โครงการที่ยังเปิดร่วมทำบุญ

ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างกุฎิพระ_เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่าที่ขาดแคลนในเขตทุรกันดาร

     ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทำบุญ”สร้างกุฎิพระ”เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่าที่ขาดแคลนในเขตทุรกันดาร และ เป็นวัดที่ติดต่อขอกุฎิมากับทางชมรมฯ โดยขอให้ทางชมรมฯ ช่วยประชาสัมพันธ์ห...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานในอุโบสถและวิหาร เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน

     ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานในอุโบสถและวิหาร เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และ เป็นวัดที่ติดต่อขอพระประธานมากับทางชมร...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทหล่อ สร้างพระประธานในอุโบสถ และ ศาลาการเปรียญ และ พระประธานในศาลาปฏิบัติธรรม ประจำเดือน มิถุนายน 2566

* ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำพระพุทธรูป หรือพระประธานจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้    ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานในอุโบสถ พระประธานในศาล...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อพระประธานองค์เล็ก ถวายวัดที่ขาดแคลน ประจำเดือน มิถุนายน 2566

  * ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้นำพระพุทธรูป และโต๊ะหมู่บูชา ที่สร้างจากที่อื่นมาร่วมถวายในโครงการนี้ *      เรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานอง...

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้หนังสือไม้สัก เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่าที่ขาดแคลน และเป็นวัดที่ติดต่อมา ในจังหวัดเชียงราย

  * ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำหนังสือพระไตรปิฎกและตู้หนังสือจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้      ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้หน...

สร้างระฆังสำริด เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน และวัดที่ติดต่อขอมา ประจำเดือน มิถุนายน 2566

* โครงการนี้ ไม่อนุญาตให้นำระฆังจากที่อื่นมาร่วมถวาย ต้องใช้ระฆังของทางชมรมเท่านั้น      ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างระฆังสำริด ขนาด 5.5 - 6 กำ เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่...

ขอเชิญร่วมสร้างฉัตรพระประธาน ประจำเดือน มิถุนายน 2566

* โครงการนี้ ไม่อนุญาตให้นำฉัตรจากที่อื่นมาติดตั้ง ต้องใช้ของทางชมรมเท่านั้น      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ “สร้างฉัตรพระประธานในอุโบสถ ฉัตรพระประธานในวิหาร และฉัตรพระ...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญเทหล่อสร้างพระสิวลี เนื้อทองเหลือง เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และ วัดที่ติดต่อขอมา

* ไม่อนุญาตให้นำพระสีวลีที่สั่งทำจากที่อื่นมาร่วมถวายในโครงการนี้      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญเทหล่อสร้าง”พระสิวลี เนื้อทองเหลือง “ เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ...

ผลงานล่าสุดของกองทุนฯ

* โครงการนี้ ไม่อนุญาตให้นำระฆังจากที่อื่นมาร่วมถวาย ต้องใช้ระฆังของทางชมรมเท่านั้น

     ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างระฆังสำริด ขนาด 5.5 - 6 กำ เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ในเขตทุรกันดาร และ วัดที่ติดต่อขอระฆังมากับทางชมรมฯ ในแถบจังหวัดอุบลราชธานี สุพรรณบุรี นนทบุรี เชียงใหม่ และ นครพนม โดยทางวัดจะนำระฆังไปแขวน เพื่อตีบอกเวลาทำวัตรเช้า ทำวัตรย็น และเวลาออกบิณฑบาตร ให้พระภิกษุได้ทราบ

     โดยจะเทหล่อ ใน เดือน มิถุนายน 2566 วันทำพิธีถวายระฆัง ที่วัดปลายทาง เจ้าภาพสามารถมาร่วมทำพิธีถวายที่วัดปลายทางได้ bell10

