ขอเชิญร่วมทำบุญฯ

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2566 ให้กับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพกฐิน และเป็นวัดที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

    ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2566 ให้กับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพกฐิน และเป็นวัดที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ในเขตจังหวัดนครพนม จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 8 วัด ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ วัดละ 23,900 - 59,900 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนผ้ากฐิน และ บริวารกฐินของแต่ละวัด) กำหนดวันทำพิธีทอดกฐิน ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม ถึง วันที่ 26 พฤศจิกายน ...

โครงการที่ยังเปิดร่วมทำบุญ

ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างกุฎิพระ_เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่าที่ขาดแคลนในเขตทุรกันดาร

     ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทำบุญ”สร้างกุฎิพระ”เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่าที่ขาดแคลนในเขตทุรกันดาร และ เป็นวัดที่ติดต่อขอกุฎิมากับทางชมรมฯ โดยขอให้ทางชมรมฯ ช่วยประชาสัมพันธ์ห...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานในอุโบสถและวิหาร เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน

* ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำพระพุทธรูปและพระประธานที่หล่อจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานในอุโบสถและวิหาร เพื่อ...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทหล่อ สร้างพระประธานในอุโบสถ และ ศาลาการเปรียญ และ พระประธานในศาลาปฏิบัติธรรม ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2566

ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำพระพุทธรูป หรือพระประธานจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้      ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพ ทำบุญเทหล่อสร้าง”พระประธานในอุโบสถ พระประธานในศาลาการเปรีย...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อพระประธานองค์เล็ก ถวายวัดที่ขาดแคลน ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2566

  * ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้นำพระพุทธรูป และโต๊ะหมู่บูชา ที่สร้างจากที่อื่นมาร่วมถวายในโครงการนี้ *      เรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานอง...

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้หนังสือไม้สัก เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่าที่ขาดแคลน และเป็นวัดที่ติดต่อมา ในจังหวัดเชียงราย

  * ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำหนังสือพระไตรปิฎกและตู้หนังสือจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้หนังสือไม...

สร้างระฆังสำริด เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน และวัดที่ติดต่อขอมา ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2566

* โครงการนี้ ไม่อนุญาตให้นำระฆังจากที่อื่นมาร่วมถวาย ต้องใช้ระฆังของทางชมรมเท่านั้น * ผลงานครั้งล่าสุด ที่นำคณะเจ้าภาพไปถวายระฆัง ที่เชียงราย 👇 พิธีถวายและระฆังเนื้อสำริด ขนาด ...

ขอเชิญร่วมสร้างฉัตรพระประธาน ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2566

* โครงการนี้ ไม่อนุญาตให้นำฉัตรจากที่อื่นมาติดตั้ง ต้องใช้ของทางชมรมเท่านั้น      ขอเรียนเชิญ เป็นเจ้าภาพทำบุญ “สร้างฉัตรพระประธานในอุโบสถ ฉัตรพระประธานในวิหาร และฉัตรพระประธ...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญเทหล่อสร้างพระสิวลี เนื้อทองเหลือง เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และ วัดที่ติดต่อขอมา

* ไม่อนุญาตให้นำพระสีวลีที่สั่งทำจากที่อื่นมาร่วมถวายในโครงการนี้      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญเทหล่อสร้าง”พระสิวลี เนื้อทองเหลือง “ เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ...

ผลงานล่าสุดของกองทุนฯ

ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำพระพุทธรูป หรือพระประธานจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้


     ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพ ทำบุญเทหล่อสร้าง”พระประธานในอุโบสถ พระประธานในศาลาการเปรียญ และ พระประธานในศาลาปฏิบัติธรรม”เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และ เป็นวัดที่ติดต่อขอพระประธานมากับทางกองทุนฯ  โดยขอให้ทางกองทุนฯ ช่วยประชาสัมพันธ์หาเจ้าภาพจัดสร้างให้ เนื่องจากทางวัด ได้ทำการก่อสร้างอุโบสถ ศาลาการเปรียญ หรือ ศาลาปฏิบัติธรรม ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ทางวัดยังขาดพระประธานที่จะนำมาประดิษฐาน pra2560 001
รายละเอียดของพระประธานที่ทางวัด ติดต่อมากับทางกองทุนฯ
(ข้อมูลนี้ เป็นข้อมูลล่าสุด อัพเดทเมื่อ เดือน กันยายน 2566)
 1. วัดที่จังหวัดเชียงใหม่   ทางวัดต้องการพระประธานในศาลาปฏิบัติธรรม องค์พระประธานเป็นแบบ "พระพุทธชินราช  ฐานบัว เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ 110,000 บาท ค่าขนส่งไปที่วัด 8,000 บาท รวมเป็นเงิน 118,000 บาท ใช้ระยะเวลาในการทำ 40 วัน
 2. วัดป่าที่จังหวัดนครพนม ทางวัดต้องการพระประธานไปประดิษฐานไว้ในศาลาการเปรียญ องค์พระประธานเป็น "พระปางมารวิชัย หรือปางชนะมาร ฐานบัว เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 59 นิ้ว ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ 119,000 บาท ค่าขนส่งไปที่วัด 10,000 บาท ใช้ระยะเวลาในการทำ 40 วัน
 3. วัดป่าที่จังหวัดมหาสารคาม ทางวัดต้องการพระประธานในอุโบสถ เป็นพระปางสมาธิ และพระอัครสาวก ซ้าย/ขวา เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 80 นิ้ว ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ  299,900 บาท มีค่าขนส่งไปที่วัดอีก 15,000 บาท ใช้ระยะเวลาในการทำ 50 วัน
 4. วัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ทางวัดต้องการพระประธานในศาลาปฏิบัติธรรม เป็นพระ”เชียงแสน ปางชนะมาร สิงห์ 1 ฐานบัว พร้อมพระอัครสาวก แบบเทหล่อเนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ 199,900 บาท ค่าขนส่งไปที่วัด 10,000 บาท ใช้ระยะเวลาในการทำ 50 วัน
 5. วัดที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ทางวัดต้องการพระประธานในศาลาการเปรียญ องค์พระประธานเป็นแบบ สมเด็จจักรพรรดิ์ หรือ สมเด็จองค์ปฐม เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาดฐาน 30 นิ้ว ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ 139,900 บาท ค่าขนส่งไปที่วัด 12,000 บาท ใช้ระยะเวลาในการทำ 50 วัน
 6. วัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ทางวัดต้องการพระประธานในอุโบสถ เป็นพระ ประจำวันเกิด วันจันทร์-วันอาทิตย์ จำนวน 8 องค์ เนื้อทองเหลือง พ่นทอง ความสูง 1.80 เมตรใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ 199,900 บาท ค่าขนส่ง 10,000 บาท ใช้ระยะเวลาในการทำ 40 วัน
 7. วัดในจังหวัดสิงห์บุรี ทางวัดต้องการพระประธานหน้าอุโบสถ เป็นพระปางห้ามญาติ เนื้อทองเหลือง ความสูง 2.00 เมตร ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพองค์ละ 59,900 บาท ถ้าต้องการลงรักปิดทองจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก 40,000 บาท (มีค่าขนส่งไปที่วัด 3,000บาท) ใช้ระยะเวลาในการทำ 30 วัน
 8. วัดป่าในจังหวัดนครพนม ทางวัดต้องการพระสิวลี แบบเทหล่อ ความสูง 2.10 เมตร ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ องค์ละ 59,900 บาท (มีค่าขนส่ง 3,000 บาท) ใช้ระยะเวลาในการทำ 40 วัน
 9. วัดป่าที่ จ.นครพนม(วัดสร้างใหม่) ทางวัดต้องพระประธานในศาลาการเปรียญ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหรือชนะมาร เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ราคา องค์ละ 129,900 บาท มีค่าขนส่งองค์ละ 10,000 บาท ใช้ระยะเวลาในการทำ 40 วัน
 10. วัดป่าที่ จ.นครพนม ทางวัดต้องการหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมตู้ไม้สัก ชุด 91 เล่ม พร้อมตู้ไม้สัก เป็นเจ้าภาพชุดละ 43,000 บาท มีค่าขนส่งไปที่วัด 10,000 บาท ใช้ระยะเวลาในการทำ 15 วัน
 11. วัดที่ จังหวัดอุบลราชธานี ทางวัดต้องการพระสิวลี แบบเทหล่อ ความสูง 2.10 เมตร ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ องค์ละ 59,900 บาท (มีค่าขนส่ง 8,000บาท) ใช้ระยะเวลาในการทำ 40 วัน
 12. วัดที่ จ.เชียงราย ทางวัดต้องการพระอุปคุต เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ราคาองค์ละ 89,900 บาท ค่าขนส่งไปที่วัด 12,000 บาท  ใช้ระยะเวลาในการทำ 40 วัน
 13. วัดในจังหวัดอุดรธานี ทางวัดต้องการพระประธานในศาลาปฏิบัติธรรม องค์พระประธานเป็นแบบพระพุทธชินราชเนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก  60 นิ้ว ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพองค์ละ  159,900 บาท  ค่าขนส่ง 10,000 บาท ใช้ระยะเวลาในการทำ 50 วัน
 14. วัดในจังหวัดเชียงราย ทางวัดต้องการพระสิวลี เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาดความสูง 1 เมตร จำนวน 4 องค์ เพื่อนำไปประดิษฐาน ไว้บนเจดีย์พระธาตุ ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพองค์ละ 15,900 บาท ค่าขนส่งไปที่วัดองค์ละ 3,000 บาท สามารถแยกรับเป็นเจ้าภาพ 1 องค์ได้ ใช้ระยะเวลาในการทำ 30 วัน
 15. วัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ทางวัดต้องการพระแม่ธรณี เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาด 30 นิ้ว จำนวน 1 องค์ ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ 55,000 บาท ค่าขนส่งไปที่วัด 7,000 บาท รวมเป็นเงิน 62,000 บาท ใช้ระยะเวลาในการทำ 50 วัน
 16. วัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ทางวัดต้องการพระอุปคต เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาด 30 นิ้ว จำนวน 1 องค์ ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ 59,900 บาท ค่าขนส่งไปที่วัด 7,000 บาท รวมเป็นเงิน 66,900 บาท ใช้ระยะเวลาในการทำ 30 วัน
 17. วัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ทางวัดต้องการพระประธาน เพื่อนำไปประดิษฐานไว้ในวิหารหลังใหม่ องค์พระประธานเป็นแบบ “พระเชียงเเสน สิงห์๑  ฐานบัว พร้อมพระอัครสาวก แบบเทหล่อเนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ 99,999 บาท ใช้ระยะเวลาในการทำ 40 วัน
 18. วัดที่จังหวัดนครพนม ทางวัดต้องการพระประธาน ปางนาคปรก เนื้อทองเหลือง แบบเทหล่อ พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพองค์ละ 89,900 บาท ค่าขนส่งไปที่วัด 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 99,900 บาท ใช้ระยะเวลาในการทำ 40 วัน
 19. วัดที่จังหวัดเชียงราย ทางวัดต้องการพระนอน พระประจำวันอังคาร เนื้อทองเหลือง แบบเทหล่อ พ่นสีทอง ขนาดความยาว 2 เมตร ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพองค์ละ 89,900 บาท ค่าขนส่งไปที่วัด 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 99,900 บาท ใช้ระยะเวลาในการทำ 40 วัน
 20. วัดที่จังหวัดนครราชสีมา ทางวัดต้องการพระประธานในศาลาการเปรียญ องค์พระประธานเป็นแบบ"หลวงพ่อโสธร เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาดฐาน 59 นิ้ว ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ 299,000 บาท ค่าขนส่งไปที่วัด 10,000 บาท ใช้ระยะเวลาในการทำ 50 วัน

