โครงการที่ยังเปิดร่วมทำบุญ

ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างกุฎิพระ_เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่าที่ขาดแคลนในเขตทุรกันดาร

     ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทำบุญ”สร้างกุฎิพระ”เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่าที่ขาดแคลนในเขตทุรกันดาร และ เป็นวัดที่ติดต่อขอกุฎิมากับทางชมรมฯ โดยขอให้ทางชมรมฯ ช่วยประชาสัมพันธ์ห...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานในอุโบสถและวิหาร เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน

     ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานในอุโบสถและวิหาร เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และ เป็นวัดที่ติดต่อขอพระประธานมากับทางชมร...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทหล่อ สร้างพระประธานในอุโบสถ และ ศาลาการเปรียญ และ พระประธานในศาลาปฏิบัติธรรม ประจำเดือน มิถุนายน 2566

* ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำพระพุทธรูป หรือพระประธานจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้    ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานในอุโบสถ พระประธานในศาล...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อพระประธานองค์เล็ก ถวายวัดที่ขาดแคลน ประจำเดือน มิถุนายน 2566

  * ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้นำพระพุทธรูป และโต๊ะหมู่บูชา ที่สร้างจากที่อื่นมาร่วมถวายในโครงการนี้ *      เรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานอง...

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้หนังสือไม้สัก เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่าที่ขาดแคลน และเป็นวัดที่ติดต่อมา ในจังหวัดเชียงราย

  * ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำหนังสือพระไตรปิฎกและตู้หนังสือจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้      ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้หน...

สร้างระฆังสำริด เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน และวัดที่ติดต่อขอมา ประจำเดือน มิถุนายน 2566

* โครงการนี้ ไม่อนุญาตให้นำระฆังจากที่อื่นมาร่วมถวาย ต้องใช้ระฆังของทางชมรมเท่านั้น      ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างระฆังสำริด ขนาด 5.5 - 6 กำ เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่...

ขอเชิญร่วมสร้างฉัตรพระประธาน ประจำเดือน มิถุนายน 2566

* โครงการนี้ ไม่อนุญาตให้นำฉัตรจากที่อื่นมาติดตั้ง ต้องใช้ของทางชมรมเท่านั้น      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ “สร้างฉัตรพระประธานในอุโบสถ ฉัตรพระประธานในวิหาร และฉัตรพระ...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญเทหล่อสร้างพระสิวลี เนื้อทองเหลือง เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และ วัดที่ติดต่อขอมา

* ไม่อนุญาตให้นำพระสีวลีที่สั่งทำจากที่อื่นมาร่วมถวายในโครงการนี้      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญเทหล่อสร้าง”พระสิวลี เนื้อทองเหลือง “ เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ...

ผลงานล่าสุดของกองทุนฯ

      วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทนเดินทางไปที่วัดโพธิ์งอย จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนำพระประธานในอุโบสถ “พระปางนาคปรก ปิดทอง เนื้อทองเหลือง แบบเทหล่อ ขนาดหน้าตัก 59 นิ้ว พร้อมพระอัครสาวก พระโมคคัลลา พระสารีบุตร จำนวน 3 องค์ ที่ท่านนาวาอากาศเอกธวัชชัย - คุณสุกัญญา วิไลลักษณ์ และครอบครัว รับเป็นเจ้าภาพสร้างถวาย และได้ติดต่อสั่งทำไว้กับทางชมรมฯ นำไปส่งมอบให้กับทางวัด และ เจ้าภาพ ซึ่งได้เดินทางมารอรับอยู่ที่วัด การส่งมอบในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์พระนาคปรก ได้ส่งถึงวัดตรงตามกำหนดเวลาที่ได้นัดหมายไว้ และได้ทำถูกต้องตามแบบที่ทางเจ้าภาพได้สั่งทำไว้ทุประการ ทางชมรมฯ ก็ขออนุโมทนาสาธุการ และขอขอบคุณทางเจ้าภาพเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจและมอบหมายให้ทางชมรมฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างพระนาคปรกองค์นี้ให้ ส่วนวัดที่นำพระนาคปรกและพระอัครสาวกไปส่งมอบ เป็นวัดของทางเจ้าภาพที่จัดหาเอง s 3285227

หมายเหตุ…พระนาคปรกที่นำมาส่งมอบให้กับทางวัดในวันนี้ ทางเจ้าภาพและชาวบ้านในเขตพื้นที่ของวัดโพธิ์งอย ได้เดินทางมาทำพิธีเทหล่อด้วยตนเองที่โรงหล่อพระในอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 และในวันทำพิธีเทหล่อ ทางเจ้าภาพได้นิมนต์ ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร มาเป็นประธานในพิธีเทหล่อ และทางเจ้าภาพได้ขอพระราชทานนามจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยทรงพระราชทานนามให้กับองค์พระนาคปรกที่สร้างว่า “พระพุทธโพธิธรรนาถศาสดา”

*** ถ้าท่านใดที่มีความประสงค์ต้องการเป็นเจ้าภาพ ทำบุญสร้างพระประธานในอุโบสถ เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลนในเขตทุรกันดาร และเป็นวัดที่ติดต่อขอพระประธานมากับทางชมรมฯ ขณะนี้ยังมีอยู่อีก 1 วัด เป็นวัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ทางวัดต้องการพระประธานในอุโบสถ เป็นแบบ"พระเจ้าตนหลวง ฐานบัว เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 59 นิ้ว ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ 299,900 บาท ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่งไปที่วัด อีก 20,000 บาทใช้เวลาในการทำ 90 วัน ท่านใดที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อขอรับเป็นเจ้าภาพได้ที่ 089-550-9777

s 3285225

 

 

 

 

 

 

office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 6

เมื่อวานนี้ 296

สัปดาห์นี้ 885

เดือนนี้ 2178

ทั้งหมด 874690