ขอเชิญร่วมทำบุญฯ

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2566 ให้กับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพกฐิน และเป็นวัดที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

    ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2566 ให้กับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพกฐิน และเป็นวัดที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ในเขตจังหวัดนครพนม จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 8 วัด ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ วัดละ 23,900 - 59,900 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนผ้ากฐิน และ บริวารกฐินของแต่ละวัด) กำหนดวันทำพิธีทอดกฐิน ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม ถึง วันที่ 26 พฤศจิกายน ...

โครงการที่ยังเปิดร่วมทำบุญ

ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างกุฎิพระ_เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่าที่ขาดแคลนในเขตทุรกันดาร

     ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทำบุญ”สร้างกุฎิพระ”เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่าที่ขาดแคลนในเขตทุรกันดาร และ เป็นวัดที่ติดต่อขอกุฎิมากับทางชมรมฯ โดยขอให้ทางชมรมฯ ช่วยประชาสัมพันธ์ห...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานในอุโบสถและวิหาร เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน

* ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำพระพุทธรูปและพระประธานที่หล่อจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานในอุโบสถและวิหาร เพื่อ...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทหล่อ สร้างพระประธานในอุโบสถ และ ศาลาการเปรียญ และ พระประธานในศาลาปฏิบัติธรรม ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2566

ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำพระพุทธรูป หรือพระประธานจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้      ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพ ทำบุญเทหล่อสร้าง”พระประธานในอุโบสถ พระประธานในศาลาการเปรีย...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อพระประธานองค์เล็ก ถวายวัดที่ขาดแคลน ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2566

  * ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้นำพระพุทธรูป และโต๊ะหมู่บูชา ที่สร้างจากที่อื่นมาร่วมถวายในโครงการนี้ *      เรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานอง...

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้หนังสือไม้สัก เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่าที่ขาดแคลน และเป็นวัดที่ติดต่อมา ในจังหวัดเชียงราย

  * ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำหนังสือพระไตรปิฎกและตู้หนังสือจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้หนังสือไม...

สร้างระฆังสำริด เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน และวัดที่ติดต่อขอมา ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2566

* โครงการนี้ ไม่อนุญาตให้นำระฆังจากที่อื่นมาร่วมถวาย ต้องใช้ระฆังของทางชมรมเท่านั้น * ผลงานครั้งล่าสุด ที่นำคณะเจ้าภาพไปถวายระฆัง ที่เชียงราย 👇 พิธีถวายและระฆังเนื้อสำริด ขนาด ...

ขอเชิญร่วมสร้างฉัตรพระประธาน ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2566

* โครงการนี้ ไม่อนุญาตให้นำฉัตรจากที่อื่นมาติดตั้ง ต้องใช้ของทางชมรมเท่านั้น      ขอเรียนเชิญ เป็นเจ้าภาพทำบุญ “สร้างฉัตรพระประธานในอุโบสถ ฉัตรพระประธานในวิหาร และฉัตรพระประธ...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญเทหล่อสร้างพระสิวลี เนื้อทองเหลือง เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และ วัดที่ติดต่อขอมา

* ไม่อนุญาตให้นำพระสีวลีที่สั่งทำจากที่อื่นมาร่วมถวายในโครงการนี้      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญเทหล่อสร้าง”พระสิวลี เนื้อทองเหลือง “ เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ...

ผลงานล่าสุดของกองทุนฯ

  * ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้นำพระพุทธรูป และโต๊ะหมู่บูชา ที่สร้างจากที่อื่นมาร่วมถวายในโครงการนี้ *

     เรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานองค์เล็กในอุโบสถ และ โต๊ะหมู่บูชา เพื่อนำไปถวายให้กับ วัดที่ติดต่อขอมา และ วัดที่ขาดแคลน ที่อยู่ในเขตทุรกันดาร เนื่องจาก ในหลายๆ ครั้ง ที่ทางชมรมได้เดินทางไปถวายพระประธาน และ พระไตรปิฎก ให้กับวัดที่ติดต่อขอมา จะพบว่า ยังมีอีกหลายๆวัดที่ยังไม่มีพระประธานองค์เล็กในอุโบสถและโต๊ะหมู่บูชา เพื่อใช้ในพิธีการ วันสำคัญๆของทางวัด หรือ ถ้ามีก็จะเป็นพระพุทธรูปเนื้อเรซิ่น หรือ พระพุทธรูป เนื้อทองเหลืองที่หล่อแบบง่ายๆ ซึ่งองค์พระไม่มีความสวยงาม อีกทั้งบางวัด โต๊ะหมู่บูชาที่มีอยู่ก็เก่ามาก และชำรุดทรุดโทรม ทางชมรมจึงเห็นความสำคัญ และ ต้องการให้วัดเหล่านั้น มีพระประธานองค์เล็กในอุโบสถ พร้อมโต๊ะหมู่บูชาที่สวยงาม ตั้งวางไว้ในอุโบสถ เพื่อให้พระภิกษุ และพุทธศาสนิกชน ได้กราบสักการะ และเวลาที่ทางวัดมีงานสำคัญ ก็จะอัญเชิญพระประธานองค์เล็ก และโต๊ะหมู่บูชา ออกไปเป็นองค์ประธานในงานพิธีนั้นๆ buddha small 2022