 21. วัดที่จังหวัดลำพูน ทางวัดต้องการพระประธานรองในอุโบสถ เป็นแบบ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ เนื้อทองเหลือง ลงรักปิดทองแท้ ขนาด 30 นิ้ว ราคา องค์ละ 179,000 บาท
 22. วัดที่จังหวัดชัยนาท ทางวัดต้องการพระประธานรองในอุโบสถ เป็นแบบ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ พร้อมพระอัครสาวก เนื้อทองเหลือง ลงรักปิดทองแท้ ขนาด 30 นิ้ว ราคา องค์ละ 199,000 บาท
 23. วัดที่จังหวัดชัยภูมิ ทางวัดต้องการพระประธานในอุโบสถ องค์พระประธาน เป็นพระปางสมาธิ เนื้อทองเหลือง ขนาด 80 นิ้ว ใช้งบในการสร้าง 299,000 บาท ใช้ระยะเวลาทำ 90 วัน  มีค่าขนส่ง 10,000 บาท (ลงรักปิดทอง มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 150,000 บาท)
 24. วัดที่จังหวัดสุรินทร์  ทางวัดต้องการพระประธานไปประดิษฐานไว้ในศาลาการเปรียญ และ ศาลาปฏิบัติธรรม องค์พระประธานเป็น "พระพุทธชินราช  เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว พร้อมพระอัครสาวก  ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ 99,999 บาท ค่าขนส่งไปที่วัด 6,000 บาท ใช้ระยะเวลาในการทำและเทหล่อ 45 วัน
 25. วัดที่จังหวัดสุรินทร์  ทางวัดต้องการพระประธานไปประดิษฐานไว้ในศาลาการเปรียญ องค์พระประธานเป็น "พระพุทธชินราช  ฐานบัว เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 39นิ้ว ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ 65,900 บาท ค่าขนส่งไปที่วัด 5,000 บาท ใช้ระยะเวลาในการทำ 40 วัน (มีเจ้าภาพแล้ว)

หมายเหตุ.. วันทำพิธีถวายพระพุทธรูป ถ้าทางเจ้าภาพ ไม่สะดวกเดินทางไปทำพิธีถวายที่วัดปลายทาง ทางเจ้าภาพสามารถ แจ้งให้ทางชมรมฯ ช่วยประสาน กับทางวัดที่ตะนำไปถวาย ให้ช่วยจัดพระเดินทางมารับถวายที่บ้านของเจ้าภาพได้ (แต่จะต้องมีค่าพาหนะ ถวายให้กับพระภิกษุ ที่เดินทางมารับถวายที่บ้านของเจ้าภาพ)

     รายละเอียดของพระประธาน ระฆัง และฉัตรพระประธาน ที่ทางวัดได้ติดต่อขอมา ทางชมรมจะลงข้อมูล และรายเอียดของพระประธานเท่านั้น ส่วนรายชื่อวัด ให้โทรติดต่อสอบถามโดยตรง และ ไม่อนุญาต ให้นำพระพุทธรูป จากที่อื่นเข้ามาร่วมในโครงการนี้ครับ..

     รายชื่อวัด จะแจ้งให้ทราบ หลังจากที่ตอบรับเป็นเจ้าภาพและวางมัดจำแล้ว เพราะทางชมรมต้องการเจ้าภาพที่มีความตั้งใจจริงๆ และ มีความพร้อมที่จะทำได้ทันที จะได้ช่วยเหลือวัดที่ติดต่อมา

ช่องทางการติดต่อ

 1. โทร 089-550-9777
 2. e-mail : sarakuntho@gmail.com
 3. ไลน์ id : 0895509777 (หรือสแกน QR CODE ด้านล่าง)

line qrcode 2020

หมายเลขบัญชีที่ร่วมทำบุญ

ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 403-5-50695-2
ชื่อบัญชี พระอานุภาพ

รายละเอียดการร่วมทำบุญ

 1. สามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา หรือ รับเป็นเจ้าภาพสร้างทั้งองค์ ตามงบประมาณในการจัดสร้าง ที่ได้แจ้งไว้
 2. ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญตั้งแต่ 9,999 บาท สามารถจารึกชื่อของเจ้าภาพติดไว้ที่ฐานพระประธานได้ 1 ชื่อ