S 26550311S 15269908
S 15269909
S 15269910

รายละเอียดของวัดที่จะนำระฆังไปถวาย

 1. วัดที่จังหวัดนครพนม จำนวน 2 วัด ทางวัดต้องการระฆังสำริด ขนาด 5 กำ เพื่อนำไปแขวนไว้ที่ศาลาการเปรียญ ใช้งบประมาณในการเป็นเจ้าภาพ 35,900 บาท ค่าขนส่งไปที่วัดใบละ 3,500 บาท 
 2. วัดที่จังหวัดชัยนาท ทางวัดต้องการระฆังสำริด ขนาด 6 กำ เพื่อนำไปแขวนไว้ที่ศาลาการเปรียญ/หอสวดมนต์ ใช้งบประมาณในการเป็นเจ้าภาพ 35,900 บาท ค่าขนส่งไปที่วัดใบละ 3,500 บาท
 3. วัดที่จังหวัดอุบลราชธานี ทางวัดต้องการระฆังสำริด ขนาด 5.5 กำ ใช้งบประมาณในการเป็นเจ้าภาพ 45,900 บาท ค่าขนส่งไปที่วัดใบละ 3,000 บาท
 4. วัดที่จังหวัดระยอง ทางวัดต้องการระฆังสำริด 1 ลูก ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพลูกละ 55,900 บาท ค่าขนส่งไปที่วัดใบละ 3,000 บาท
 5. วัดที่จังหวัดสิงห์บุรี ทางวัดต้องการระฆังสำริด 1 ลูก ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพลูกละ 55,900 บาท ค่าขนส่งไปที่วัดใบละ 3,000 บาท
 6. วัดที่จังหวัดสุพรรณบุรี ทางวัดต้องการระฆังสำริด 1 ลูก ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพลูกละ 55,900 บาท ค่าขนส่งไปที่วัดใบละ 3,000 บาท
 7. วัดที่จังหวัดสกลนคร ทางวัดต้องการระฆังสำริด 1 ลูก ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพลูกละ 55,900 บาท ค่าขนส่งไปที่วัดใบละ 4,000 บาท
 8. วัดที่จังหวัดอุบลราชธานี ทางวัดต้องการระฆังสำริด 1 ลูก ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพลูกละ 55,900 บาท ค่าขนส่งไปที่วัดใบละ 4,000 บาท
 9. วัดที่จังหวัดกาญจนบุรี ทางวัดต้องการระฆังสำริด 1 ลูก ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพลูกละ 55,900 บาท ค่าขนส่งไปที่วัดใบละ 3,000 บาท
 

หมายเหตุ .. ระฆังที่นำไปถวาย จะเป็นระฆังเนื้อสำริดแท้ เวลาเคาะจะมีเสียงดังกังวาลกว่าระฆังที่วางขายตามหน้าร้านทั่วไป เพราะทางชมรมฯ สั่งเทหล่อจากโรงงานที่รับทำระฆังโดยตรง ระฆังจึงมีเสียงที่ไพเราะ ดังกังวาล และมีอายุการใช้งานนานกว่า ระฆังทั่วๆไป

 

ช่องทางการติดต่อ

 1. โทร 089-550-9777
 2. e-mail : sarakuntho@gmail.com
 3. ไลน์ id : 0895509777 (หรือสแกน QR CODE ด้านล่าง)

line qrcode 2020

หมายเลขบัญชีที่ร่วมทำบุญ

ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระไตรปิฎกโดย อานุภาพ "
เลขที่บัญชี 405 - 816933-1

 