     พระประธานองค์เล็กในอุโบสถ ที่จะจัดสร้างในครั้งนี้ จะมีทั้งหมด 7 แบบ คือ พระพุทธชินราช พระปางมารวิชัย พระปางสมาธิ หลวงพ่อโสธร พระนาคปรก พระเชียงแสน และ สมเด็จองค์ปฐม มีขนาดหน้าตัก 9-12 นิ้ว เป็นเจ้าภาพองค์ละ 9,990 - 29,999 บาท ส่วนโต๊ะหมู่บูชา เป็นเจ้าภาพ ชุดละ 18,900 และ 28,900 บาท

รายละเอียดของพระประธานองค์เล็กในอุโบสถ ที่ทางวัดติดต่อขอมา

(อัพเดทข้อมูลล่าสุด เดือนสิงหาคม 2566)

 1. วัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ทางวัดต้องการ  พระประธานองค์เล็กในอุโบสถ เป็นแบบพระเชียงแสน หรือพระสิงห์ สิงห์ 1 ปางมารวิชัย แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 12 นิ้ว ลงรักปิดทองแท้ ราคา 29,900 บาท และโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก แกะลาย ปิดทอว หมู่ 9 จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 29,900 บาท ค่าขนส่ง 9,000 บาท รวมเป็นเงิน 71,800 บาท ใช้ระยะเวลาในการทำ 40 วัน
 2. วัดที่กรุงเทพมหานคร ทางวัดต้องการ  พระประธานองค์เล็กในอุโบสถ เป็นพระสุโขทัย ปางมารวิชัย ฐานบัว ลงรักปิดทองแท้ ขนาดหน้าตัก 12 นิ้ว ราคาองค์ละ 29,900 บาท และโต๊ะหมู่บูชาปิดทอง ไม้สัก แกะสลัก หมู่ 9 หน้า 10 จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 35,800 บาท ค่าขนส่งไปที่วัด 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 66,800 บาท ใช้ระยะเวลาในการทำ 40 วัน
 3. วัดที่จังหวัดสุพรรณบุรี ทางวัดต้องการ พระประธานองค์เล็กในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หรือปางสมาธิ ฐานบัว ปิดทองแท้ ขนาดหน้าตัก 12 นิ้ว ราคาองค์ละ 19,900 บาท และโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก แกะลาย หมู่ 9 จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 29,900 บาท ค่าขนส่ง 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 55,899 บาท ใช้ระยะเวลาในการทำ 40 วัน
 4. วัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ทางวัดต้องการพระประธานองค์เล็กในวิหาร องค์พระเป็นแบบ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ทรงเครื่อง หรือ สมเด็จองค์ปฐม ลงรักปิดทอง ขนาดฐาน 12 นิ้ว ราคาองค์ละ 35,900 บาท และโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก แกะลาย หมู่ 9 หน้า 10 จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 29,500 บาท มีค่าขนส่งไปที่วัด 9,000 บาท รวมเป็นเงิน 65,400 บาท ใช้ระยะเวลาในการทำ 40 วัน
 5. วัดที่จังหวัดเชียงราย ทางวัดต้องการพระประธานในวิหาร องค์พระ เป็นพระสิงห์ 1 ปางสมาธิ หรือปางมารวิชัย ฐานบัว เนื้อทองเหลือง ลงรักปิดทอง ขนาดหน้าตัก 12 นิ้ว ราคาองค์ละ 29,900 บาท และโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก ปิดทอง แกะสลัก หมู่ 9 หน้า 10 จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 29,900 บาท มีค่าขนส่งไปที่วัด 9,000 บาท รวมเป็นเงิน 68,800 บาท
 6. วัดที่จังหวัดชัยนาท ทางวัดต้องการพระประธาน ปางสมาธิ หรือปางมารวิชัย ฐานบัว เทหล่อ เนื้อทองเหลือง ลงรักปิดทอง ขนาดหน้าตัก 12 นิ้ว ราคาองค์ละ 19,900 บาท และโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก แกะลาย หมู่ 9 หน้า 10 จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 29,900 บาท มีค่าขนส่งไปที่วัด 3,500 บาท รวมเป็นเงิน 53,300 บาท
 7. วัดที่จังหวัดชัยนาท ทางวัดต้องการ พระประธานองค์เล็กในอุโบสถ เป็นแบบพระพุทธชินราช แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง ปิดทองแท้ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว ราคา 19,900 บาท และโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก ปิดทองแกะลาย หมู่ 9 หน้า 10 จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 29,900บาท ค่าขนส่ง 3,500 บาท รวมเป็นเงิน 53,500 บาท
 8. วัดที่จังหวัดนนทบุรี ทางวัดต้องการ พระประธานองค์เล็ก องค์พระเป็นแบบพระพุทธชินราช แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง ลงรักปิดทองแท้ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว ราคา 19,900 บาท และโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก ปิดทองแกะลาย หมู่ 9 หน้า 10 จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 29,900บาท ค่าขนส่ง 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 51,500 บาท
 9. วัดที่จังหวัดสุพรรณบุรี ทางวัดต้องการ พระประธานองค์เล็กในอุโบสถ เป็นพระพุทธชินราช ปิดทองแท้ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว ราคาองค์ละ 19,900 บาท และโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก แกะลาย หมู่ 9 จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 29,900 บาท ค่าขนส่ง 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 55,899 บาท ใช้ระยะเวลาในการทำ 40 วัน
 10. วัดที่จังหวัดสุพรรณบุรี ทางวัดต้องการ พระประธานองค์เล็กในอุโบสถ เป็นพระสมเด็จองค์ปฐม หรือ พระมหาจักรพรรดิ์ ปิดทองแท้ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว ราคาองค์ละ 29,900 บาท และโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก แกะลาย หมู่ 9 จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 29,900 บาท ค่าขนส่ง 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 65,899 บาท ใช้ระยะเวลาในการทำ 40 วัน
 11. วัดที่ จ.สุพรรณบุรี  ทางวัดต้องการ พระประธานองค์เล็กในอุโบสถ เป็นแบบ พระพุทธชินราช ขนาด 9.9นิ้ว ลงรักปิดทองแท้ ราคาองค์ละ 29,900 บาท และโต๊ะหมู่บูชา ไม้สัก ปิดทอง แกะลาย หมู่ 9 หน้า 10 จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 29,900บาท ค่าขนส่งไปวัด 3,500 บาท รวมเป็นเงิน 63,300 บาท

