ขอเชิญร่วมทำบุญฯ

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2566 ให้กับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพกฐิน และเป็นวัดที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

    ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2566 ให้กับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพกฐิน และเป็นวัดที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ในเขตจังหวัดนครพนม จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 8 วัด ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ วัดละ 23,900 - 59,900 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนผ้ากฐิน และ บริวารกฐินของแต่ละวัด) กำหนดวันทำพิธีทอดกฐิน ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม ถึง วันที่ 26 พฤศจิกายน ...

โครงการที่ยังเปิดร่วมทำบุญ

ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างกุฎิพระ_เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่าที่ขาดแคลนในเขตทุรกันดาร

     ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทำบุญ”สร้างกุฎิพระ”เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่าที่ขาดแคลนในเขตทุรกันดาร และ เป็นวัดที่ติดต่อขอกุฎิมากับทางชมรมฯ โดยขอให้ทางชมรมฯ ช่วยประชาสัมพันธ์ห...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานในอุโบสถและวิหาร เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน

* ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำพระพุทธรูปและพระประธานที่หล่อจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานในอุโบสถและวิหาร เพื่อ...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทหล่อ สร้างพระประธานในอุโบสถ และ ศาลาการเปรียญ และ พระประธานในศาลาปฏิบัติธรรม ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2566

ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำพระพุทธรูป หรือพระประธานจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้      ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพ ทำบุญเทหล่อสร้าง”พระประธานในอุโบสถ พระประธานในศาลาการเปรีย...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อพระประธานองค์เล็ก ถวายวัดที่ขาดแคลน ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2566

  * ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้นำพระพุทธรูป และโต๊ะหมู่บูชา ที่สร้างจากที่อื่นมาร่วมถวายในโครงการนี้ *      เรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานอง...

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้หนังสือไม้สัก เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่าที่ขาดแคลน และเป็นวัดที่ติดต่อมา ในจังหวัดเชียงราย

  * ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำหนังสือพระไตรปิฎกและตู้หนังสือจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้หนังสือไม...

สร้างระฆังสำริด เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน และวัดที่ติดต่อขอมา ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2566

* โครงการนี้ ไม่อนุญาตให้นำระฆังจากที่อื่นมาร่วมถวาย ต้องใช้ระฆังของทางชมรมเท่านั้น * ผลงานครั้งล่าสุด ที่นำคณะเจ้าภาพไปถวายระฆัง ที่เชียงราย 👇 พิธีถวายและระฆังเนื้อสำริด ขนาด ...

ขอเชิญร่วมสร้างฉัตรพระประธาน ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2566

* โครงการนี้ ไม่อนุญาตให้นำฉัตรจากที่อื่นมาติดตั้ง ต้องใช้ของทางชมรมเท่านั้น      ขอเรียนเชิญ เป็นเจ้าภาพทำบุญ “สร้างฉัตรพระประธานในอุโบสถ ฉัตรพระประธานในวิหาร และฉัตรพระประธ...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญเทหล่อสร้างพระสิวลี เนื้อทองเหลือง เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และ วัดที่ติดต่อขอมา

* ไม่อนุญาตให้นำพระสีวลีที่สั่งทำจากที่อื่นมาร่วมถวายในโครงการนี้      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญเทหล่อสร้าง”พระสิวลี เนื้อทองเหลือง “ เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ...

ผลงานล่าสุดของกองทุนฯ

* โครงการนี้ ไม่อนุญาตให้นำระฆังจากที่อื่นมาร่วมถวาย ต้องใช้ระฆังของทางชมรมเท่านั้น

* ผลงานครั้งล่าสุด ที่นำคณะเจ้าภาพไปถวายระฆัง ที่เชียงราย 👇


      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ สร้างระฆังสำริด เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ที่อยู่ในเขตทุรกันดาร และ เป็นวัดที่ติดต่อขอระฆัง มากับทางกองทุนฯ โดยทางวัดจะนำระฆัง ไปแขวนไว้ที่หน้าอุโบสถ หรือ หน้าศาลาการเปรีญ เพื่อตีแจ้งบอกเวลาให้พระในวัด ลงอุโบสถทำวัตรเช้า ทำวัตรย็น และ ทำกิจของสงฆ์ โดยจะทำพิธีเทหล่อ ในเดือนกันยายน-ตุลาคม 2566 ตามจำนวนที่มีเจ้าภาพและมีปัจจัยครบตามจำนวนเท่านั้น วันทำพิธีถวายระฆัง ให้กับวัดที่ติดต่อขอมา ทางเจ้าภาพสามารถเดินทาง ไปร่วมทำพิธีถวายที่วัดปลายทางได้ bell10