เงื่อนไขในการรับเป็นเจ้าภาพทั้งองค์

 1. แจ้งชื่อ/นามสกุล และเบอร์ติดต่อ ของเจ้าภาพ
 2. แจ้งชื่อวัด และ แบบพระประธาน ที่ต้องการรับเป็นเจ้าภาพ และโอนเงินชำระค่าพระประธานที่สั่งทำ ในวันที่ตกลงรับเป็นเจ้าภาพ
 3. รายชื่อวัด จะแจ้งให้ทราบ เฉพาะผู้ที่สนใจต้องการรับเป็นเจ้าภาพเท่านั้น และต้องใช้วิธีโทรสอบถามทางโทรศัพท์เท่านั้น เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ที่ต้องการสอบถาม และเป็นการป้องกัน ผู้ที่ชอบหลอกถามเอาข้อมูลวัด เพื่อไปดำเนินการหาผลประโยชน์ หาพระประธานไปถวายให้กับทางวัดเอง โดยไม่แจ้งทางชมรมฯ และพระประธานก็ไม่มีคุณภาพ ไม่เป็นแบบตรงตามความต้องการของทางวัด ซึ่งการกระทำดังกล่าว มีผลทำให้ทางชมรมฯ เสียหายเป็นอย่างมาก เนื่องจากที่ผ่านมาเคยมีผู้กระเคยทำเช่นนี้ จึงทำให้เกิดปัญหาเจ้าภาพซ้ำซ้อนกับทางชมรมฯ ทางชมรมฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ แจ้งรายชื่อวัด เฉพาะผู้ที่ต้องการรับเป็นเจ้าภาพเท่านั้น และความกรุณาอย่าติดต่อมาเพื่อหลอกถามข้อมูล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น
 4. ในกรณีที่ ราคาพระ เกิน 100,000 บาท ทางเจ้าภาพ จะต้องชำระค่ามัดจำ 70 % ภายในวันที่ตกลงรับเป็นเจ้าภาพ และชำระอีก 30 % ในวันที่ทางโรงหล่อ ทำพระเสร็จพร้อมส่งมอบไป ที่วัดปลายทาง แต่ถ้าราคาพระที่รับเป็นเจ้าภาพ ราคาไม่ถึง 100,000 บาท ทางเจ้าภาพจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนของราคาพระ
 5. ระยะเวลาในการดำเนินการ ประมาณ 30-120 วัน ขึ้นอยู่กับแบบและขนาดของพระประธานที่รับเป็นเจ้าภาพ สภาพอากาศ
 6. การโอนเงินค่ามัดจำ และ เงินร่วมทำบุญ ให้โอนเข้ามาที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 403-5-50695-2 ชื่อบัญชี พระอานุภาพ
 7. ******ไม่อนุญาตให้นำและไม่ขอรับพระพุทธรูปที่สร้างจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้

หมายเหตุ

 1. ทางชมรมไม่อนุญาต ให้นำพระประธานที่สั่งทำจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้
 2. ถ้าราคาพระประธานที่รับเป็นเจ้าภาพ และสั่งทำ ราคาไม่ถึง 100,000 บาท ให้โอนชำระเงินเต็มจำนวน ในวันที่ตกลงรับเป็นเจ้าภาพ
 3. ถ้าทางชมรมฯ ไม่สามารถดำเนินการสร้างพระประธาน ให้ได้ตามที่ตกลงกันไว้ และ ไม่สามารถนำพาเจ้าภาพเดินทางไปทำพิธีถวายพระที่วัดปลายทางได้ ทางชมรมฯ จะดำเนินการคืนเงินให้กับเจ้าภาพตามจำนวนเงินที่โอนมา ภายใน 30-45 วัน ยกเว้นเหตุสุดวิสัย ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุในการขนส่ง และ ประกาศให้งดเดินทางของทางราชการ
 4. ถ้าเจ้าภาพท่านใดต้องการใบอนุโมทนาบัตรจากทางวัด เพื่อนำไปลดภาษี จะมีค่าจัดส่ง ฉบับละ 100 บาท
 5. ใบอนุโมทนาบัตร ทางวัดจะออกให้ในวันที่นำพระประธานไปถวายที่วัด

สิ่งที่เจ้าภาพต้องนำมาเองในวันทำพิธีเทหล่อ (ในกรณีที่เจ้าภาพต้องการทำพิธีเทหล่อ)

 1. ซองปัจจัยถวายพระ 9 รูป ที่มาทำพิธีเจริญพุทธมนต์
 2. พวงมาลัยข้อมือเล็กๆ 9 พวง
 3. ค่าดำเนินการจัดงานพิธีเทหล่อ 30,000 บาท

 

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  พ.ต.ท.ธรรมปกร กัณหญาวงษ์   1,000.00
  นายไกรสร ยาฤทธิ์  2,000.00
  น.ส.จิตรวดี ตั้งหิรัญรัตน์
นายอนุสิทธิ์ ตั้งหิรัญรัตน์
ด.ญ.ปวริศา ตั้งหิรัญรัตน์
ด.ช.ปวรรุตม์ ตั้งหิรัญรัตน์
ร่วมทำบุญสร้างพระประธาน
500.00
  นายวัลลภ เจนกุลประสูตร และครอบครัว
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระแก้วมรกต ขนาด 30 นิ้ว 1 องค์ ถวายวัดที่ จ.เชียงใหม่
 