หมายเหตุ.. วันทำพิธีถวายพระพุทธรูป ถ้าทางเจ้าภาพ ไม่สะดวกเดินทางไปทำพิธีถวายที่วัดปลายทาง ทางเจ้าภาพสามารถ แจ้งให้ทางชมรมฯ ช่วยประสาน กับทางวัดที่ตะนำไปถวาย ให้ช่วยจัดพระเดินทางมารับถวายที่บ้านของเจ้าภาพได้ (แต่จะต้องมีค่าพาหนะ ถวายให้กับพระภิกษุ ที่เดินทางมารับถวายที่บ้านของเจ้าภาพ)

ช่องทางการติดต่อ

 1. โทร 089-550-9777
 2. e-mail : sarakuntho@gmail.com
 3. ไลน์ id : 0895509777 (หรือสแกน QR CODE ด้านล่าง)

line qrcode 2020

หมายเลขบัญชีในการร่วมทำบุญ

ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 403-5-50695-2
ชื่อบัญชี พระอานุภาพ

 

เงื่อนไขการรับเป็นเจ้าภาพเทหล่อทั้งองค์

 1. แจ้งความประสงค์ไปที่ 089-550-9777 หรือ แจ้งทางไลน์ (ไอดีไลน์ sarakuntho)
 2. แจ้งชื่อเจ้าภาพ และ เบอร์ติดต่อ แจ้งชื่อวัดและแบบพระที่ต้องการรับเป็นเจ้าภาพ
 3. หลังจากที่แสดงความจำนงค์รับเป็นเจ้าภาพแล้ว จะต้องชำระยอดเงินเต็มจำนวน โดยโอนเงินผ่านธนาคารตามหมายเลขบัญชี

  ธนาคารไทยพาณิชย์
  เลขที่บัญชี 403-5-50695-2
  ชื่อบัญชี พระอานุภาพ

   ระยะเวลาในการทำและส่งมอบพระที่สั่งทำ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันสั่งทำและชำระเงิน
 4. เมื่อช่างทำพระเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางชมรมฯ จะแจ้งให้เจ้าภาพทราบ เพื่อนัดวันทำพิธีถวาย ที่วัดปลายทาง โดยทางชมรมฯ จะเป็นผู้ประสานงานและดำเนินการให้ทั้งหมด เมื่อถึงวัน เวลานัดหมาย เจ้าภาพเดินทางไปที่วัดเพื่อทำพิธีถวาย
 5. รายชื่อวัด จะแจ้งให้ทราบ เฉพาะผู้ที่สนใจต้องการรับเป็นเจ้าภาพเท่านั้น และต้องใช้วิธีโทรสอบถามทางโทรศัพท์เท่านั้น เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ที่ต้องการสอบถาม และเป็นการป้องกัน ผู้ที่ชอบหลอกถามเอาข้อมูลวัด เพื่อไปดำเนินการหาผลประโยชน์ หาพระประธานไปถวายให้กับทางวัดเอง โดยไม่แจ้งทางชมรมฯ และพระประธานก็ไม่มีคุณภาพ ไม่เป็นแบบตรงตามความต้องการของทางวัด ซึ่งการกระทำดังกล่าว มีผลทำให้ทางชมรมฯ เสียหายเป็นอย่างมาก เนื่องจากที่ผ่านมาเคยมีผู้กระเคยทำเช่นนี้ จึงทำให้เกิดปัญหาเจ้าภาพซ้ำซ้อนกับทางชมรมฯ ทางชมรมฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ แจ้งรายชื่อวัด เฉพาะผู้ที่ต้องการรับเป็นเจ้าภาพเท่านั้น และความกรุณาอย่าติดต่อมาเพื่อหลอกถามข้อมูล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น


