ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานในอุโบสถ พระประธานในศาลาการเปรียญ และ พระประธานในศาลาปฏิบัติธรรม เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และ วัดที่ติดต่อขอมากับทางชมรม โดยในครั้งนี้ จะทำพิธีเทหล่อ ในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2563 (เทหล่อตามจำนวนที่มีเจ้าเท่านั้น และ ปัจจัยครบ ตามราคาของพระประธาน)  pra2560 001

     นอกจากนั้น ทางชมรมยังรับสร้างพระประธาน ให้กับเจ้าภาพ ที่ต้องการนำพระประธาน ไปถวายให้กับวัดที่ทางเจ้าภาพจัดหามาเอง โดยคิดในราคาของทางชมรม สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 089-550-9777 หรือ Line Id : sarakuntho

info graphic 1200 001
info graphic 1200 002 

s 0000001s 0000002
s 0000003s 0000004
s 0000005s 0000006
s 0000007s 0000008
s 0000009s 0000010
s 0000011s 0000012
s 0000013s 0000014
s 0000015s 0000016
(ดูรูปภาพเพิ่มเติม เลื่อนลงไปด้านล่าง)

     รายละเอียดของพระประธาน ระฆัง และฉัตรพระประธาน ที่ทางวัดได้ติดต่อขอมา ทางชมรมจะลงข้อมูล และรายเอียดของพระประธานเท่านั้น ส่วนรายชื่อวัด ให้โทรติดต่อสอบถามโดยตรง และ ไม่อนุญาต ให้นำพระพุทธรูป จากที่อื่นเข้ามาร่วมในโครงการนี้ครับ..