  น.ส สร้อยสุดา ราชเล็ก 100.00
  แสงแข ชนะสิทธิ์ 100.00
  นางสาวประณยา ประดับทอง ,
นายปัญญา เจษฏาวรานนท์ ,
เด็กชายกฤชภพ เจษฎาวรานนท์   
(ร่วมสร้างฐานชุกชีพระประธานในอุโบสถ ที่ระบุว่า ยังขาดปัจจัยอยู่) 
900.00
  กษิรา
สร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัย  ถวายพี่ไข่วัดเจดีย์  
53,000.00
  นาย อานนท์ ภักดีพงษา
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระแก้วมรกต ขนาด 29 นิ้ว 1 องค์ 
35,000.00
  วิทูร ทรรศนะวิภาส และครอบครัว  20,000.00
  ร.ต.อิทธิพล  ทองหอม 199.00
  คุณธานี  คุณนันทนา ชวศิริกุลฑล  1,000.00
  คุณแม่อำไพ
รับเป็นเจ้าภาพ สร้างพระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว 1 องค์ 
140,000.00
  วริน
รับเป็นเจ้าภาพสร้าง พระพุทธรูปปางมารวิชัย 
ถวายวัดที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีม
180,000.00
  ณัฐฐวดี  แซ่ตั้ง
ร่วมทำบุญสร้างพระพุทธชินราช ที่ จังหวัดอุบลราชธานี  
5,000.00
  นายรณกร สุขพันธ์  1,000.00
  นส. ศุภากร กลมเลิศ 500.00
  ด.ช.ชวนากร สุขพันธ์ 500.00
  ร.ต.อิทธิพล  ทองหอม 199.00
  น.ส.จันทิมา เชษฐพันธ์
ร่วมสร้าง พระประจำวันพุธ กลางคืน 
770.00
  ณสิกาญจน์​ นิธิประภา​ธนา​นันท์​ 500.00
  พลเอกดุษฎี ภูลสนอง
รับเป็นเจ้าภาพ สร้างพระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง  30 นิ้ว 1 องค์
ถวายวัดที่นครพนม มัดจำ 31,995 บาท
31,995.00
  นาย กัมพล นีลพงษ์
นาง สุรางค์ นีลพงษ์
น.ส. ฉัตรชนก นีลพงษ์
นาย ศานิต ชัฏสุวรรณ
นาย พุทธ ชัฏสุวรรณ
ด.ญ. ณภัค ชัฏสุวรรณ
รับเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 45 เล่ม พร้อมตู้ 29,000 บาท
29,000.00
  นายปานภ ฉัตรภัทรไชย 300.00
  ประภัสศรี ศิริขันธ์ และครอบครัว 1,000.00
  นางสาวอาภาภรณ์ เกิดมณี  200.00
  คุณสิรนิสถ์ ประพันธ์ศิลป    1,000.00
  นาง ศิริพร โยธินธรรมศักดิ์
นางสาว จริยา ตวนกู
นาย จักรกฤษณ์ โยธินธรรมศักดิ์
และครอบครัว
300.00
  รสริน สุขโต 400.00
  น.ส.สุญดา  ฐานเจริญธนา
สร้างพระนาคปรก 30 นิ้ว  
62,900.00
  นายทำนูล  กองสาร์ 900.00
  นางสาวนัฐติกาญจน์ สามสี
นายณัฐวุฒิ บุญพามี พร้อมครอบครัว 
299.00
  นางสาวกัญญารัตน์ 299.00
  ศิวดล ประเสริฐพันธุ์ 100.00
  สุรดา เดชาวายุภักษ์
ขอร่วมทำบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐม 
200.00
  ชัชชญา รับเป็นเจ้าภาพสร้างสมเด็จองค์ปฐม(150,000 บาท) ถวายวัดที่เชียงใหม่ มัดจำ 50,000 บาท 50,000.00
  น.ส. ณัฏฐ์จิรา กุลสิริวรัญชิต และครอบครัว ประคองจิตต์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระนาคปรก 35,000 บาท 35,000.00
  นางสาวมัทนาวดี ฉุยฉาย ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทุกวัด 10,000 บาท 10,000.00
  พันตรีนายแพทย์ภูมิพัฒน์ รุจิกุลวงศ์ไพศาล
น.ส.พรรณธิมา รุจิกุลวงศ์ไพศาล
รับเป็นเจ้าภาพ สร้างพระพุทธชินราช ขนาดกน้าตัก 40 นิ้ว
ถวายวัดที่อุบลราขธานี 
64,000.00
  นายเชิงชาย ทิพย์วีรกุล  8,900.00
  สุทัสสา เกลียวสัมพันธ์
ร่วมทำบุญ สร้างพระประธานวัดที่จังหวัดเชียงราย 
4,000.00
  กันตพงศ์ - สมพล - ณัฐภณ จันทร์ประเสริฐ
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานปางมารวิชัย หน้าตัก 40 นิ้ว ถวายวัดที่อุดรธานี 
33,000.00
  นาย​รังสฤษฏ์​ นพ​รัตนาภรณ์
นาย​พิพัฒน์​ พึงมงคลชัยกิจ
100.00
  จิราภรณ์ พรมถนนถั่ว และครอบครัว 500.00
  พันตรีนายแพทย์ภูมิพัฒน์ รุจิกุลวงศ์ไพศาล
น.ส.พรรณธิมา รุจิกุลวงศ์ไพศาล
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน พระพุทธชินราช 60 นิ้ว 
209,000.00
  น.ส.ดวงจันทร์ ลาวรรณ์ และครอบครัว 200.00
  ลูกนางสาวรุ่งนภา เมฆวิลัยและครอบครัว  499.00
  รัศมิ์วิภา เวศย์วรุตม์   
ร่วมสร้างพระประทาน 80”  ที่จังหวัดอุบลราชธานี
500.00
  น.ส.รสริน. สุขโต 500.00
  นาย กัมพล ทศพรทรงชัย และ ครอบครัว 1,000.00
  น.ส.จันทิมา เชษฐพันธ์
สบทบสร้างพระพุทธรูป กลางคืน 
1,700.00
  นายจรวย นางจินดา สายทองอินทร์ และครอบครัว
นางสาววรรณดี งามอักษร
นายมัดตรา นางสมคิด งามอักษร และครอบครัว
ร่วมทำบุญวัดที่จังหวัดเชียงใหม่ 500 บาท
500.00
  ไม่ประสงค์ออกนาม
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน 80 นิ้ว  มัดจำ 252,000 บาท
252,000.00
  เจริญรัตน์ มาเกิด ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ วัดรายการที่ 18 222.00
  หยาดทิพย์ มาเกิด ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ วัดรายการที่ 18 222.00
  ธนกฤษ วงศ์ขจร 500.00
  วรรษมน สุวรรณวัฒนาและทองทิพย์ พัวเจริญ 119.00
  นายเอกวิทย์ นักฟ้อน มัดจำ 60,000 บาท 60,000.00
  วรรณรัตน์ ศรีกนกและครอบครัว
ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพพระนาคปรก วัดจังหวัดนครพนม
200.00
  พรทิพย์ 100.00
  นางสาว ศรีสุรีย์ จิตรนุ่ม และนาย นทีพงษ์ จิตรนุ่ม
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาด 60 นิ้ว ถวายวัดที่ จ.นครพนม 130,000 บาท มัดจำ 97,300 บาท
97,300.00
  ประภาพร วีระวุฒิปกรณ์ 500.00
  พันเอก เอิบ นิลกรรณ์
นาง ชลอ นิลกรรณ์
นาย ธนิต กุลประโยชน์
นาง จรรยา กุลประโยชน์
นายอารยะ นิลกรรณ์
นางทิพรัตน์ นิลกรรณ์
นางสาว รัชยา นิลกรรณ์
นาย สุมีท ซิงห์ บากอล
ด.ช. อารชี่ ซิงห์ นิลกรรณ์
ด.ญ. ญาณินชญา นิลกรรณ์
รับเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 45 เล่ม 
27,000.00
  นายฤบง อุทัยรัตน์ และครอบครัว 200.00
  นายธนายุทธ พรหมเลิศ  1,000.00
  นายกัมพล ทศพรทรงชัย อุทิศให้ นางสาว หงษ์หยก ยศเครือ (เอ๋)  1,000.00
  ทวีพร ศิวดุลย์
รับเป็นเจ้าภาพสร้างฐานพระประธาน 
75,000.00
  ทวีพร ศิวดุลย์
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน 40 นิ้ว ถวายวัดที่จังหวัดนครพนม 
65,000.00
  วรกานต์ เจียรเกียรติ 108.00
  รสริน สุขโต  1,000.00
  นาง วาสนา คำลือ
นาย วัชรเดช คำลือ
นางสาว ยุวเรศ คำลือ
อุทิศให้ นาย ทรงเดช คำลือ 
450.00
  ไม่ประสงค์ออกนาม (w)
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน 40 นิ้ว
ถวายวัดป่าที่จังหวัดนครพนม 
74,900.00
  ทวีพร ศิวดุลย์
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน ขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว ถวายวัดที่จังหวัดนครพนม 
100,000.00
  ทวีพร ศิวดุลย์
รับเป็นเจ้าภาพสร้างระฆัง ถวายวัดที่จังหวัดนครพนม จำนวน 2 ลูก 
66,800.00
  จรินทิพย์ รับเป็นเจ้าภาพ สร้างพระปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ราคา องค์ละ 57,000 บาท 57,000.00
  ไม่ประสงค์ออกนาม  1,000.00
  ทวีพร ศิวดุลย์
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว จำนวน 2 องค์ ถวายวัดที่จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดตาก 250,000 บาท
250,000.00
  นายประพันธ์​
รับเป็นเจ้าภาพ วัดลำดับที่ 13 วัดที่ จังหวัดเชียงใหม่ ต้องพระประธานในหอสวดมนต์ เป็นพระปางมารวิชัย หรือ ปางชนะมาร ฐานบัว ลงรักปิดทอง เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 40 นิ้ว 1 องค์ องค์ละ 79,900 บาท ค่าขนส่ง 8,000 บาท รวมเป็นเงิน 87,900 บาท
87,900.00
  นายนิวัฒน์ สุขใส
นางมณฑา สุขใส
นายนันทศักดิ์ สุขใส
นางสาววีณารัตน์ สุขใส
นางสาวนพมาศ สุขใส
นายทวีศักดิ์ สุขใส
นางกัญญาทิพย์ สุขใส
500.00
  นภัสวรรณ์ (เรือง) และครอบครัว 
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 40 นิ้ว 1 องค์
มัดจำ 47,530 บาท
47,530.00
  คุณศินี  รับเป็นเจ้าภาพ สร้าง

1.หนังสือพระไตรปิฎกและตู้หนังสือไม้สัก ชุด 91 เล่ม เป็นเจ้าภาพ ชุดละ 41,000 บาท ค่าขนส่ง 8,000 บาท รวมเป็นเงิน 49,000 บาท