เงื่อนไขการยกเลิกการทำบุญและขอคืนเงิน

ทางชมรมจะคืนเงินให้ทุกกรณี ที่ชมรมไม่สามารถทำให้บรรลุตามจุดประสงค์ของเจ้าภาพ หรือตามโครงการที่ได้ประกาศไว้

วิธีการขอคืนเงิน

 1. เจ้าภาพแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการทำบุญ และขอคืนเงิน เป็นลายลักษณ์อักษร มาที่ชมรม โดยแจ้ง ชื่อ และโครงการที่ท่านร่วมทำบุญไว้ และหมายเลขบัญชีของเจ้าภาพเท่านั้น
 2. ทางชมรมจะคืนเงินให้ท่าน โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อเจ้าภาพที่สั่งจองเท่านั้น ภายใน 45 วัน

 

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ


ลำดับ รายชื่อ จำนวน
  นางเนาวรัตน์ แสงศรี
นายสมาน แสงศรี
นายณัฐธนัน แสงศรี
นางสาวฐิตาภรณ์ แสงศรี
รับเป็นเจ้าภาพสร้าง พระประธาน ปางนาคปรก แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง ลงรักปิดทอง ขนาด 9 นิ้ว ราคาองค์ละ 25,900 บาท และโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก แกะลาย หมู่ 9 หน้า 10 จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 29,900 บาท มีค่าขนส่งไปที่วัด 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 58,800 บาท
58,800.00
  นางสาว สุพิตา วิพัฒน์กิจไพศาล 500 บาท 500.00
  คุณอรุณี ยังมีวิทยา 999 บาท 999.00
  นางนุจรินทร์ ซัคเซอ
ขอร่วมทำบุญเทหล่อพระประธานองค์เล็ก ถวายวัดที่ขาดแคลน จ.กาญจนบุรี 2,500 บาท
2,500.00
  ฉัตรชัย / มัทนี
รับเป็นเจ้าภาพสร้าฃพระพุทธชินราช 9 นิ้ว พร้อมโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 10 เป็นจำนวนเงิน 51,500 บาท
51,500.00
     
   

 

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ 
(รายชื่อเจ้าภาพในตารางนี้ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)