รายละเอียดของระฆัง ที่ทางวัดติดต่อขอระฆังมา

 1. วัดที่จังหวัดชัยนาท ทางวัดต้องการระฆังสำริด ขนาด 6 กำ ใช้งบประมาณในการเป็นเจ้าภาพ 45,900 บาท ค่าขนส่งไปที่วัดใบละ 3,500 บาท
 2. วัดที่จังหวัดอุบลราชธานี ทางวัดต้องการระฆังสำริด ขนาด 5.5 กำ ใช้งบประมาณในการเป็นเจ้าภาพ 38,900 บาท ค่าขนส่งไปที่วัดใบละ 3,000 บาท
 3. วัดที่จังหวัดอุดรธรณี ทางวัดต้องการระฆังสำริด ขนาด 5.5กำ ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพลูกละ 38,900 บาท ค่าขนส่งไปที่วัดใบละ 4,000 บาท
 4. วัดที่จังหวัดสุพรรณบุรี ทางวัดต้องการระฆังสำริดขนาด 6 กำ ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพลูกละ 45,900 บาท ค่าขนส่งไปที่วัดใบละ 3,000 บาท
 5. วัดป่าที่จังหวัดสกลนคร ทางวัดต้องการระฆังสำริดขนาด 5.5 กำ ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพลูกละ 38,900 บาท ค่าขนส่งไปที่วัดใบละ 4,000 บาท
 6. วัดที่จังหวัดอุบลราชธานี ทางวัดต้องการระฆังสำริดขนาด 6 กำ ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพลูกละ 45,900 บาท ค่าขนส่งไปที่วัดใบละ 4,000 บาท
 7. วัดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทางวัดต้องการระฆังสำริด ขนาด 5.5 กำ ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพลูกละ 38,900 บาท ค่าขนส่งไปที่วัดใบละ 5,000 บาท (มีเจ้าภาพแล้ว)
หมายเหตุ .. ระฆังที่นำไปถวาย จะเป็นระฆังเนื้อสำริดแท้ เวลาเคาะจะมีเสียงดังกังวาลกว่าระฆังที่วางขายตามหน้าร้านทั่วไป เพราะทางชมรมฯ สั่งเทหล่อจากโรงงานที่รับทำระฆังโดยตรง ระฆังจึงมีเสียงที่ไพเราะ ดังกังวาล และมีอายุการใช้งานนานกว่า ระฆังทั่วๆไป

ช่องทางการติดต่อ

 1. โทร 089-550-9777
 2. e-mail : sarakuntho@gmail.com
 3. ไลน์ id : 0895509777 (หรือสแกน QR CODE ด้านล่าง)

line qrcode 2020

หมายเลขบัญชีที่ร่วมทำบุญ

ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 403-5-50695-2
ชื่อบัญชี พระอานุภาพ

 

เงื่อนไขในการรับเป็นเจ้าภาพสร้างระฆัง

 1. แจ้งชื่อและเบอร์ติดต่อของเจ้าภาพหรือผู้สั่งทำ
 2. เลือกวัดที่ต้องการรับเป็นเจ้าภาพ โดยให้เลือกเป็นจังหวัด ส่วนชื่อวัดจะแจ้งให้ทราบ หลังจากที่ตกลงรับเป็นเจ้าภาพเรียบร้อยแล้ว
 3. ชำระยอดเงินเต็มจำนวน รวมทั้งค่าขนส่ง ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในแต่ละวัดในวันที่ตกลงรับเป็นเจ้าภาพ
 4. ระยะเวลาในการทำและระยะเวลาในการขนส่งไปที่วัด จะใช้เวลาดำเนินการ ประมาณ 20-30 วัน
 5. หมายเลขบัญชีในการโอนชำระเงิน ให้โอนมาที่