2.พระประธานในหอสวดมนต์ เป็นพระปางมารวิชัย หรือ ปางชนะมาร ฐานบัว เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 40 นิ้ว ราคา องค์ละ 59,900 บาท และลงรักปิดทอง 35,000 ค่าขนส่ง 8,000 บาท รวมเป็นเงิน 102,000 บาท มัดจำ 70% เป็นเงิน 71,400 บาท

3.พระสิวลี แบบเทหล่อ ความสูง 2.10 เมตร ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ องค์ละ 49,900 บาท (มีค่าขนส่ง 3,000บาท) รวมเป็นเงิน 52,900 บาท มัดจำ 70% เป็นเงิน 37,030 บาท
รวมมัดจำเป็นเงิน 157,430 บาท
157,430.00
  ณมน อัตตะสีริกุล  999.00
  นส.ปุณณ์ณัฐฐา บวรธรานันท์ และครอบครัว 100.00
  กฤตยา ศิวะกฤษณ์กุล  10,000.00
  นส.ปุณณ์ณัฐฐา บวรธรานันท์ และครอบครัว 199.00
  #paTTrustandtheirlovedones  10,318.00
  นายธัชพล สีระพันธ์ ร่วมบุญ 99.00
  ปูชิตา สันติบุญมา และครอบครัว
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระสิวลี 2.15 เมตร 
53,000.00
  กันตพงศ์ และครอบครัว
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน ปางมารวิชัย ทรงเครื่อง ขนาด 40 นิ้ว รวมค่าขนส่ง ถวายวัดที่จังเชียงราย 67,000 บาท
67,000.00
  น.ส.เจษฎา คูณดี 499.00
  คุณเบญญาดา และครอบครัว
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระปางสมาธิ 92,000 บาท
92,000.00
  Mr.Alan Harper
Mrs.Suvapak Harper
Miss.Teya Harper
Miss.April Harper
Sydney, Alex Harper
Opie, Angle Harper
Rocky, Ollie, Paopao Harper
Brownie, Chocolate Harper,Tiger
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธชินราช ขนาด 30นิ้ว ถวายวัดที่จังหวัดเชียงใหม่ มัดจำ 20,000 บาท
20,000.00
  น.ส.จันทิมา เชษฐพันธ์  1,000.00
  นายสมิทธิ เก่งอนันต์สกุล รับเป็นเจ้าภาพ จังหวัดเชียงราย  59,000.00
  ปภัทร์สิริ แตงไทย และครอบครัว  500.00
  นายวุฒิวัธ อนุพรรณสว่าง และครอบครัว 999.00
  ภาณิชา มั่นคงศรีสุข
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานและบูรณะวัด  
10,000.00
  อุบล ปานนิล 199.00
  อริชัย เพ็ชร์กุล
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานที่จังหวัดอุดรธานี 105,000 บาท
105,000.00
  ธัชพล วัฒนาพิบูลย์ชัย 200.00
  นาย กฤษฎา โรจน์บัณฑิต 50.00
  น.ส. ศรันย์ณิช นารถนฤมิตร ร่วมทำบุญวัดที่จังหวัดเชียงราย  2,500.00
  ร.ต.อ. ประสิทธิชัย ชูพิฤทธิ์ - นางสาวจิดาภา  มุลเมฆ 99.00
  ครอบครัวเพ็ชร์กุล รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระอุปคต 82,900 บาท 82,900.00
  ชลิดา (น) 
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธชินราช 40 นิ้ว ถวายวัดที่เชียงใหม่
มัดจำ 54,530 บาท
54,530.00
  นันกัญญ์ มาตยากร 99 บาท 99.00
  ณัฐธยากาญจน์ ฉิมอิ่ม
อุทิศให้คุณพ่อประจวบ ฉิมอิ่ม 9,999 บาท
9,999.00
  จันทิมา ศรีคำหรั่ง 200 บาท 200.00
  สาริศา ตั้งสืบกุล
อรรคภูมิ ตั้งสืบกุล
ฉันทิดา อัศวนิรมล
เสาร์วัน คำวรรณ์
บุญช่วย สิงห์ไพลาศ
กัญญาพัณณ์ สิงห์ไพลาศ
ธลภัส รักษาเกียรติ
ชัชพล รักษาเกียรติ
ณคุณ รักษาเกียรติ
ขออุทิศให้ ณาลัล รักษาเกียรติ รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระแก้ว ฤดูร้อน 30 นิ้ว 1 องค์ 29,900 บาท
29,900.00
  กุลิสรา เสนามาตย์ 1000 บาท 1,000.00
  นันกัญญ์ มาตยากร
ร่วมสร้างพระสมเด็จจักรพรรดิ์ทรงเครื่อง 399 บาท
399.00
  นันกัญญ์ มาตยากร
ร่วมสร้างพระสมเด็จจักรพรรดิ์ทรงเครื่อง(ทำเพิ่มเติม) 399 บาท
399.00
  นางสาวธนัญญา  เฟื่องฟอง 1,016 บาท 1,016.00
  ผกา เพชรโปรี
รสสุคนธ์ ลีนาวงศ์
ณภัค ดำรงผล
สาธิต อรรถไกวัลวที
ปราณี อรรถไกวัลวที
ลลิตา อรรถไกวัลวที
สุภาวดี สุสันทัด
นิติธร วิทูรนพรุจ
สุรศักดิ์ กองจันทรา
นันทิชา หงษ์จินตกุล
ธลภัส รักษาเกียรติ
ชัชพล รักษาเกียรติ
ณคุณ รักษาเกียรติ
อุทิศให้ ณาลัล รักษาเกียรติ
อุทิศให้ คุณป๋ารุ่งโรจน์ มหิโคต
อุทิศให้ จำรัส ทวีเกียรติคุณ
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระแก้วฤดูหนาว ขนาดหน้าตัก 30 น 1 องค์ 29,900 บาท
29,900.00
  ปราณีอรรถไกวัลวที
สาธิต อรรถไกวัลวที
ลลิตา อรรถไกวัลวที
สุภาวดี สุสันทัด
นิติธร วิทูรนพรุจ
วนา กาญจนรัศมีโชติ
จิราวรรณ พวงมณี
นัทธมนต์ สงวนตระกูล
ปริษฐา มั่นจิตจันทรา
เพ็ญพรรณ กองจันทรา
รัดเกล้า มหิโคต
เฉลิม ขาวประเสริฐ
คณิณ อำไพพรรณ
รัชดาพร ฤทธิกัณฑ์
และครอบครัวผู้ร่วมสร้างพระทั้งหมด สร้างถวาย
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระแก้วฤดูฝน ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว 1 องค์ 29,900 บาท
29,900.00
  เอกวิทย์ นักฟ้อน
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระนาคปรก 30 นิ้ว จำนวน 1 องค์
ถวายวัดที่จังหวัดสุพรรณบุรี 125,000 บาท มัดจำ 62,500 บาท
62,500.00
  วิรัช เธียรเอี่ยมอนันต์
รับเป็นเจ้าภาพสร้างสมเด็จองค์ปฐม ปิดทองแท้ ขนาด 40 นิ้ว 1 องค์ 233,100 บาท
233,100.00
  ไวฑูรย์ และคณะ
รับเป็นเจ้าภาพสร้างองค์พระประธาน เชียงแสนทรงเครื่อง ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว จำนวน  1 องค์
โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก แกะสลัก หมู่ 9 หน้า 10 จำนวน 1 ชุด / ค่าขนสงไปที่วัด ที่เชียงใกม่ รวมเป็นเงิน 295,800 บาท
295,800.00
  โรสิตา 77.20 บาท 77.20
  คุณดารณี  ทนดี 
รับเป็นเจ้าภาพรายการที่ 14 มัดจำ 30,000 บาท
30,000.00
  นางสาวจิตตวีร์ ทรัพย์สนุ่น 
ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธชินราช 40 นิ้ว 1,000 บาท
1,000.00
  เอกอนันต์ ยุวเบญจพล
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระนาคปรก 30 นิ้ว 1 องค์ 75,000 บาท
75,000.00
  ไวฑูรย์ และคณะ
รับเป็นเจ้าภาพสร้างองค์พระประธาน พระมหาจักรพรรดิ์ ทรงเครื่อง ปิดทองแท้ ขนาดหน้าตัก 40 นิ้ว จำนวน 1 องค์
ค่าขนสงไปที่วัด ที่เชียงราย รวมเป็นเงิน 159,900 บาท
159,900.00
  พัชรนันท์ รัตนพงศ์จรัส 1,000 บาท 1,000.00
  นางเมียวจวง แซ่จึง 1,000 บาท 1,000.00
  บ้านพลอยพระราม2  2,000 บาท 2,000.00
  ไวฑูรย์ และครอบครัว
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัย ลงรักปิดทอง ขนาด 80 นิ้ว จำนวน 1 องค์ ถวายวัดที่จังหวัดเชียงใหม่ 404,900 บาท
404,900.00
  ไวฑูรย์ และครอบครัว
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธอัครสาวก ลงรักปิดทอง จำนวน 1 คู่ (เพิ่มเติม) ถวายวัดที่จังหวัดเชียงใหม่ 90,000 บาท
90,000.00
  นายณัฐกฤต ดีปู่ 4999 บาท 4,999.00
  นางเสาวลักษณ์ ดีปู่ 4999 บาท 4,999.00
  ทัชชกร 99 บาท 99.00
  ไวฑูรย์ และครอบครัว
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธชินราชและพระอัครสาวก ลงรักปิดทอง ขนาด 60นิ้ว ถวายวัดที่จังหวัดนครพนม 325,000 บาท
325,000.00
  วรรณรักษ์ วรรณสนิทและครอบครัว 100 บาท 100.00
  สุดา ศักดิ์ธรรมเจริญ 118.88 บาท 118.88
  คุณไวฑูรย์ และคณะ
รับเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม พร้อมตู้ จำนวน 2 ชุด 97,800 บาท
97,800.00
  คุณไวฑูรย์ และคณะ