ลำดับ รายชื่อ จำนวน
  น.ส.กวินทรา โพธิปัญญากุล
น.ส.พรรณปพร โพธิปัญญากุล
น.ส.ศศิวิมล โพธิปัญญากุล
รับเป็นเจ้าภาพ สร้างพระพุทธชินราช ขนาด 9 นิ้ว ลงรักปิดทองแท้ และโต๊ะหมู่บูชา ไม้สัก หมู่ 9 หน้า 10 1 ชุด 
33,800.00
  วัชระพงษ์ -นฤมล -ณัฐชา
นิชนันท์ เกรียงโกมล
ฐาป​ดิษฐ์ ​สุข​สาคร​
ชนารี สังข์แก้ว
กัญญารัตน์ วัชวิริเสรี
สร้างพระพุทธชินราช ขนาด 9 นิ้ว ลงรักปิดทองแท้ และโต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด 
33,800.00
  ณัฐฐ์ปาณี โรจน์จิรโฆษิต
สร้างพระพุทธชินราช ขนาด 9 นิ้ว ลงรักปิดทองแท้ และโต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด 
36,900.00
  มินทร์ฐิตา ปริยธนาสถิตย์ .รับเป็นเจ้าภาพ พระพุทธชินราช 9 นิ้ว ลงรักปิดทองแท้ 1 องค์  12,900.00
  บุญญิศา บุญเกียรติบุตร รับเป็นเจ้าภาพถวายโต๊ะหมู่ไม้สัก แกะสลัก หมู่ 9 หน้า10 ปิดทอง 1 ชุด  15,900.00
  คุณชัยยุทธ อมรธัญ
รับเป็นเจ้าภาพ สร้างพระพุทธชินราชทขนาด 9 นิ้ว 1 องค์
และโต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด วัดวัดที่จังหวัดระยอง  
37,300.00
  NU’EST JR ARON BAEKHO MINHYUN REN & L.O.Λ.E
รับเป็นเจ้าภาพสร้าง
1.พระพุทธชินราช ลงรักปิดทอง ขนาดหน้าตัก 24นิ้ว 1 องค์
2.โต๊ะหมู่ไม้สัก หมู่ 9 หน้า 10 ชุดพิเศษ 1 ชุด
3.ระฆังขนาด 5.5กำ 1 ใบ
รวมเงิน 96,300 บาท
96,300.00
  บริษัทโนวา ออร์แกนิค จำกัด
รับเป็นเจ้าภาพสร้าง พระนาคปรก ขนาดหน้าตัก 12 นิ้ว และ โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด 
43,800.00
  นางสาว​ช​วิศา​ ศิลปา​จารย์ และครอบครัว
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระนาคปรก 9 นิ้ว
และโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 10
ถวายวัดที่เชียงใหม่
36,400.00
  นางสาวรุ่งทิวา  ศิริวิชัย 100.00
  น.ส.วรรณา หงษ์ทองนพคุณ สร้างพระพุทธชินราช 9 นิ้ว และโต๊ะหมู่บูชา  35,000.00
  คุณพรชนก ชาติชำนิ  550.00
  น.ส.ทักษกร เพชรชูรังษี นับเป็นเจ้าภาพสร้างสมเด็จองค์ปฐม ขนาด 12 นิ้ว และโต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด  48,899.00
  น.ส มุนินทร์ โฆรวิส 104.00
  นางสมจิต จิรประพฤทธิ์ดิ
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานองค์เล็ก แบบเชียงแสน ขนาดหน้าหน้าตัก 12 นิ้ว 
15,900.00
  นายสมิทธิ เก่งอนันต์สกุล
รับเป็นเจ้าภาพ สร้างพระนาคปรก ขนาด 9 นิ้ว 1 องค์ 
13,900.00
  ฐานุตร์ ขุนทอง  300.00
  บุญชุบ รุ่งโรจน์
บุษกร รุ่งโรจน์
เบญญาดา รุ่งโรจน์
ทัตเทพ วณิชสกุลชัย
ณธีพัฒน์ วณิชสกุลชัย
ณเดชน์ วณิชสกุลชัย
ปริญ วณิชสกุลชัย
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานองค์เล็กในอุโบสถ เป็นพระประจำวันจันทร์-วันอาทิตย์จำนวน 8 องค์ และโต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด 
81,800.00
  น.ส.จันทิมา เชษฐพันธ์ (วันพุธ) 770.00
  รัชชนก สหวรรักษ์ และครอบครัว  2,800.00
  นางสาว ฐิตารีย์ เกียรติสุรนนท์  1,000.00
  ดวงฤทัย ปราตรัย 99.00
  คุณบุญยืน ส.
รับเป็นเจ้าภาพ วัดที่จังหวัดอุบลราชธานี พระพุทธชินราช 9 นิ้ว ราคา 15,900 บาท และโต๊ะหมู่บูชา ไม้สักหมู่ 9 หน้า 10 1 ชุด 18,900 บาท  ค่าขนส่ง 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 39,800 บาท

และวัดที่เชียงใหม่ พระเชียงแสน 39 นิ้ว 1 องค์ 79,900 บาท ค่าขนส่ง 7,000 บาท รวมเป็นเงิน 86,900 บาท มัดจำ 70% เป็นเงิน  บาท