เงื่อนไขในการรับเป็นเจ้าภาพสร้างระฆัง

 1. แจ้งชื่อและเบอร์ติดต่อของเจ้าภาพหรือผู้สั่งทำ
 2. เลือกวัดที่ต้องการรับเป็นเจ้าภาพ โดยให้เลือกเป็นจังหวัด ส่วนชื่อวัดจะแจ้งให้ทราบ หลังจากที่ตกลงรับเป็นเจ้าภาพเรียบร้อยแล้ว
 3. ชำระยอดเงินเต็มจำนวน รวมทั้งค่าขนส่ง ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในแต่ละวัดในวันที่ตกลงรับเป็นเจ้าภาพ
 4. ระยะเวลาในการทำและระยะเวลาในการขนส่งไปที่วัด จะใช้เวลาดำเนินการ ประมาณ 20-30 วัน
 5. หมายเลขบัญชีในการโอนชำระเงิน ให้โอนมาที่หมายเลขบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์
  ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระไตรปิฎกโดย อานุภาพ "
  เลขที่บัญชี 405 - 816933-1
 6. รายชื่อวัด จะแจ้งให้ทราบเฉพาะผู้ที่ต้องการรับเป็นเจ้าภาพ และผู้ที่สั่งทำระฆังกับทางชมรมฯ เท่านั้น
 7. ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำระฆังจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้ เนื่องจากทางชมรมฯ ต้องการให้ทางวัดได้ระฆังสำริดที่ดีไปใช้ ระฆังที่นำมาจากที่อื่น อาจมีส่วนผสมและมีคุณภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน
 8. เจ้าภาพท่านใด ต้องการใบอนุโมทนาบัตร จากทางวัด เพื่อไปลดหย่อนภาษี จะมีค่าจัดส่ง ฉบับละ 100 บาท และจะจัดส่งให้หลังจาก ที่นำระฆังไปถวายให้กับทางวัดเรียบร้อยแล้ว
 9. วันทำพิธีถวาย ทางเจ้าภาพจะเป็นคนกำหนดวันเอง แต่อาจจะมีการเปลื่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของทางวัด
 10. ถ้าทางชมรม ไม่สามารถหล่อระฆังได้เสร็จตามกำหนด หรือ ไม่สามารถนำระฆังที่สั่งทำ ไปส่งมอบให้กับวัดปลายทาง และ ไม่สามารถนำพาคณะเจ้าภาพไปถวายระฆังที่วัดปลายทาง ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ ทางชมรม จะรับผิดชอบ และดำเนินการคืนเงินให้กับเจ้าภาพ ภายใน 10 วัน ยกเว้น มีเหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุในระหว่างการขนส่ง และ ประกาศห้ามเดินทางของทางราชการ

 อานิสงส์ถวายระฆัง

 1. เป็นที่สรรเสริญของนรชนและบัณฑิตทั้งหลาย ชื่อเสียง ดังขจรไกล
 2. เป็นที่รักของนรชนและบัณฑิตทั้งหลาย
 3. ตำแหน่งหน้าที่ การงานเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างรวดเร็ว
 4. ย่อมไม่หวาดหวั่นครั่นคร้ามเมื่อเข้าสู่สมาคม
 5. ทุกครั้งที่ระฆังถูกตี  เจ้าภาพก็จะได้อานิสงค์ผลบุญทุกครั้ง

     การสร้างระฆังไว้ในพระพุทธศาสนา เท่ากับเป็นการสร้างสมบุญบารมี ความดีงาม เปิดประตูแห่งสวรรค์ มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ ทำให้เป็นคนมีเกียติยศชื่อเสียงโด่งดัง ประดุจเสียงระฆัง เป็นที่เคารพนับถือและเป็นสิริมงคล

     การสร้างระฆังถวายวัดเป็นยอดมหากุศล การสร้างระฆัง ซึ่งเป็นถาวรวัตถุเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกาศพระศาสนา นั้นเป็นยอดมหากุศลอย่างหนึ่ง ที่จะส่งผลให้บุคคลผู้ร่วมสร้างมีชื่อเสียงโด่งดัง มีคนนับหน้าถือตา นำส่งทั้งในชาตินี้และในชาติหน้า และชาติต่อๆ ไป ด้วยเป็นผู้ที่มีความสุขในทุกกาลเวลา เป็นผุ้ประสบความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า เจริญด้วยทรัพย์ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ให้เป็นที่รักแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย การที่มีระฆังไว้ประจำที่วัดนั้น พระภิกษุสงฆ์จะใช้เป็นอาณัติสัญญาณในการทำวัตร สวดมนต์เล่าเรียนพระธรรมบาลี ตลอดจนได้ใช้ในการประชุมเพื่อถกปัญหากรณีต่างๆ รวมถึงการแจ้งเตือนภัยฯ ก็ถือว่า เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญ ผู้สร้างระฆังจึงจะได้รับอานิสงส์ อันเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ตามที่ได้ กล่าวไปแล้วข้างต้น