รับเป็นเจ้าภาพสร้างโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 10 ไม้สักแกะสลัก ปิดทอง จำนวน 1 ชุด 39,900 บาท
39,900.00
  นายพูนภัทร วสุพงศ์พิพัฒน์ และครอบครัว รวมสร้างพระนาคปรกที่จังหวัดเชียงใหม่ 1,000 บาท 1,000.00
  นายวีระวุฒิ นางบุญญารัสมิ์ และคณะ รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระนาคปรก ขนาด 30 นิ้ว จำนวน 1 องค์ ถวายวัดที่จังหวัดเชียงใหม่ 99,900 บาท 99,900.00
  นาฏธิดา เอกวานิช 999 บาท 999.00
  คุณแม่สมหญิง ทองน้ำวน
ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ รายการที่ 1,16,34 จำนวนเงิน 3,000 บาท
3,000.00
  น.ส ดวงนภา ชัยสวัสดิ์
นาง ดาวสวรรค์ กล้วยดี 5,000 บาท
5,000.00
  นางชิสา สิริสมโภช  2,000 บาท 2,000.00
  คุณวนิดา ชำระค่าสั่งทำ พระมหาจักรพรรดิ์ ซุ้มเรือนแก้ว ทรงเครื่อง ลงรักปิดทอง ขนาดหน้าตัก 59 นิ้ว 262,430 บาท 262,430.00
  คุณไวฑูรย์ คุณกฤษฎา และคณะ
รับเป็นเจ้าภาพสร้างองค์พระประธาน ปางมารวิชัย ปิดทอง ขนาดหน้าตัก 80 นิ้ว  และพระอัครสาวก ปิดทอง
690,000.00
  คุณเต้
รับเป็นเจ้าภาพสร้างองค์พระประธาน พระพุทธชินราช ปิดทอง ขนาดหน้าตัก 120 นิ้ว จำนวน 1 องค์ รวมเป็นเงิน 850,000 บาท
850,000.00
  คุณใยทิพย์ ขาวทอง ร่วมสร้างนาคปรก  9,380.00
  นางบัณณทัต
นายธีรวัฒน์ นางสาวคณิศร คุณเกษมณี คุณปณัฐดา คุณปนัฐดา คุณนงนภัส รับเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ จำนวน 2 ชุด 90,000 บาท
90,000.00
  นาย กฤษฎา โรจน์บัณฑิต 100 บาท 100.00
  ทัดจันทร์ กาญจนวัฒน์ 860 บาท 860.00
  นาถนาคา (ส)
รับเป็นเจ้าภาพ สร้างพระประธานปางสมาธิ ฐานบัว เนื้อทองเหลือง แบบเทหล่อทั้งองค์ ราคาองค์ละ 89,900 บาท ลงรักปิดทอง 40,000 บาท ค่าขนส่งไปที่วัด 12,000 บาท
รวมเป็นเงิน 141,900 บาท
ลด 10%
คงเหลือ 127,710 บาท
127,710.00
  ปญะสิกา พุฒิกร 299 บาท 299.00
  นางสาวปุณยาพร จันทร์หอม
รับเป็นเจ้าถาพสร้างพระพุทธชินราช ลงรักปิดทอง ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 1 องค์ 159,900 บาท
159,900.00
  นางสาว ชวิศา ศิริวชิโรวัฒน์ 100 บาท 100.00
  คุณไวฑูรย์ และครอบครัว
รับเป็นเจ้าภาพสร้าง
พระประธานในวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ องค์พระประธานเป็นแบบเชียงแสน สิงห์ 1 ขนาดหน้าตัก 40 นิ้ว จำนวน 1 องค์ ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ 85,000 บาท และ มีค่าขนส่งไปที่วัดอีก 8,000 บาท รวมเป็นเงิน 93,000 บาท
93,000.00
  คุณไวฑูรย์ และครอบครัว
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน
วัดที่จังหวัดมหาสารคาม ทางวัดต้องการพระประธานในอุโบสถ เป็นพระประธานปางสมาธิ แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง ฐานบัว ลงรักปิดทอง ขนาดหน้าตัก 59 นิ้ว จำนวน 1 องค์ ราคาองค์ละ 264,000 บาท  ค่าขนส่งไปที่วัด 6,000 บาท รวมเป็นเงิน 270,000 บาท
270,000.00
  คุณไวฑูรย์ และครอบครัว
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน
วัดที่จังหวัดยโสธร ทางวัดต้องการพระประธานในอุโบสถ เป็นพระประธานแบบสุโขทัย ปางสมาธิ หรือปางชนะมาร(มารวิชัย) แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง ฐานบัว ลงรักปิดทอง ขนาดหน้าตัก 59 นิ้ว จำนวน 1 องค์ ราคาองค์ละ 264,000 บาท  ค่าขนส่งไปที่วัด 7,000 บาท รวมเป็นเงิน 271,000 บาท
271,000.00
  ณพล ธัญญศิริ 1,000 บาท 1,000.00
  คณะคิดดี ทำดี 100 บาท 100.00
  นายประชา-นางจินดา สิทธิพงศธร 200 บาท 200.00
  น.ส พัทธนันท์ สุรินปา 399 บาท 399.00
  ปุณณ์ณัฐฐา ฟอร์เนย์ และครอบครัว 199 บาท 199.00
  คุณไวฑูรย์ และครอบครัว
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระอัครสาวก (55,000) และหนังสือตู้พระไตรปิฎก พร้อมตู้ (45,900) ถวายให้กับ วัดที่จังหวัดยโสธร เป็นจำนวนเงิน 100,900 บาท
100,900.00
  คุณไวฑูรย์ และครอบครัว
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระอัครสาวก (55,000) และหนังสือตู้พระไตรปิฎก พร้อมตู้ (45,900) ถวายให้กับ วัดที่จังหวัดมหาสารคาม เป็นจำนวนเงิน 100,900 บาท
100,900.00
  คุณไวฑูรย์ และครอบครัว
รับเป็นเจ้าภาพสร้างฉัตรพระประธาน ถวายให้กับ วัดที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจำนวนเงิน 48,900 บาท
48,900.00
  ครอบครัวคุณไวฑูรย์ และคณะ
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานปางสมาธิ ฐานบัว พร้อมพระอัครสาวก ลงรักปิทอง ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ถวายให้กับ วัดที่จังหวัดเเม่ฮ่องสอน เป็นจำนวนเงิน 389,900 บาท
389,900.00
  น.ส.นฤมล รัตนวรวิภา
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระแก้วมรกต 30 นิ้ว 1 องค์ 40,900 บาท
40,900.00
  ปุณณ์ณัฐฐา ฟอร์เนย์ และครอบครัว 199 บาท 199.00
  วรกร สุวรรณปา และ Balz Nater  จำนวนเงิน 999.- บาท 999.00
  นางเตือนใจ ได้ทุกทาง 999.90 บาท 999.90
  อัญชนา 1,500 บาท 1,500.00
  ดาริน เรืองโรจน์และครอบครัว 500 บาท 500.00
  ครอบครัวคุณไวฑูรย์ และคณะ
รับเป็นเจ้าภาพสร้าง ฐานพระประธานให้กับ วัดที่จังหวัดเเม่ฮ่องสอน จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดมหาสารคาม เป็นจำนวนเงิน 210,000 บาท
210,000.00
  คุณไวฑูรย์ และครอบครัว
รับเป็นเจ้าภาพสร้าง อุโบสถพร้อมพระประธานให้กับ วัดที่จังหวัดสกลนคร เป็นจำนวนเงิน 759,000 บาท
759,000.00
  นิวัฒน์ แซ่อุ่ย
รับเป็นเจ้าภาพ สร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัย ปิดทองแท้ ขนาดหน้าตัก 12 นิ้วจำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 19,900 บาท และโต๊ะหมู่บูชา ไม้สัก ปิดทอง แกะลาย หมู่ 9 หน้า 10 ราคาชุดละ 25,900บาท ค่าขนส่ง 3,000 บาท  รวมเป็นเงิน 48,800 บาท มัดจำ 30,000 บาท
30,000.00
  คุณอัญ และคณะ
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานเชียงแสน ปิดทอง ขนาด 40 นิ้ว 1 องค์ 99,900 บาท มัดจำ 69,930 บาท
69,930.00
  คุณไวฑูรย์ และครอบครัว
รับเป็นเจ้าภาพสร้างโคมไฟระย้าและโคมไฟเสาในอุโบสถ ให้กับวัดที่มหาสารคาม รวมเป็นเงิน 67,500 บาท
67,500.00
  ธราเดช  อิสราวสุ 500 บาท 500.00
  ไวฑูรย์ และคณะ
รับเป็นเจ้าภาพสร้างถังเก็บน้ำ ขนาด 5000 ลิตร จำนวน 1 ใบ ถวายวัดที่จังหวัดสิงห์บุรี รวมเป็นเงิน 16,500 บาท
16,500
  คุณไวฑูรย์ และคณะ
รับเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมตู้หนังสือ ชุด 91 เล่ม จำนวน 2 ชุด ถวายให้กับวัดที่จังหวัดกาญจนบุรี และวัดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจำนวนเงิน 91,800 บาท
91,800.00
  ชื่อ นางภรณ์วีณา ปิ่นสุวรรณ และครอบครัว ร่วมทำบุญวัดที่มหาสารคาม จำนวน 1000 บาท 1,000.00
  ปุณณ์ณัฐฐา ฟอร์เนย์ และครอบครัว 200 บาท 200.00
  นายณัชพล ชนะสิทธิ์
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน พระพุทธชินราช  ขนาดหน้าตัก 40 นิ้ว จำนวน 1 องค์ 65,900 บาท
65,900.00
  ครอบครัวคุณไวฑูรย์ และคณะ
รับเป็นเจ้าภาพสร้างองค์พระประธาน ปางสมาธิ ฐานบัว ลงรักปิดทอง ขนาด 80 นิ้ว ถวายวัดที่จังหวัดอุดรธานี 389,900 บาท
389,900.00
     