60,830.00
  นางสาว กนกอร หาญวงศ์ไพบูลย์ และครอบครัว
ขอร่วมบุญหล่อพระประธาน 12 วัด วัดละ 500 บาท 
6,000.00
  นางสาวรัมภ์รดา การบรรจง ร่วมเป็นเจ้าภาพ 3 วัด  900.00
  นายทวี วัฒนศักดิ์ศิริ
และครอบครัว รับเป็นเจ้าภาพ
สร้างพระพุทธชินราช 23,900
โต๊ะหมู่บูชา 18,900
ค่าขนส่ง 3,000 
45,800.00
  กนกอร หาญวงศ์ไพบูลย์
สั่งทำพระพุทธชินราช องค์ละ 15,900 บาท
โต๊ะหมู่ชุดละ 18,900 บาท
ค่าขนส่ง 3,000 บาท
37,800.00
  มนัสวี ตันยะ และครอบครัว  15,000.00
  นายพชร วิบูลกุล 100.00
  นางปอรกุล กาญจนพิศาล และ น.ส.อรุณี ใจเถิง
ร่วมสร้างพระประธานองค์เล็ก ข้อ 3 (วัดจ.เชียงใหม่)
500.00
  น.ส.จันทิมา เชษฐพันธ์
ร่วมทำบุญ สร้างพระพุทธรูปวันพุธ กลางวัน 
1,700.00
  นส.พัชรี  นามรุ่งเรืองกิจ 500.00
  นางสาว กมลวรรณ เรืองหิรัญ 500.00
  ชมภู​ พล​สมบัติ
กฤตธรรม​ อิน​ตรา
รับเป็นเจ้าภาพ สร้างแก้วมรกต 3ฤดู ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว และโต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด มัดจำ 29,260บาท
29,260.00
  น.ส.จันทิมา เชษฐพันธ์
ร่วมทำบุญ สร้างพระพุทธรูปวันพุธ กลางวัน 
1,700.00
  วนิดา ยกยิ่งเจริญ
เป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธชินราช หน้าตัก 12 นิ้ว
และโต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด
ถวายวัดที่ จ. สุพรรณบุรี 
45,800.00
  ไม่ประสงค์ออกนาม (ก.)
รับเป็นเจ้าภาพ สร้างพระพุทธชินราช ขนาด 9 นิ้ว ปิดทองแท้ พร้อมโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 10 1 ชุด (รวมค่าขนส่งแล้ว) ถวายวัดป่าที่จังหวัดอุบลราชธานี 
39,800.00
  น.ส.รสริน. สุขโต  500.00
  นางสาว​วรรณภา​ วิรัชนีกรพันธ์
รับเป็นเจ้าภาพสมเด็จองค์ปฐม 9 นิ้ว 1 องค์
และโต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด
มัดจำ 35,630 บาท
35,630.00
  คุณมนัสนันท์ หอมแก่นจันทร์
คุณโรสริน หมอนเมือง และครอบครัว
รับเป็นเจ้าภาพสร้างแก้วมรกต ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว จำนวน 3 องค์ 
20,000.00
  นายชวัลวิทย์ นางสาวเปรมสุข บัวสร้วง และครอบครัว สร้างถวาย สร้างพระปางสมาธิ 9 นิ้ว ลงรักปิดทองแท้ 1 องค์  9,990.00
  คุณอภิพัฒน์ วังอุดม
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว ลงรักปิดทองแท้ และโต๊ะหมู่บูชา ไม้สัก ปิดทองแกะลาย 1 ชุด  
41,000.00
  ณิชาภัทรฯ​
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานองค์เล็ก พร้อมโต๊ะหมู่​บูชา​ ถวายวัดที่​ จ.นครปฐม​ 38,900 บาท
38,900.00
  น.ส.ธารทิพย์ เปรมปรี
รับเป็นเจ้าภาพสร้าง
พระประธานองค์เล็กในอุโบสถ เป็นแบบ พระพุทธชินราช ขนาด 9 นิ้ว ลงรักปิดทองแท้ และโต๊ะหมู่บูชา ไม้สัก ปิดทอง แกะลาย หมู่ 9 หน้า 10 1 ชุด 41,400 บาท
41,400.00
  คุณลัทธพร (ส)
รับเป็นเจ้าภาพ สร้าง
พระแก้วมรกต 3ฤดู ลงรักปิดทองแท้ ประดับเพชร ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว จำนวน 3 องค์ /โต๊ะหมู่ ไม้สัก แกะสลักปิดทองแท้
/ค่าขนส่ง รวมเป็นเงิน 54,800 บาท มัดจำ 25,000 บาท
25,000.00
  สัญญา-เปรมฤดี ปัญวัฒนลิขิต
รับเป็นเจ้าภาพ สร้างพระประธานองค์เล็ก สมเด็จองค์ปฐม ลงรักปิดทองแท้ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว 
25,900.00
  สริน  สุขโต 100.00
  นายพชร ภูวัฒนานุสรณ์
นางสาวสุดารัตน์ เขียวเรือง
รับเป็นเจ้าภาพ สร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัย ปิดทองแท้ ขนาดหน้าตัก 12 นิ้วจำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 19,900 บาท และโต๊ะหมู่บูชา ไม้สัก ปิดทอง แกะลาย หมู่ 9 หน้า 10 ราคาชุดละ 23,000บาท ค่าขนส่ง 2,500 บาท
รวมเป็นเงิน 45,400 บาท
45,400.00
  น.ส.จันทิมา เชษฐพันธ์ 
สร้างพระประจำวันเสาร์ 
1,000.00
  นายทองแดง นางแตงอ่อน (ส)
และครอบครัว 46,409 บาท
46,409.00
  นายเรวัต ตีรบุลกุล
นางอุไร เตียเจริญ
ร่วมทำบุญวัดที่ชัยนาท 
999.99
  ธาราทิพย์ อาพันธนะสุขกุล
รับเป็นเจ้าภาพ สร้างพระพุทธชินราช 9 นิ้ว 15,900 บาท
15,900.00
  นายวรภพ ขาวเหลือง
นส.อรอมน พาลีศักดิ์
อุทิศให้คุณแม่จำลอง ขาวเหลือง รับเป็นเจ้าภาพ สร้างพระพุทธชินราช 9 นิ้ว 15,900 บาท
โต๊ะหมู่ 23,000 บาท
ค่าส่ง 2,500 บาท
รวมเป็นเงิน 41,400 บาท
41,400.00
  ทศพล ยุทธสุภากร และครอบครัว
รับเป็นเจ้าภาพสร้างโต๊ะหมู่ ถวายวัดที่จังหวัดนครปฐม (วัดลำดับที่ 14) จำนวน  1 ชุด  23,000 บาท
23,000.00
  นายกิติพงษ์  ดอนผักแว่น
รับเป็นเจ้าภาพ วัดรายการที่ 14   40,900 บาท
40,900.00
  นายกฤษฎา โรจน์บัณฑิต 50.00
  สุภมาศ ไทยน้อย
ศุภโชค ไทยน้อย
ขวัญเรือน ไทยน้อย 
500.00
  คุณสรวุฒิ
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธชินราช 9 นิ้ว และโต๊ะหมู่ ถวายวัดที่จังหวัดสุพรรณบุรี(24.6.65) จำนวน 1 ชุด 42,400 บาท
42,400.00
  น.ส.จันทิมา เชษฐพันธ์  1,000 บาท 1,000.00
  น.ส.อาริยา ศรรบศึก 100 บาท 100.00
  ณัฐธยากาญจน์ ฉิมอิ่ม
อุทิศให้คุณพ่อประจวบ ฉิมอิ่ม 500 บาท
500.00
  ชัยยุทธ อมรธัญ
รับเป็นเจ้าภาพสร้าง สมเด็จองค์ปฐม ขนาด 9 นิ้ว จำนวน 1 องค์ และโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 10 จำนวน 1 ชุด ถวายวัดที่จังหวัดสุพรรณบุรีมัดจำ 26,200 บาท
26,200 บาท
  กฤษฎา ชวนพรรณ 
เกื้อพงศ์ ไวฑูรย์ เศกรัช ยศวดี 
กนิษฐา 
86,900.00
  นายประชา โหตกษาปน์กุล 900 บาท 900.00
  ศรุดา โภคบูรณ์
รับเป็นเจ้าภาพวัดที่จังหวัดสุพรรณบุรี สร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตัก 12 นิ้ว และโต๊ะหมู่บูชา 48,800 บาท
48,800.00
  คุณแอม รับเป็นเจ้าภาพวัดรายการที่ 1  65,900 บาท 65,900.00
  อัญชลี อนุชาชาติ
รับเป็นเจ้าภาพสร้างสมเด็จองค์ปฐม ลงรักปิดทองแท้ขนาด 9 นิ้ว จำนวน 1 องค์ ถวายวัดที่จังหวัดสุพรรณบุรี 29,900 บาท
29,900.00
  คุณอรุณี ยังมีวิทยา 999 บาท 999.00
  เอกภัท อ่อนศรี 
รับเป็นเจ้าภาพสร้าง พระประธาน ปางนาคปรก แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง ลงรักปิดทอง ขนาด 9 นิ้ว ราคาองค์ละ 25,900 บาท และโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก แกะลาย หมู่ 9 หน้า 10 จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 29,900 บาท มีค่าขนส่งไปที่วัด 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 58,800 บาท
58,800.00