  ธนาคารไทยพาณิชย์
  เลขที่บัญชี 403-5-50695-2
  ชื่อบัญชี พระอานุภาพ

 6. รายชื่อวัด จะแจ้งให้ทราบเฉพาะผู้ที่ต้องการรับเป็นเจ้าภาพ และผู้ที่สั่งทำระฆังกับทางชมรมฯ เท่านั้น
 7. ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำระฆังจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้ เนื่องจากทางชมรมฯ ต้องการให้ทางวัดได้ระฆังสำริดที่ดีไปใช้ ระฆังที่นำมาจากที่อื่น อาจมีส่วนผสมและมีคุณภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน
 8. เจ้าภาพท่านใด ต้องการใบอนุโมทนาบัตร จากทางวัด เพื่อไปลดหย่อนภาษี จะมีค่าจัดส่ง ฉบับละ 100 บาท และจะจัดส่งให้หลังจาก ที่นำระฆังไปถวายให้กับทางวัดเรียบร้อยแล้ว
 9. วันทำพิธีถวาย ทางเจ้าภาพจะเป็นคนกำหนดวันเอง แต่อาจจะมีการเปลื่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของทางวัด
 10. ถ้าทางชมรม ไม่สามารถหล่อระฆังได้เสร็จตามกำหนด หรือ ไม่สามารถนำระฆังที่สั่งทำ ไปส่งมอบให้กับวัดปลายทาง และ ไม่สามารถนำพาคณะเจ้าภาพไปถวายระฆังที่วัดปลายทาง ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ ทางชมรม จะรับผิดชอบ และดำเนินการคืนเงินให้กับเจ้าภาพ ภายใน 10 วัน ยกเว้น มีเหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุในระหว่างการขนส่ง และ ประกาศห้ามเดินทางของทางราชการ

 อานิสงส์ถวายระฆัง

 1. เป็นที่สรรเสริญของนรชนและบัณฑิตทั้งหลาย ชื่อเสียง ดังขจรไกล
 2. เป็นที่รักของนรชนและบัณฑิตทั้งหลาย
 3. ตำแหน่งหน้าที่ การงานเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างรวดเร็ว
 4. ย่อมไม่หวาดหวั่นครั่นคร้ามเมื่อเข้าสู่สมาคม
 5. ทุกครั้งที่ระฆังถูกตี  เจ้าภาพก็จะได้อานิสงค์ผลบุญทุกครั้ง

     การสร้างระฆังไว้ในพระพุทธศาสนา เท่ากับเป็นการสร้างสมบุญบารมี ความดีงาม เปิดประตูแห่งสวรรค์ มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ ทำให้เป็นคนมีเกียติยศชื่อเสียงโด่งดัง ประดุจเสียงระฆัง เป็นที่เคารพนับถือและเป็นสิริมงคล

     การสร้างระฆังถวายวัดเป็นยอดมหากุศล การสร้างระฆัง ซึ่งเป็นถาวรวัตถุเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกาศพระศาสนา นั้นเป็นยอดมหากุศลอย่างหนึ่ง ที่จะส่งผลให้บุคคลผู้ร่วมสร้างมีชื่อเสียงโด่งดัง มีคนนับหน้าถือตา นำส่งทั้งในชาตินี้และในชาติหน้า และชาติต่อๆ ไป ด้วยเป็นผู้ที่มีความสุขในทุกกาลเวลา เป็นผุ้ประสบความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า เจริญด้วยทรัพย์ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ให้เป็นที่รักแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย การที่มีระฆังไว้ประจำที่วัดนั้น พระภิกษุสงฆ์จะใช้เป็นอาณัติสัญญาณในการทำวัตร สวดมนต์เล่าเรียนพระธรรมบาลี ตลอดจนได้ใช้ในการประชุมเพื่อถกปัญหากรณีต่างๆ รวมถึงการแจ้งเตือนภัยฯ ก็ถือว่า เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญ ผู้สร้างระฆังจึงจะได้รับอานิสงส์ อันเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ตามที่ได้ กล่าวไปแล้วข้างต้น

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

ลำดับ รายชื่อ จำนวน
  นางสาวภิญญาพัชญ์ จุลภักดิ์ 1,000 บาท 1,000.00
  คุณนันท์นภัส ทับเปลื่ยน 500 บาท 500.00
  วิชาญ อัชรีวงศ์ไพศาล 96บาท 96.00
  อำภา อุ่นใจ 108 บาท  108.00
  จุฑามาศ อัชรีวงศ์ไพศาล 99 บาท  99.00
  เทียน อัชรีวงศ์ไพศาล 115บาท 115.00
  เทียนชัย อัชรีวงศ์ไพศาล 115 บาท  115.00
  นางสาว สุจิรา สุวณิชย์ 99 บาท 99.00
  ร้านNorth สุขุมวิท33
เอ-ออน-ปอม-ปาล์ม อรรถวิภัชน์
ศิริพัดต์ จันทราช
กันธร์ณัฐ แสนรุ่งโรจน์
Rosso (Thailand)& Co.
รับเป็นเจ้าภาพสร้างระฆัง ถวายวัดที่อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 43,900 บาท
43,900.00
     