     
     
     
     
     
     

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

(เจ้าภาพในตารางนี้ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  นางสาวทัศนีย์ ภู่ทอง 200.00
  นายจิรวัฒน์ ศิริวรรณ 
รับเป็นเจ้าภาพเทหล่อพระปางมารวิชัย 39 นิ้ว 1 องค์ มัดจำ 30,000 บาท
30,000.00
  ศิรเศรษฐ์ สุจริตสกุลวงศ์ และครอบครัว  2,000.00
  นางประเสริฐ แช่มชมดาว
นางบุญรัตน์ โพธิไพรัตนา 
นายวีระ โพธิไพรัตนา
นายศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา
เด็กชายภูรินท์ธรรศ โพธิไพรัตนา
เด็กชายกฤษฏิณัชช์ โพธิไพรัตนา ร่วมเป็นเจ้าภาพ 2 วัด 
1,200.00
  พัฒน์ชัย สุรัตวิศิษฏ์ ร่วมทำบุญ 2 วัด  1,235.00
  จิณห์นิภา มณีกิจ 300.00
  นายเขมชาติ ตนบุญ พร้อมครอบครัว จำนวน 500.00
  นายวิโรจน์ ระจิตดำรงค์ ร่วมทำบุญ 2 วัด 1,000.00
  นายพรชัย​ วิสุทธิศักดิ์และครอบครัว​ ร่วมทำบุญ 2 วัด  1,000.00
  พรเพ็ญ ชวลิตธาดา ร่วมทำบุญ 2 วัด 500.00
  นายเดชวิชญ์ อนุศาสนนันท์ ร่วมบุญ 100.00
  นายศรีกรุง นางเหมือน นางสาวชลธิชา ทองใบ 500.00
  น.ส.ปัทมา เอื้ออวยชัย
นายสรายุทธ เอื้ออวยชัย
ด.ช.ปรวัฒน์ ศรีสวรรค์
นายศักดิ์ดา ศรีสวรรค์
ร่วมทำบุญ 2 วัด
600.00
  รับขัวญสิรี พรชัยเจริญ ร่วมทำบุญ 2 วัด 500.00
  อาจารย์กนก - อาจารย์ศรีสวาท วิศวะกุล ร่วมเป็นเจ้าภาพ 2 วัด  2,000.00
  จุฑารัตน์ แสนคำ พร้อมครอบครัว 500.00
  ณัฐพัชร์ กนกวรรณ วงษ์สวัสดิ์และครอบครัว 555.00
  เพ็ญรุ่ง ศรีวิพัฒน์ 300.00
  เพ็ญณี วัธนะตระกูลและครอบครัว ร่วมทำบุญ 2 วัด 10,000.00
  ครอบครัวโชคดวงเจริญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ 400.00
  ทีมงานละคร ยมทูตกับภูตสาว ร่วมทำบุญ 2 วัด 6,842.00
  ไม่ประสงค์ออกนาม 100.00
  อนุตรตรีย์ ภู่ทอง 900.00
  ภินัท ปทุมานนท์ 100.00
  นายณัฐกร พุทธิอังกูรและครอบครัว 
รับเป็นเจ้าภาพ สร้างพระพุทธชินราช 29 นิ้ว ปิดทอง 
ถวายวัดจังหวัดนครพนม  มัดจำ 25,000 บาท
25,000.00
  นายศิละ พุทธรักษา  10,000.00
  สิริลักษณ์ โชคสุวรรณกิจ 
รับเป็นเจ้าภาพสร้างระฆัง 2 ใบถวายวัดที่ จังหวัดนครพนม มัดจำ  11,500 บาท
11,500.00
  นายณัฐกร พุทธิอังกูรและครอบครัว 
รับเป็นเจ้าภาพ ร่วมสร้างพระประธาน 60 นิ้ว ถวายวัดจังหวัดนครพนม
50,000.00
  มนธิรา เกียรติสุนทร  3,000.00
  ปิติกาญจน์ เจียบเกาะ  500.00
  ภาวิดา สมวงศ์ และครอบครัว 200.00
  ภินัท ปทุมานนท์ สร้างพระสิวลี 300.00
  ทวิรัตน์ และคณะ รับเป็นเจ้าภาพ วัดลำดับที่ 25 มัดจำ 75,000 บาท 75,000.00
  น.ส.อรจิรา ชุมวิสูตร รับเป็นเจ้าภาพ วัดลำดับที่ 4  
  กันตพงศ์   จันทร์ประเสริฐ   
รับเป็นเจ้าภาพ 1 ชุด ถวายวัดที่ จ.นครพนม 
39,900.00
  นางสาวพันธุ์สุดา มนัสตรง 200.00
  จิตตรัตน์ 800.00
  ธัชพล วัฒนาพิบูลย์ชัย และครอบครัว  1,000.00
  อังคณา พรชีวางกูร 
รับเป็นเจ้าภาพ สร้างหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม 
ถวายวัดป่าที่ จ.นครพนม 
44,000.00
  พัชรมล จงสงวน 200.00
  กันตพงศ์  - ณัฐภณ - สมพล  จันทร์ประเสริฐ  
รับเป็นเจ้าภาพ วัดรายการที่ 26 
77,990.00
  กันตพงศ์  - ณัฐภณ - สมพล  จันทร์ประเสริฐ  
รับเป็นเจ้าภาพ สร้างระฆัง ขนาด 6 กำ 
38,900.00
  นายวิภาส อ่อนน้อม และครอบครัว 200.00
  นายสำรวย​ ศรนุวัตร์​ 500.00
  รัตนาภรณ์ เจริญพุฒ 200.00
  นางสาวชมพูนุช วิจิตรศิริ และคณะ
รับเป็นเจ้าภาพ สร้างหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมตู้ 1 ชุด 
48,500.00
  น.ส. พนิดา สันติวงศ์วาน  7,000.00
  วิสิต  สุควาณิชช์ 
รับเป็นเจ้าภาพสร้างสิวลี ถวายวัดที่ จ.อุทัยธานี 
40,000.00
  นายนิกร นางพรนิรมล 
ด.ญ.ธนัฎฐ์ภร  พุทธตาล
555.00
  นางชญาภา พันโยพร 300.00
  จิตตรัตน์ มีฤกษ์กิจ 300.00
  วรรณา หาญธรรมรงค์ 100.00
  ชัยยุทธ และคณะ ขอจองรับเป็นเจ้าภาพ ลำดับที่ 3
วัดที่ จ.นครพนม พระประธานในศาลาปฏิบัติธรรม เป็นพระปางมารวิชัย หรือ ปางสมาธิ เนื้อขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ราคาองค์ละ 39,990 บาท
 