 

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

(รายชื่อเจ้าภาพในตารางนี้ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)

ลำดับ รายชื่อ จำนวน
  ณิญาณ์อัญ กีรติชัยทิพย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ วัดลำดับที่ 1-5 จำนวน 2,500 บาท 2,500.00
  นายสุทธิโชติ​ สุรวัฒนาวรรณพร้อมครอบครัว 
ร่วมเป็นเจ้าภาพทุกวัด (วัดละ 100 บาท )
800.00
  เชี่ยวชาญ​ พันธ์​ศรี​ และครอบครัว 
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานองค์เล็ก สมเด็จองค์ปฐม ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว ลงรักปิดทอง 1 องค์ 
19,900.00
  นายประสิทธิชัย บุญแจ้ง รับเป็นเจ้าภาพสร้างนาคปรก 9 นิ้ว พร้อมโต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด ถวายวัดที่ จ.อุบลราชธานี  31,800.00
  นายชูกฤต สุคันธวณิช และนส. กัญญารัตน์ เมืองวิไล 3,100.00
  คุณ ธันยา วงศ์นาค คุณ พิมพ์นารา สาครสุคนธ์ และ ครอบครัว รับเป็นเจ้าภาพ ทำบุญ โต๊ะหมู่ 1 ชุด ถวายวัดที่ จังหวัดสุพรรณบุรี  16,000.00
  ภาวนา สังขะกะนิษฐ รับเป็นเจ้าภาพ พระนาคปรก และโต๊ะหมู่ วัดที่ จังหวัดนครพนม มัดจำ 22,260 บาท 22,260.00
  นางสาวรัตน์นฤมล ทรัพย์ประมูล 
ร่วมทำบุญวัดในจังหวัดเชียงใหม่ 
300.00
  คุณมณฑณัช ศิริรักษ์  36,900.00
  พิชัย ชวนประสิทธิ์
รับเป็นเจ้าภาพ สร้างพระพุทธชินราช หน้าตัก 9 นิ้ว ลงรักปิดทองแท้ ราคา 14,900 บาท
14,900.00
  คุณแม่จินตนา สุวพรศิลป์ 
กนกรัตน์ ทิพย์ปรักมาศ 
รับเป็นเจ้าภาพพระพุทธชินราช 9 นิ้ว และโต๊ะหมู่ หมู่ 9
36,900.00
  สิวลี สุคันธวณิช  
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธชินราช ถวายวัดที่ จ.เชียงใหม่ 1 องค์ 
14,900.00
  บ สตาร์ โอเวอร์ซีส์ จำกัด 
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธชินราช 9 นิ้ว 1 องค์ 
14,900.00
     