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

ลำดับ รายชื่อ จำนวน
  นางสาวกัญญาอิสรีย์ เอกธุระวานิช
ด.ญ.ณัฐสินี แสงพินิจ
นางเอนก เนียมน้อย
500.00
  สิริลักษณ์ โชคสุวรรณกิจ รับเป็นเจ้าภาพสร้างระฆัง 2 ใบถวายวัดที่ จังหวัดนครพนม มัดจำ  11,500 บาท 11,500.00
  เหนือนารถ มั่นคงโตพันธุ์
ฐานภูมิ์ มั่นคงโตพันธุ์
ชนันต์ธร มั่นคงโตพันธุ์
โตสิทธิ์ มั่นคงนิธิหิรัญ 
1,999.00
  นางจันทวรรณ ชื่นทรวง
นางสาวภัทรา แสงพยัพ
นางสาววราทิพย์ ภมรบุปผาชาติ
นางสาวสุธิดา ภมรบุปผาชาติ
นางสาวณัฐณรี ภมรบุปผาชาติ
รับเป็นเจ้าภาพสร้างระฆัง 1 ใบ
ถวายวัดที่ จ.นครพนม 11,900 บาท
11,900.00
  กันตพงศ์  - ณัฐภณ - สมพล  จันทร์ประเสริฐ  รับเป็นเจ้าภาพ สร้างระฆัง ขนาด 6 กำ  38,900.00
  คุณ ธวัลรัตน์ กองไตรพูนศิริ และครอบครัว 514.00
  นายวิภาส อ่อนน้อม และครอบครัว 200.00
  - คุณจันทวรรณ ชื่นทรวง 1,000 บาท
- นางสาววราทิพย์ ภมรบุปผาชาติ 7,402 บาท
- ชาญชัย-สุปราณี พลังธนสุกิจ 2,000 บาท
- บริษัท มีทรัพย์ ค้าวัสดุ 14 ถ. เคหะร่มเกล้า แขวง/เขต สะพานสูง กรุงเทพ 10240
5,000 บาท
พี่วิ 99
- น้องแอม 100
- สา 100
- พี่อ้อย 199
15,900.00
  น.ส.นุชจรีย์ ลีลาศ และครอบครัว 500.00
  น.ส. เบญจวรรณ มลีรัตน์ และคณะ
รับเป็นเจ้าภาพ วัดที่ จังหวัดนครพนม
13,000.00
  นภษร พิศเพ็ง 50.00
  ประณาลี โอชภัทร ธนาภิรดี 100.00
  นางสาวนภัทร บุญประคมและนายณัฐนพล ไชยลา 59.00
  นางสาวยวียส ธวัลธรณ์ดิฐกุล พร้อมครอบครัว 89.00
  นางพรทิพย์ บุญเกียรติบุตร
นางสาวบุญญิศา บุญเกียรติบุตร
บจก.แพนคัสตอมส์
บจก.ซี.พี.บี ทรานสปอร์ต
รับเป็นเจ้าภาพ ถวายวัดที่ จังหวัดกาญจนบุรี 
35,900.00
  นางสาวบุญญิศา บุญเกียรติบุตร
ผศ.ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช
นางรัชฎาภรณ์ ปรีชารัชช
นางสมถวิล มานะดี
นายคงศักดิ์ มานะดี
รับเป็นเจ้าภาพถวายวัด จ.นครพนม 
11,900.00
  วัชระ เลิศพีรพันธุ์ และธนกฤต จันทราศิริธนา 88.88
  จักริน พรหมมินทร์ 500.00
  ปาริฉัตร จันทร์มา 300.00
  นาย อานนท์ ภักดีพงษา
รับเป็นเจ้าภาพสร้างระฆัง 1 ใบ  
22,000.00
  กุลจิรา สืบสัจจวัฒน์
ณชิตา ผานิมิต
มีฉัตร ผานิมิต