     
     
     
     
     

 

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ
(ตารางข้างล่างนี้ดำเนินการถวายเรียบร้อยแล้ว)

ลำดับ รายชื่อ จำนวน
  คุณปาลีรัฐ หลิมพานิช 100.00
  Mr. Graham Lausch
นาง ปุณยนุช แกร์รี่
Ms. June lausch
นาง ทา ขำเขมร
ด.ช. แฮร์รี่ ฤทนที หม่อมประเสริฐ
น.ส.ปภัสรา หม่อมประเสริฐ
ด.ญ.ไอญา เมลาณี หม่อมประเสริฐ
นาย ณัฐวุฒิ หม่อมประเสริฐ
นาง มานพ จันทร์ทรัพย์ 
27,900.00
  กำพล หวังศุภกิจโกศล
ชุติมา หวังศุภกิจโกศล
ปุณณวีย์ หวังศุภกิจโกศล
ปณพล หวังศุภกิจโกศล 500 บาท
500.00
  พรศิริ​ จรูญสกุลวงศ์และครอบครัว​ 550.00
  นายพงษ์ศักดิ์ นางณัฏฐ์ศศิ นายธีรพงษ์ นายธีรพรรณ อนุพันธ์  และครอบครัว  2,000.00
  มาโนชณ์ เหลืองวรพันธ์ 500.00
  นางสาว อาภา พูนศรีรัตน์  599.00
  คณญา แก้วรัตนศรี
พิชญพงศ์ แก้วรัตนศรี
300.00
  อธิวัฒน์ ชุมบุญกุล และอิสรา สุวรรณดี
รับเป็นเจ้าภาพระฆัง ถวายวัดที่ จังหวัดเชียงใหม่ 
33,590.00
  คุณอลิสา อินทเสนี
รับเป็นเจ้าภาพสร้างระฆังสำริด  1 ใบ 
59,999.00
  นายอภิโชค พงษ์กษัตริย์ 199.00
  นายธนกร พงษ์กษัตริย์
นางธนวรรณ พงษ์กษัตริย์
น.ส.ปิยาพร พงษ์กษัตริย์
199.00
  นางสุชาดา รักค้า 199.00
  น.ส.ปฐพร แสงอุไร 199.00
  นายสันติ แสงอุไร
นางสุนีย์ แสงอุไร
100.00
  วรรษมน สุวรรณวัฒนาและทองทิพย์ พัวเจริญ 119.00
  นางสาวนิชา เก่งสาริกัน 99.00
  วราวรรณ ผลเจริญศรี   1,000.00
  สยุมพร น้อยสุวรรณ พร้อมครอบครัว 399.00
  นายภาสุ เสริมศรีสุวรรณ และครอบครัว
รับเป็นภาพสร้างระฆัง 6 กำ ถวายวัดที่จังนนทบุรี 1 ใบ  
46,900.00
  น.ส.รสริน. สุขโต  2,000.00
  นายธิติ ธีรชินทร์ และครอบครัว 599.00
  ทวีพร ศิวดุลย์  2,914.00
  จินทิพย์ ประกอบวิทย์
ร่วมทำบุญสร้างระฆัง ถวายวัดที่จังหวัดนครพนม 
1,000.00
  วัชระ รัตนมุณี 100.00
  วิกานต์กมล เครือรุ่งโรจน์ 99.00
  พรวิไล ลิ่มวัฒนาเลิศ 99.00
  เพ็ญศรี สาดะระ และครอบครัว 200.00
  ฝนพา​ ปราโมช​ ณ​ อยุธยา 999.00
  ธนิดา สนธิเพชร 517.00
  ชลัยวัชร์ จุฑามณีศิริกุล  2,800.00
  วชิรญาณ์ ธนาภานุกุล  169.00
  นางสาวบวรชนก จันทร์ประสิทธิ์ 99 บาท 99.00
  ยวิษฐา  1,000.00
  นาย กฤษฎา โรจน์บัณฑิต  50.00
  นลินรัตน์ เตชะธนาวงศ์ 999.00
  คริษฐ์ปวีณ์ เปรมจงสง่ากลาง 100 บาท 100.00
  ณัฐธยากาญจน์ ฉิมอิ่ม
อุทิศให้คุณพ่อประจวบ ฉิมอิ่ม 500 บาท
500.00
  อัจฉรา คำตั๋น  2000.00
  ธนัชชา ชูรัตน์ 1,000 บาท 1,000.00
  ณัฐชา มุทุกันต์