     
      

อานิสงส์ในการหล่อพระประธาน

     พระพุทธรูป พุทธศิลป์สูงค่า สัญลักษณ์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เราชาวพุทธทุกคนกราบไหว้บูชา เป็นเสมือนเครื่องเตือนใจให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม เกี่ยวกับความเป็นมาของการกำเนิดพระพุทธรูปนั้น   ได้มีการค้นพบหลักฐานเป็นศิลปวัตถุโบราณ ณ ประเทศอินเดีย สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งพระองค์ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก จนถึงกับยกเป็นศาสนาประจำชาติ แต่ในสมัยนั้นยังไม่มีพระพุทธรูปที่จะใช้เป็นที่เคารพบูชา มีเพียงปูชนียะวัตถุที่สร้างไว้เพื่อสักการะแทน เช่น พระธรรมจักรและกวางหมอบ เป็นต้น

     ต่อมาภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแล้ว จึงได้มีการสร้างพระพุทธรูปขึ้น โดยในครั้งแรกนั้น เป็นฝีมือของช่างชาวกรีก ซึ่งเป็นชนชาติที่เข้ามายึดครองอินเดีย จากการล่าอาณานิคมของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ชาวกรีกเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ในการสร้างผลงานด้านปฏิมากรรม เป็นรูปเทพเจ้าต่างๆ เมื่อมาอยู่ในอินเดีย เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จึงสร้างพระพุทธรูปที่เป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ขึ้นมา เพื่อสักการะบูชา การสร้างพระพุทธรูปมี 2 ขนาด คือ พระพุทธรูปขนาดใหญ่ และพระพุทธรูปขนาดเล็ก พระพุทธรูปที่มีขนาดหน้าตัก 20 นิ้วขึ้นไป จัดว่าเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ โดยมากสร้างไว้เป็นพระประธานในโบสถ์หรือวิหาร แต่กว่าจะออกมาเป็นพระพุทธรูปหนึ่งองค์ให้เราบูชา ต้องใช้เวลานานเป็นเดือนเป็นปี

อานิสงส์การจัดสร้างพระพุทธรูป หรือสิ่งพิมพ์อันเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนเป็นกุศลดังนี้

1. อกุศลกรรมในอดีตชาติแต่ปางก่อน  จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ
2. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง  สรรพภยันตรายสลาย
3. เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติแต่ปางก่อน  เมื่อได้รับส่วนบุญไปแล้ว  ก็จะเลิกเว้นการจองเวร
4. เหล่ายักษ์ผีรากษส  งูพิษ เสือร้าย  ไม่อาจเป็นภัย
5. จิตใจสงบ ปวงภัยไม่เกิด ฝันร้ายไม่มี ราศีผ่องใส สุขภาพแข็งแรง กิจการงานเป็นมงคล
6. มั่นคงในคุณธรรม ความอุดมสมบูรณ์ปรากฎเกินความคาดฝัน  ครอบครัวสุขสันต์ วาสนายั่งยืน
7. คำกล่าวเป็นสัตย์ ฟ้าดินปราณี ทวยเทพยินดี มิตรสหายปรีดา
8. คนโง่สิ้นเขลา คนเจ็บหายได้ คนป่วยหายดี  ความทุกข์หายเข็ญ สตรีจะได้เกิดเป็นชาย
9. พ้นจากมวลอกุศล เกิดใหม่บุญเกื้อหนุน มีปัญญาเลิศล้ำ บุญกุศลเรืองรอง
10. สิ่งที่สร้างจะบังเกิดเป็นกุศลจิตแก่ทุกคนที่ได้พบเห็น เป็นเนื้อนาบุญอย่างอเนกทุกชาติของผู้สร้าง ที่เกิดจะได้ฟังธรรมจากพระอริยะเจ้าปัญญาในธรรมแก่กล้าสามารถได้อภิญญาหก สำเร็จโพธิญาณ

     การจัดสร้างพระพุทธรูป และสิ่งพิมพ์เป็นกุศลดังกล่าว ฉะนั้น ในงานวันเกิด งานมงคลต่าง ๆ การฉลองยศหรือตำแหน่ง การทำบุญสะเดาะเคราะห์ หรือขอพร การขอขมาลาบาปตลอดจนการอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นต้น  หากได้สละทรัพย์สินเงินทองเพื่อจัดกิจการดังกล่าวด้วย  ก็จะเป็นผลานิสงส์สืบต่อไป.

 S 3129362
S 3129363S 3129365
S 3129366
S 3137600
S 3137602
S 3129367S 3129371
S 3129369
S 3129370
S 3129372
S 3129373S 3129374
S 3129375S 3129377
S 3129379S 3129380
S 3129381S 3129383
S 3907595S 3907596
S 7446559พระนาคปรก
rungnapa 004luangpoh sothornaltar 001 01
DSC 1838 1

 

share now

 

office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 288

เมื่อวานนี้ 299

สัปดาห์นี้ 1227

เดือนนี้ 5756

ทั้งหมด 910043