กำพล ศุภลักษณ์เมธา
ฉัตรา ศุภลักษณ์เมธา
พิมพ์นารา ศุภลักษณ์เมธา
นิศาชล สิ่วไธสง
สุภาพ ประสพบัว
กมล สิ่วไธสง
ธนโชติ สิ่วไธสง
สร้างถวายวัดในจังหวัดนครพนม 1 ใบ 
20,000.00
  คุณปาลีรัฐ หลิมพานิช 100.00
  Mr. Graham Lausch
นาง ปุณยนุช แกร์รี่
Ms. June lausch
นาง ทา ขำเขมร
ด.ช. แฮร์รี่ ฤทนที หม่อมประเสริฐ
น.ส.ปภัสรา หม่อมประเสริฐ
ด.ญ.ไอญา เมลาณี หม่อมประเสริฐ
นาย ณัฐวุฒิ หม่อมประเสริฐ
นาง มานพ จันทร์ทรัพย์ 
27,900.00
  กำพล หวังศุภกิจโกศล
ชุติมา หวังศุภกิจโกศล
ปุณณวีย์ หวังศุภกิจโกศล
ปณพล หวังศุภกิจโกศล 500 บาท
500.00
  พรศิริ​ จรูญสกุลวงศ์และครอบครัว​ 550.00
  นายพงษ์ศักดิ์ นางณัฏฐ์ศศิ นายธีรพงษ์ นายธีรพรรณ อนุพันธ์  และครอบครัว  2,000.00
  มาโนชณ์ เหลืองวรพันธ์ 500.00
  นางสาว อาภา พูนศรีรัตน์  599.00
  คณญา แก้วรัตนศรี
พิชญพงศ์ แก้วรัตนศรี
300.00
  อธิวัฒน์ ชุมบุญกุล และอิสรา สุวรรณดี
รับเป็นเจ้าภาพระฆัง ถวายวัดที่ จังหวัดเชียงใหม่ 
33,590.00
  คุณอลิสา อินทเสนี
รับเป็นเจ้าภาพสร้างระฆังสำริด  1 ใบ 
59,999.00
  นายอภิโชค พงษ์กษัตริย์ 199.00
  นายธนกร พงษ์กษัตริย์
นางธนวรรณ พงษ์กษัตริย์
น.ส.ปิยาพร พงษ์กษัตริย์
199.00
  นางสุชาดา รักค้า 199.00
  น.ส.ปฐพร แสงอุไร 199.00
  นายสันติ แสงอุไร
นางสุนีย์ แสงอุไร
100.00
  วรรษมน สุวรรณวัฒนาและทองทิพย์ พัวเจริญ 119.00
  นางสาวนิชา เก่งสาริกัน 99.00
  วราวรรณ ผลเจริญศรี   1,000.00
  สยุมพร น้อยสุวรรณ พร้อมครอบครัว 399.00
  นายภาสุ เสริมศรีสุวรรณ และครอบครัว
รับเป็นภาพสร้างระฆัง 6 กำ ถวายวัดที่จังนนทบุรี 1 ใบ  
46,900.00
  น.ส.รสริน. สุขโต  2,000.00
  นายธิติ ธีรชินทร์ และครอบครัว 599.00
  ทวีพร ศิวดุลย์  2,914.00
  จินทิพย์ ประกอบวิทย์
ร่วมทำบุญสร้างระฆัง ถวายวัดที่จังหวัดนครพนม 
1,000.00
  วัชระ รัตนมุณี 100.00
  วิกานต์กมล เครือรุ่งโรจน์ 99.00
  พรวิไล ลิ่มวัฒนาเลิศ 99.00
  เพ็ญศรี สาดะระ และครอบครัว 200.00
  ฝนพา​ ปราโมช​ ณ​ อยุธยา 999.00
  ธนิดา สนธิเพชร 517.00
  ชลัยวัชร์ จุฑามณีศิริกุล  2,800.00
  วชิรญาณ์ ธนาภานุกุล  169.00
  นางสาวบวรชนก จันทร์ประสิทธิ์ 99 บาท 99.00