  นางสาวปุณณ์ณัฐฐา บวรธรานันท์ 
นางพัฒน์ สวัสดิ์สลุง
199.00
  นางสาวนภัทร บุญประคมและนายณัฐนพล ไชยลา 59.00
  น.ส.นิภาพร จันทร์ดี 300.00
  คุณศรคม กิจประสานและคณะ 
ร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างฐานซุกชีพระประธานในอุโบสถ 
(ขณะนี้ ยังขาดปัจจัยอีก 90,000บาท)
95,000.00
  ธัชพล วัฒนาพิบูลย์ชัย  1,000.00
  นางสาวสิริญา พรมมาศักดิ์ และครอบครัว  200.00
  นางกุลชญา ทองชิว 1,019.00
  นางบุปผา ไกรสินธ์
นายธเนศพงศ์ ชุมทอง
528.00
  คุณยุวรินทร์ สิริธนันต์ชัย 
รับเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ชุด 45 เล่ม 
38,000.00
  สุจันทา บุญคงพิมพ์
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระปางมารวิชัย 39 นิ้ว และโตะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 10 ถวายวัดที่จังหวัดนครพนม 
84,800.00
  นางสาวบุญญิศา บุญเกียรติบุตร
ขออุทิศส่วนกุศลให้
1.คุณย่าย้อม-คุณปู่แม้น-คุณพ่อ ชวลิต บุญเกียรติบุตร
2.คุณย่าสนิท บุญเกียรติบุตร
3.คุณอาวีระเดช บุญเกียรติบุตร์
4.คุณลุงดำรงค์ บุญเกียรติบุตร
5.อาม่าซิ่ว-อากง เองสุน แซ่อึ้ง (บูรณตระกูล)
6.คุณลุงสนั่น กลิ่นพยอม
7.อาจารย์ พรพิมล ตรีโชติ
8.คุณอำนวย หอมทวนลม
9.ผศ.วิฑรูย์ ดวงแก้ว
10. บรรพบุรุษ ตระกูล บุญเกียรติบุตร 

รับเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม (เฉพาะหนังสือ) 

25,000.00
  นาย กีรติ จิตตราวงศ์ 
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระปางมารวิชัย 40 นิ้ว 
มอบให้โรงเรียนวัดแม่ปั๋ง 
โดยถวายผ่านวัดทุ่งบวกข้าว จ.เชียงใหม่ 
มัดจำ 15,000 บาท
15,000.00
  เกียรติศักดิ์ วิทรพรคเนศ 
ร่วมสร้างพระประธาน 500 บาท 
พระอุโบสถ 500 บาท 
พระไตรปิฏก 500 บาท
ฉัตรพระประธาน 500 บาท
รวมเป็นเงิน 2,000 บาท
2,000.00
     

อานิสงส์ของการสร้างพระประธานถวายวัดที่ขาดแคลน

 1. ได้บุญตั้งแต่วินาทีแรกที่คิดสร้าง เพราะเป็นความคิดอันประกอบด้วยศรัทธาในพระพุทธองค์จัดเป็นตถาคตโพธิสัทธา
 2. เมื่อบริจาคทรัพย์ในการสร้างจัดเป็นทานบารมี
 3. เมื่อองค์พระปฏิมาสำเร็จบริบูรณ์ ได้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงพระพุทธคุณ ทั้งตนเองด้วยทั้งผู้อื่นด้วย กุศลจะเกิดเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ได้อาศัยพระปฏิมา เป็นสื่อน้อมนำให้ระลึกถึง พระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นบ่อเกิดแห่งกุศลจริยาอื่นๆ อีกเป็นอันมาก
 4. อำนาจแห่งกุศลที่สร้างพระปฏิมาส่งผลให้เกิดเป็นคนรูปงาม มีบุคลิกสง่า เป็นที่เคารพและรักใคร่ของประชุมชน มีอิสริยยศ บริวาร ทรัพย์สมบัติ ตลอดจนความสุขสถาพรไม่เป็นโรควิกลจริต
 5. ในสมัยมรณะกาล หากมีอารมณ์ในกุศลกิจนั้นมาปรากฏให้จิตยึดก่อน จะจุติย่อมปิดอบายภูมิและส่งให้ปฏิสนธิในสุคติภูมิทันที
 6. สร้างพระ 1 องค์ ได้อานิสงส์ 5 กัป(หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ) ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ สร้างด้วยอะไรก็ตาม หมายความว่าบุญกุศล จะตามหนุนส่งท่านไปทุกภพทุกชาตินานถึง 5 กัป
 7. ผู้ใดสร้างรูปพระพุทธเจ้า จะเป็นองค์เล็กเท่าต้นคาก็ดี ใหญ่กว่าต้นคาก็ดีผู้นั้นจะได้เป็นพรหม เป็นอินทร์ หมื่นชาติแสนชาติ ถ้าเป็นมนุษย์จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหมื่นชาติ แสนชาติ จะไม่เป็นผู้ตกต่ำเลยตราบจนกว่าเข้าสู่นิพพาน(หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว)
 8. เมื่อวันใดที่เราเดือดร้อน ก็จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ เหมือนที่เราช่วยเหลือสร้างพระประธานถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน

info graphic 1200 001

info graphic 1200 002 

s 0000001s 0000002
s 0000003s 0000004
s 0000005s 0000006
s 0000007s 0000008
s 0000009s 0000010
s 0000011s 0000012
s 0000013s 0000014
s 0000015s 0000016
S 3743770

S 3743772S 3743773
S 3743774S 3743776
S 3743775
S 3743777S 3743778
S 3743779S 3743780
S 3743781S 3743783
s 0000017s 0000018
s 0000019
s 0000020s 0000021
s 0000022s 0000023
s 0000024
s 0000026s 0000027
s 0000029
s 0000030s 0000031
s 0000032s 0000033
s 0000034

 

 

share now

office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 261

เมื่อวานนี้ 299

สัปดาห์นี้ 1200

เดือนนี้ 5729

ทั้งหมด 910016