โครงการที่ยังเปิดร่วมทำบุญ

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทหล่อ สร้างพระประธานในอุโบสถ และ ศาลาการเปรียญ และ พระประธานในศาลาปฏิบัติธรรม ประจำเดือนมิถุนายน 2565

* ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำพระพุทธรูป หรือพระประธานจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้    ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานในอุโบสถ พระประธานในศาลา...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อพระประธานองค์เล็ก ถวายวัดที่ขาดแคลน ประจำเดือนมิถุนายน 2565

  * ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้นำพระพุทธรูป และโต๊ะหมู่บูชา ที่สร้างจากที่อื่นมาร่วมถวายในโครงการนี้ *      เรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานอง...

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้หนังสือไม้สัก เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่าที่ขาดแคลน และเป็นวัดที่ติดต่อมา ในจังหวัดนครพนม

* ขณะนี้ยังขาดเจ้าภาพอยู่อีก 32 เล่ม   * ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำหนังสือพระไตรปิฎกและตู้หนังสือจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้      ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุ...

สร้างระฆังสำริด เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน และวัดที่ติดต่อขอมา ประจำเดือนมิถุนายน 2565

สร้างระฆังสำริด เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน และวัดที่ติดต่อขอมา      ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างระฆังสำริด ขนาด 5.5 - 6 กำ เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ในเขตท...

ขอเชิญร่วมสร้างฉัตรพระประธาน ประจำเดือนมิถุนายน 2565

     ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ “สร้างฉัตรพระประธาน เพื่อนำถวายกับวัดที่ขาดแคลนในเขตทุรกันดาร และ วัดที่ติดต่อขอฉัตรพระประธานมากับทางชมรมฯ โดยให้ทางชมรมฯ ช่วยหาเจ้าภาพ...

ผลงานล่าสุดของกองทุนฯ

     พิธีถวายและส่งมอบหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ใส่หนังสือ ชุด 91 เล่ม ของสำนักพิมพ์มหามกุฎ ให้กับวัดที่ขาดแคลน ในจังหวัดหนองบัวลำภู ในครั้งนี้ทางชมรมฯ ได้นำคณะเจ้าภาพของคุณศินี ปรีเปรมวัฒนาและครอบครัว ไปทำพิธีถวายหนังสือพระไตรปิฎกและตู้ ให้กับวัดมัชฌิมาชัยยาราม ซึ่งทางวัดได้ติดต่อขอหนังสือพระไตรปิฎกมากับทางชมรมฯ เมื่อปลายปี 2565 พิธีถวายในวันนี้ ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สมตามเจตนาที่ทางเจ้าภาพได้ตั้งใจไว้ทุกประการ ทางชมรมฯ ขออนุโมทนาสาธุการ และขอขอบคุณทางคณะเจ้าภาพเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจและมอบหมายให้ทางชมรมฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดทำหนังสือพระไตรปิฎกชุดนี้ให้ (ทำพิธีถวาย วันที่ 1 พฤษภาคม 2565)

S 17711148 

หมายเหตุ..ท่านใดที่มีความประสงค์ ต้องการเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน และเป็นวัดที่ติดต่อขอมา เพื่อนำหนังสือไปใช้อ่านเพื่อศึกษาจริงๆ ขณะยังมีอยู่อีก 1 วัด ที่ยังไม่มีเจ้าภาพ ทางวัดติดต่อขอมา เมื่อต้นปี 2564 เป็นวัดป่าในจังหวัดสกลนคร ทางวัดต้องการหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 45 เล่ม ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ ชุดละ 38,900 บาท(รวมค่าขนส่งแล้ว)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ แจ้งความประสงค์รับเป็นเจ้าภาพได้ที่ 089-550-9777

หมายเลข บ/ช ที่ร่วมทำบุญ

ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระไตรปิฎกโดย อานุภาพ "
เลขที่บัญชี 405 - 816933-1

office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 263

เมื่อวานนี้ 389

สัปดาห์นี้ 2114

เดือนนี้ 8623

ทั้งหมด 704444