู่ครับ ...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อสร้างพระประธาน ถวายวัดที่ขาดแคลน

     ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพเทหล่อสร้างพระประธาน โดยจะนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลนและวัดที่ติดต่อขอพระประธาน เข้ามาที่กองทุน ...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสร้างระฆัง ถวายวัดที่ขาดแคลน

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามที่ต้องการแล้ว และจะทำพิธีเทหล่อภายในเดือน พฤษภาคม 2560 ส่วนวัน-เวลา ที่แน่นอน จะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง ครับ &...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสร้างฉัตรพระประธาน ถวายวัดที่ขาดแคลน

     ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ฉัตรพระประธาน โดยจะนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลนและวัดที่ติดต่อขอพระประธาน เข้ามาที่กองทุน ...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ถวายวัดที่ขาดแคลนใน จ.ขอนแก่น

* ขอปิดการรับทำบุญ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว และจะนำหนังสือไปถวาย ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม 2560 * ขออนุญาตนำเรื่องนี้กลับมาประชาสัมพันธ์บอกบุญด่วนอีกครั้ง เนื่อง...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ เทหล่อสร้างพระประธานองค์เล็ก ถวายวัดที่ขาดแคลน

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      กองทุนสารคนโธ ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อสร้างพระประธานองค์เล...

ขอเชิญเทหล่อพระประธาน ถวายวัดที่ขาดแคลน ส่งท้ายปี 2559

อัพเดท 10 มกราคม 2560 : ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้ทำพิธีเทหล่อเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560 ******************      ขอเรีย...

ขอเชิญร่วมสร้างตู้พระอภิธรรม พร้อมหนังสืออภิธรรม ถวายวัดที่ขาดแคลน

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว * สำหรับวัดที่มีเจ้าภาพแล้ว ทางกองทุนจะทยอยส่งตู้พระอภิธรรมให้แก่ทางวัด ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 8 ม...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทหล่อพระประธาน ส่งท้ายปี 2559 เพื่อนำไปถวายวัดที่ขาดแคลน

     ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานในอุโบสถหรือศาลาการเปรียญ และระฆังหน้าอุโบสถ โดยจะนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคล...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อพระประธาน ส่งท้ายปี 2559 ถวายวัดที่ขาดแคลน เป็นกรณีพิเศษ

* ขอปิดโครงการ และได้ทำพิธีเทหล่อไปแล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559 ส่วนวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพในโครงการนี้ จะยกยอดไปทำพิธีเทหล่อในรอบต่อไป คือวันที่ 31 ธันวาคม 2...

office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 193

เมื่อวานนี้ 352

สัปดาห์นี้ 1339

เดือนนี้ 7055

ทั้งหมด 626607