ขอเชิญร่วมทำบุญฯ

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2566 ให้กับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพกฐิน และเป็นวัดที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

    ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2566 ให้กับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพกฐิน และเป็นวัดที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ในเขตจังหวัดนครพนม จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 8 วัด ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ วัดละ 23,900 - 59,900 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนผ้ากฐิน และ บริวารกฐินของแต่ละวัด) กำหนดวันทำพิธีทอดกฐิน ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม ถึง วันที่ 26 พฤศจิกายน ...

โครงการที่ยังเปิดร่วมทำบุญ

ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างกุฎิพระ_เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่าที่ขาดแคลนในเขตทุรกันดาร

     ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทำบุญ”สร้างกุฎิพระ”เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่าที่ขาดแคลนในเขตทุรกันดาร และ เป็นวัดที่ติดต่อขอกุฎิมากับทางชมรมฯ โดยขอให้ทางชมรมฯ ช่วยประชาสัมพันธ์ห...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานในอุโบสถและวิหาร เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน

* ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำพระพุทธรูปและพระประธานที่หล่อจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานในอุโบสถและวิหาร เพื่อ...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทหล่อ สร้างพระประธานในอุโบสถ และ ศาลาการเปรียญ และ พระประธานในศาลาปฏิบัติธรรม ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2566

ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำพระพุทธรูป หรือพระประธานจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้      ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพ ทำบุญเทหล่อสร้าง”พระประธานในอุโบสถ พระประธานในศาลาการเปรีย...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อพระประธานองค์เล็ก ถวายวัดที่ขาดแคลน ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2566

  * ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้นำพระพุทธรูป และโต๊ะหมู่บูชา ที่สร้างจากที่อื่นมาร่วมถวายในโครงการนี้ *      เรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานอง...

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้หนังสือไม้สัก เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่าที่ขาดแคลน และเป็นวัดที่ติดต่อมา ในจังหวัดเชียงราย

  * ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำหนังสือพระไตรปิฎกและตู้หนังสือจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้หนังสือไม...

สร้างระฆังสำริด เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน และวัดที่ติดต่อขอมา ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2566

* โครงการนี้ ไม่อนุญาตให้นำระฆังจากที่อื่นมาร่วมถวาย ต้องใช้ระฆังของทางชมรมเท่านั้น * ผลงานครั้งล่าสุด ที่นำคณะเจ้าภาพไปถวายระฆัง ที่เชียงราย 👇 พิธีถวายและระฆังเนื้อสำริด ขนาด ...

ขอเชิญร่วมสร้างฉัตรพระประธาน ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2566

* โครงการนี้ ไม่อนุญาตให้นำฉัตรจากที่อื่นมาติดตั้ง ต้องใช้ของทางชมรมเท่านั้น      ขอเรียนเชิญ เป็นเจ้าภาพทำบุญ “สร้างฉัตรพระประธานในอุโบสถ ฉัตรพระประธานในวิหาร และฉัตรพระประธ...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญเทหล่อสร้างพระสิวลี เนื้อทองเหลือง เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และ วัดที่ติดต่อขอมา

* ไม่อนุญาตให้นำพระสีวลีที่สั่งทำจากที่อื่นมาร่วมถวายในโครงการนี้      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญเทหล่อสร้าง”พระสิวลี เนื้อทองเหลือง “ เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ...

ผลงานล่าสุดของกองทุนฯ

       วันที่ 7 เมษายน 2566 ทางกองทุนฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดโตนด จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำคณะเจ้าภาพ ไปทำพิธีถวายพระประธาน”ปางมารวิชัย ฐานบัว พร้อมพระอัครสาวก ซ้าย/ขวา เนื้อทองเหลือง ลงรักปิดทอง ขนาดหน้าตัก 40 นิ้ว” ให้กับวัดสุวรรณาราม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางวัดได้ติดต่อขอ พระประธานองค์นี้มากับทางกองทุนฯ โดยขอให้ทางกองทุนฯ ช่วยประชาสัมพันธ์ หาเจ้าภาพจัดสร้างให้ โดยมีคุณกฤษฎา คุณชวนพรรณ คุณไวฑูรย์ และ ครอบครัว รับเป็นเจ้าภาพสร้างถวายให้กับทางวัด พิธีถวายในครั้งนี้ ทางคณะเจ้าภาพ ได้ให้ทางกองทุนฯ ช่วยนิมนต์พระจากวัดสุวรรณาราม เดินมาที่วัดโตนด เพื่อมารับถวายพระประธานและพระอัครสาวก ที่ทางเจ้าภาพจัดสร้างให้ โดยขอใช้ศาลาการเปรียญของวัดโตนด เป็นสถานที่ทำพิธีถวาย เนื่องจากคณะเจ้าภาพไม่สะดวกเดินทางไปทำพิธีถวายที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทางคณะเจ้าภาพ เป็นผู้ออกให้ทั้งหมด พิธีถวายในวันนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สมตามเจตนาที่ทางเจ้าภาพ ได้ตั้งใจไว้ทุกประการ ทางกองทุนฯ ก็ขออนุโมทนาสาธุการ และ ขอขอบคุณทางคณะเจ้าภาพเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจและมอบหมายให้ทางกองทุนฯ เป็นผู้ประสานงานและเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้าง พระประธานและพระอัครสาวก ชุดนี้ให้

หมายเหตุ..ท่านใดที่มีความประสงค์ ต้องการเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างพระประธานในอุโบสถ ขณะนี้ยังมีอยู่อีก 1 วัด เป็นวัดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทางวัดได้ติดต่อขอพระประธานมากับทางกองทุนฯ เมื่อ ปี 2564 ปัจุบันยังไม่มีเจ้าภาพรับเป็นเจ้าภาพจัดสร้างให้ เนื่องจากวัดอยู่ในพื้นที่ห่างไกลกรุงเทพ และตั้งอยู่บนดอย จึงทำให้หาเจ้าภาพยากมาก ทางวัดต้องการพระประธานเป็นแบบ พระปางมารวิชัย หรือ พระปางสมาธิ เนื้อทองเหลือง ฐานบัว พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ องค์ละ 199,990 บาท และ มีค่าขนส่งไปที่วัดอีก 20,000 บาท ต้องการลงรักปิดทอง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก 120,000 บาท ท่านใดที่สนใจและต้องการรับเป็นเจ้าภาพ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 089-550-9777

S 4276299

 

 

 

 

 

 

 

office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 283

เมื่อวานนี้ 299

สัปดาห์นี้ 1222

เดือนนี้ 5751

ทั้งหมด 910038