สุพิชฌาย์ โฆษิตจินดา 1,050 บาท
1,050.00
  น.ส.ชนิษฐ์ภัค มหกิจพจนพงษ์ 500 บาท 500.00
  กรองกาญจน์ อินทรวิชัย 500 บาท 500.00
  พัทธนันท์ คำหอมรื่น 99 บาท 99.00
  ลักษณพร ปิตินานนท์  100 บาท 100.00
  นส.ดุจดาว โดยถนอม 99 บาท 99.00
  คุณภาสกร 200 บาท 200.00
  น.ส.ชนิษฐ์ภัค มหกิจพจนพงษ์ 1000 บาท 1,000.00
  สรียานันท์ น้อยศรี 500 บาท 500.00
  อาทิยา  แสงประทุม  160 บาท 160.00
  วรรณรักษ์ วรรณสนิทและครอบครัว 100 บาท 100.00
  ชุติมา สุขสิริทรัพย์ ขอเป็นเจ้าภาพถวายระฆังสำริด 1 ใบ ถวายวัดที่จังหวัดนครปฐม  37,900 บาท 37,900.00
  เพนนี
รับเป็นเจ้าภาพสร้าง ระฆัง ขนาด 6 กำ ถวายวัดที่ชัยนาท 41,900 บาท
41,900.00
  นายฐานพัฒน์ โกศัยสุนทร นาง Dinh Thi Hoa ด.ญ.อันนา โกศัยสุนทร ด.ช. Kosaisoontorn Dinh Bao Nam ร่วมทำบุญสร้างระฆัง ครับ 999 บาท 999.00
  คุณพงศ์พนิช  รับเป็นเจ้าภาพ ขนาด 5 กำ ถวายวัดที่จังหวัดนครพนม 35,900 บาท 35,900.00
  น.ส.ชนิษฐ์ภัค มหกิจพจนพงษ์ 500 บาท 500.00
  น.ส.กัญญาอิสรีย์ เอกธุระวานิช 500 บาท 500.00
  ต้องจิต เกตุกลัดอยู่ 300 บาท 300.00
  สาลวิท สุวิพร - วรวรรณ ชิณเครือ
1000 บาท
1,000.00
  นางธนพร  เปียแก้ว 100 บาท 100.00
  พัชรี​ จูงาม, ธนิตรา​ จูงาม, จุฑาทิพ​ อังกุลานนท์ 999 บาท 999.00
  นรินทร์สิรี สิทธิพงศ์ รับเป็นเจ้าภาพ สร้างระฆังสำริด ขนาด 6 กำ ถวายวัดที่จังหวัดเชียงราย  35,900 บาท 35,900.00
  อัญชลี กล่อมแก้ว 300 บาท 300.00
  กฤษฎา ชวนพรรณ โภคาชัยพัฒน์ และครอบครัว
รับเป็นเจ้าภาพสร้างระฆังถวายวัดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1ใบ 29,900 บาท
29,900.00
  น.ส.ชนิษฐ์ภัค มหกิจพจนพงษ์
ระฆัง 550 บาท
550.00
  คุณสุภชัย วิวัฒนะประเสริฐ 10,000 บาท 10,000.00
  ปุญญ์ปาลี คุ้มพร้อม รอดสวาสดิ์ 308 บาท 308.00
  พลอยแพรว นุกิจรังสรรค์ 
รับเป็นเจ้าภาพสร้างระฆังสำริด ขนาด 5.5 กำ 1 ใบ ถวายวัดที่จังหวัดนครพนม 38,900 บาท
38,900.00
  น.ส.วรรธนัย อ้นสำราญ 121 บาท 121.00
  คุณแม่ธนพร มหาพันธุ์
คุณชัญญาวีร์ ธัญอัครานนท์ รับเป็นเจ้าภาพสร้างระฆัง 5.5 กำ จำนวน 1 ใบ 31,700 บาท 
31,700.00
  น.ส.ชนิษฐ์ภัค มหกิจพจนพงษ์
ระฆัง 500 บาท
500.00
  น.ส.วัลภา โสภี 717 บาท 717.00
     
     
     
     
     
     

 S 26550311S 15269908
S 15269909
S 15269910

 

 

 

 

 

office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 258

เมื่อวานนี้ 299

สัปดาห์นี้ 1197

เดือนนี้ 5726

ทั้งหมด 910013