รายละเอียดของพระประธาน /ระฆัง/ฉัตรพระประธาน ที่ทางวัดต่างๆ ติดต่อขอมา

 1. วัดที่ อุทัยธานี ต้องการพระประธานในอุโบสถ เป็นพระประธาน พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 80 นิ้ว ราคาองค์ละ 300,000 บาท (ค่าขนส่ง 10,000 บาท)
 2. วัดที่ จังหวัดอุบลราชธานี ต้องการพระประธานในศาลาการเปรียญ เป็นพระประธาน ปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 80 นิ้ว ราคาองค์ละ 250,000 บาท (ค่าขนส่ง 10,000 บาท)
 3. วัดที่ จังหวัดกาญจนบุรี ต้องการพระประธานในศาลาการเปรียญ เป็นพระประธานแบบ ปางมารวิชัย ฐานบัว เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ราคาองค์ละ 135,000 บาท (ค่าขนส่ง 10,000 บาท)
 4. วัดที่ จ นครพนม จำนวน 5 วัด ต้องการระฆังสำริด ขนาด 5 กำ เป็นเจ้าภาพ ใบละ 15,000 บาท (ยังขาด เจ้าภาพ อีก 2 วัด) * มีค่าขนส่ง ใบละ 1,500 บาท
 5. วัดที่ จ.สิงห์บุรี ต้องการพระประธานรองในอุโบสถ สมเด็จองค์ปฐม มีเรือนแก้ว เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 29 นิ้วขนราคาองค์ละ 139,000 บาท * มีค่าขนส่ง 2,500 บาท
 6. วัดที่ จ.นครพนม จำนวน 3 วัด ต้องการพระประธานในศาลาปฏิบัติธรรม เป็นพระปางมารวิชัย หรือ ปางสมาธิ เนื้อขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ราคาองค์ละ 39,990 บาท (ทำพิธีเทหล่อไม่ได้) และ 85,900 บาท (ทำพิธีเทหล่อได้) * มีค่าขนส่ง 4,500 บาท
 7. วัดที่ จ.นครพนม จำนวน 5 วัด ต้องการหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมตู้ ชุด 91 เล่ม เป็นเจ้าภาพชุดละ 39,900 บาท (มีค่าขนส่ง ชุดละ 4,500 บาท เงื่อนไขการรับเป็นเจ้าภาพ ทำบุญรายการนี้ ต้องโอนชำระยอดเต็มจำนวน) * ยังขาดเจ้าภาพอีก 3 วัด
 8. วัดที่ จ.ชัยภูมิ ต้องการฉัตร 5 ชั้น เป็นฉัตรพระประธาน ในอุโบสถ ราคาอันละ 35,900 บาท
 9. วัดที่ จ.ศรีสะเกษ ต้องการพระสิวลี แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง ความสูง 1.70 เมตร ราคาองค์ละ 39,900 บาท หรือ ความสูง 2.10 เมตร ราคาองค์ละ 49,990 บาท (ค่าส่ง 4,000 บาท)
 10. วัดที่ จังหวัดเชียงใหม่ ต้องการพระประธานในอุโบสถ(วิหาร) เป็นสมเด็จองค์ปฐม เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ราคาองค์ละ 350,000 บาท (ค่าขนส่ง 10,000 บาท)
 11. วัดที่ จังหวัดพิจิตร ต้องการพระสิวลี เนื้อทองเหลือง ความสูง 2.10 เมตร ราคาองค์ละ 40,000 บาท ค่าขนส่ง 1,500 - 4,000 บาท
 12. วัดที่ จังหวัดเชียงใหม่ จ.สิงห์บุรี ต้องการพระแก้วมรกต 3 ฤดู ปิดทอง ประดับพลอย ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ราคาองค์ละ 35,000 บาท ค่าขนส่ง 3,000 - 8,000
  บาท
 13. วัดที่จังหวัดสงขลา ต้องการพระประธานในลานปฏิบัติธรรม เป็นพระปางปฐมเทศนา หรือ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว 1 องค์ ราคาองค์ 99,990 บาท (ค่าขนส่ง 10,000บาท)
 14. วัดที่ จ.ศรีสะเกษ ต้องการ พระสังกัจจายน์ ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ราคาองค์ละ 39,900 บาท (ค่าส่ง 4,000 บาท)
 15. วัดที่ อ.เมือง จ.สุโขทัย ต้องการพระสิวลี ขนาดความสูง 2.10 เมตร 1 องค์ เป็นเจ้าภาพองค์ละ 42,000 บาท(ค่าขนส่ง 4,000 บาท)
 16. วัดที่ จังหวัดนครพนม 3 วัด ต้องการพระประธาน พระนาคปรก ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว เป็นเจ้าภาพ องค์ละ 69,990 บาท (ค่าขนส่ง 8,000บาท)
 17. วัดที่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ต้องการพระประธานในศาลาปฎิบัติธรรม เป็นพระแก้ว มรกต ขนาดหน้าตัก ฤดูร้อน ปิดทอง ประดับเพชร ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ราคาองค์ละ 159,000 บา หรือ สมเด็จองค์ปฐม ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ราคาองค์ละ 299,900 บาท หรือ พระพุทธชินราช ฐานสิงห์ ราคาองค์ละ 200,000 บาท (ค่าขนส่ง 10,000 บาท) ถ้าเจ้าภาพต้องการลงรักปิดทอง มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม องค์ละ 150,000 -200,000 บาท