  ยวิษฐา  1,000.00
  นาย กฤษฎา โรจน์บัณฑิต  50.00
  นลินรัตน์ เตชะธนาวงศ์ 999.00
  คริษฐ์ปวีณ์ เปรมจงสง่ากลาง 100 บาท 100.00
  ณัฐธยากาญจน์ ฉิมอิ่ม
อุทิศให้คุณพ่อประจวบ ฉิมอิ่ม 500 บาท
500.00
  อัจฉรา คำตั๋น  2000.00
  ธนัชชา ชูรัตน์ 1,000 บาท 1,000.00
  ณัฐชา มุทุกันต์
สุพิชฌาย์ โฆษิตจินดา 1,050 บาท
1,050.00
  น.ส.ชนิษฐ์ภัค มหกิจพจนพงษ์ 500 บาท 500.00
  กรองกาญจน์ อินทรวิชัย 500 บาท 500.00
  พัทธนันท์ คำหอมรื่น 99 บาท 99.00
  ลักษณพร ปิตินานนท์  100 บาท 100.00
  นส.ดุจดาว โดยถนอม 99 บาท 99.00
  คุณภาสกร 200 บาท 200.00
  น.ส.ชนิษฐ์ภัค มหกิจพจนพงษ์ 1000 บาท 1,000.00
  สรียานันท์ น้อยศรี 500 บาท 500.00
  อาทิยา  แสงประทุม  160 บาท 160.00
  วรรณรักษ์ วรรณสนิทและครอบครัว 100 บาท 100.00
  ชุติมา สุขสิริทรัพย์ ขอเป็นเจ้าภาพถวายระฆังสำริด 1 ใบ ถวายวัดที่จังหวัดนครปฐม  37,900 บาท 37,900.00
  เพนนี
รับเป็นเจ้าภาพสร้าง ระฆัง ขนาด 6 กำ ถวายวัดที่ชัยนาท 41,900 บาท
41,900.00
  นายฐานพัฒน์ โกศัยสุนทร นาง Dinh Thi Hoa ด.ญ.อันนา โกศัยสุนทร ด.ช. Kosaisoontorn Dinh Bao Nam ร่วมทำบุญสร้างระฆัง ครับ 999 บาท 999.00
  คุณพงศ์พนิช  รับเป็นเจ้าภาพ ขนาด 5 กำ ถวายวัดที่จังหวัดนครพนม 35,900 บาท 35,900.00
  น.ส.ชนิษฐ์ภัค มหกิจพจนพงษ์ 500 บาท 500.00
  น.ส.กัญญาอิสรีย์ เอกธุระวานิช 500 บาท 500.00
  ต้องจิต เกตุกลัดอยู่ 300 บาท 300.00
  สาลวิท สุวิพร - วรวรรณ ชิณเครือ
1000 บาท
1,000.00
  นางธนพร  เปียแก้ว 100 บาท 100.00
  พัชรี​ จูงาม, ธนิตรา​ จูงาม, จุฑาทิพ​ อังกุลานนท์ 999 บาท 999.00
  นรินทร์สิรี สิทธิพงศ์ รับเป็นเจ้าภาพ สร้างระฆังสำริด ขนาด 6 กำ ถวายวัดที่จังหวัดเชียงราย  35,900 บาท 35,900.00
  อัญชลี กล่อมแก้ว 300 บาท 300.00
  กฤษฎา ชวนพรรณ โภคาชัยพัฒน์ และครอบครัว
รับเป็นเจ้าภาพสร้างระฆังถวายวัดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1ใบ 29,900 บาท
29,900.00
  น.ส.ชนิษฐ์ภัค มหกิจพจนพงษ์
ระฆัง 550 บาท
550.00
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 7

เมื่อวานนี้ 296

สัปดาห์นี้ 886

เดือนนี้ 2179

ทั้งหมด 874691