 18. วัดที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ต้องการพระประธานในอุโบสถ พระประธานเป็นแบบสมเด็จองค์ปฐม พร้อมพระอัครสาวก ขนาดหน้าตัก 59 นิ้ว เป็นเจ้าภาพ องค์ละ 319,900 บาท (ค่าขนส่ง 10,000บาท)
 19. วัดที่จังหวัดสิงห์บุรี ต้องการพระประธานศาลาการเปรียญ พระประธานเป็นแบบ พระพุทธชินราช พร้อมพระอัครสาวก ขนาดหน้าตัก 59 นิ้ว เป็นเจ้าภาพ องค์ละ 159,900 บาท (ค่าขนส่ง 10,000บาท)
 20. วัดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปางมะผ้า)  ต้องการพระประธานในศาลาการเปรียญ พระประธานเป็นแบบ พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 59 นิ้ว เป็นเจ้าภาพ องค์ละ 159,900 บาท (ค่าขนส่ง 15,000บาท
 21. วัดที่ จังหวัดสระแก้ว ต้องการพระประธานในศาลาการเปรียญ เป็นพระประธานปางมาวิชัย ฐานบัว เนื้อทองเหลือง. ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ราคาองค์ละ 95,000 และ 130,000 บาท * มีค่าขนส่ง 4,500 บาท (มีเจ้าภาพแล้ว)
 22. วัดที่ จ.นครพนม (วัดสร้างใหม่) ต้องพระประธานในศาลาการเปรียญ เป็นพระปางมารวิชัย หรือ ปางสมาธิ เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ราคา องค์ละ 95,000 และ 135,000 บาท (ยังขาดปัจจัย อีก 89,100 บาท) (มีเจ้าภาพขอจองแล้ว)
 23. วัด ที่ จังหวัดสุพรรณบุรี 2 วัด ต้องการพระประธานองค์เล็ก ในอุโบสถ องค์พระ เป็น พระพุทธชินราช ลงรักปิดทองแท้ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว องค์ละ 14,990 บาท และ โต๊ะหมู่บูชา ไม้สัก หมู่ 9 หน้า 9 ราคาชุดละ 15,900 บาท (มีเจ้าภาพแล้ว)
 24. วัดที่ จ.เชียงใหม่ จำนวน 2 วัด ต้องการฉัตร 5 ชั้น เป็นฉัตรพระประธาน ในอุโบสถ ราคาฉัตรละ 49,900 บาท (รวมค่าขนส่งและค่าติดตั้ง) (ขาดเจ้าภาพอีก 1 วัด)
 25. วัดที่ จ.นครพนม ต้องการพระประธานในหอสวดมนต์/ศาลาการเปรียญ เป็นพระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 29-39 นิ้ว ราคาองค์ละ 33,990 - 58,990 บาท * มีค่าขนส่ง 4,500 บาท (มีเจ้าภาพแล้ว)
 26. วัดที่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ต้องการพระสิวลี แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง ความสูง 1.70 เมตร ราคาองค์ละ 39,900 บาท หรือ ความสูง 2.10 เมตร ราคาองค์ละ 49,990 บาท (ค่าส่ง 3,000 บาท) (มีเจ้าภาพแล้ว)
 27. วัดที่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ต้องการระฆัง สำริด ขนาด 5.5 กำ แบบเทหล่อ ราคาใบละ 25,900 บาท (ค่าส่ง 3,000 บาท) (มีเจ้าภาพแล้ว)
 28. วัดที่ จังหวัดมหาสารคาม ต้องการพระประธานในอุโบสถ พระพุทธชินราช พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว พร้อมพระอัครสาวก ราคา 239,990 บาท (ค่าขนส่ง 10,000 บาท) และ ถ้าต้องการลงรักปิดทองคำแท้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 150,000 บาท (มีเจ้าภาพแล้ว)
 29. วัดที่ จังหวัดเชียงใหม่ จ.สิงห์บุรี ต้องการพระปางลีลา 25 ศตวรรษ ขนาดความสูงสูง 1.60 เมตร และความสูง 2.10 เมตร ราคาองค์ละ 35,000 - 42,000 บาท ค่าขนส่ง 3,000 - 8,000 บาท (มีเจ้าภาพแล้ว)
 30. วัดที่ จังหวัดนครพนม ต้องการพระประธานในศาลาการเปรียญ พระปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว  ราคา 129,990 บาท (ค่าขนส่ง 7,000 บาท) (มีเจ้าภาพแล้ว)
 31. วัดที่จังหวัดอุทัยธานี ต้องการพระสิวลี ความสูง 1.60 เมตร 1 องค์ ราคาองค์ 33,000 บาท (ค่าขนส่ง 4,000 บาท) (มีเจ้าภาพแล้ว)
 32. วัดที่ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี  ต้องการพระสิวลี ขนาดความสูง 1.70 เมตร 1 องค์ เป็นเจ้าภาพองค์ละ 29,990 บาท(ค่าขนส่ง 4,000 บาท) (มีเจ้าภาพแล้ว)
 33. วัดที่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ต้องการพระประธานในอุโบสถ เป็นพระประธานแบบเชียงแสน สิงห์ 1 ฐานบัว แบบเทหล่อ องค์ละ 149,900 บาท (ค่าขนส่ง 10,000 บาท) (มีเจ้าภาพแล้ว)


หมายเหตุ… รายชื่อวัด จะแจ้งให้ทราบ หลังจากที่ตอบรับเป็นเจ้าภาพและวางมัดจำแล้ว เพราะทางชมรมต้องการเจ้าภาพที่มีความตั้งใจจริงๆ และ มีความพร้อมที่จะทำได้ทันที จะได้ช่วยเหลือวัดที่ติดต่อมา

ช่องทางการติดต่อ

 1. โทร 089-550-9777
 2. e-mail : sarakuntho@gmail.com
 3. ไลน์ id : 0895509777 (หรือสแกน QR CODE ด้านล่าง)

line qrcode 2020

หมายเลขบัญชีที่ร่วมทำบุญ

ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระไตรปิฎกโดย อานุภาพ "
เลขที่บัญชี 405 - 816933-1

รายละเอียดการร่วมทำบุญ

 1. สามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา หรือ รับเป็นเจ้าภาพสร้างทั้งองค์ ตามงบประมาณในการจัดสร้าง ที่ได้แจ้งไว้
 2. ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญตั้งแต่ 9,999 บาท สามารถจารึกชื่อของเจ้าภาพติดไว้ที่ฐานพระประธานได้ 1 ชื่อ

เงื่อนไขในการรับเป็นเจ้าภาพทั้งองค์

 1. แจ้งชื่อ/นามสกุล และเบอร์ติดต่อ ของเจ้าภาพ
 2. แจ้งชื่อวัด และ แบบพระประธาน ที่ต้องการรับเป็นเจ้าภาพ พร้อมโอนปัจจัย ร่วมทำบุญ ในวันที่ตกลงรับเป็นเจ้าภาพ
 3. รายชื่อวัด จะแจ้งให้ทราบ หลังจากที่ตอบรับเป็นเจ้าภาพและโอนปัจัยเรียบร้อยแล้ว เพราะทางชมรมต้องการช่วยเหลือวัด จึงต้องการ ผู้ที่มีความพร้อมที่จะทำได้ทันที และ ผู้มีความตั้งใจทำจริงๆ เท่านั้น
 4. ชำระคำมัดจำสั่งทำ 60% ภายใน 1 วัน ที่ตอบรับเป็นเจ้าภาพ
  และชำระอีก 40% ในวันที่ส่งมอบพระ ที่วัดปลายทาง แต่ถ้าราคาพระที่รับเป็นเจ้าภาพ ราคาไม่ถึง 60,000 บาท ต้องชำระเต็มจำนวน
 5. ระยะเวลาในการดำเนินการทำ ใช้เวลาประมาณ 45-90 วัน ซึ่งขึ้นอยู่กับแบบและขนาดของพระประธานด้วย
 6. การโอนเงินค่ามัดจำ และ เงินร่วมทำบุญ ให้โอนเข้ามาที่หมายเลขบัญชี ที่ได้แจ้งไว้ เท่านั้น

หมายเหตุ

 1. ทางชมรมไม่อนุญาต ให้นำพระประธานจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้ และถ้าราคาพระประธาน ที่รับเป็นเจ้าภาพ ราคาไม่ถึง 60,000 บาท ให้โอนชำระ เต็มจำนวน ในวันที่ตกลงรับเป็นเจ้าภาพ ถ้าทางชมรม ไม่สามารถดำเนินการสร้างพระ ให้ได้ตามที่ตกลง และ ไม่สามารถนำพาเจ้าภาพไปถวายพระที่วัดปลายทางได้ ตามที่ได้ตกลงกันไว้ ทางชมรม จะรับผิดชอบหาวัดใหม่ถวายแทนให้ หรือ ดำเนินการคืนเงินให้กับเจ้าภาพที่ต้องการยกเลิก ตามจำนวนเงินโอน ที่ได้มาจากเจ้าภาพ ภายใน 30-45 วัน ยกเว้นเหตุ ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุในการขนส่ง และ ประกาศให้งดเดินทางของทางราชการ
 2. ถ้าสภาพอากาศไม่อำนวย มีฝนตกหนัก และมีฝนตกติดต่อกันหลายวัน กำหนดการเทหล่อ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากฟืนและถ่านที่ใช้ในการเผาแบบพระเปียก จึงทำให้ไม่สามารถเผาแบบพระที่จะเทหล่อได้ และพิธีเทหล่อพระจะต้องทำกลางแจ้ง ทางชมรมจะพิจารณาวันเวลาที่เหมาะสม และแจ้งให้ทางเจ้าภาพทราบอีกครั้งหนึ่ง

ถ้าเจ้าภาพท่านใดต้องการใบอนุโมทนาบัตรจากทางวัด จะมีความจัดส่ง ฉบับละ 100 บาท

สิ่งที่เจ้าภาพต้องนำมาเองในวันทำพิธีเทหล่อ (ในกรณีที่เจ้าภาพต้องการทำพิธีเทหล่อ)

 1. ซองปัจจัยถวายพระ 9 รูป ที่มาทำพิธีเจริญพุทธมนต์
 2. พวงมาลัยข้อมือเล็กๆ 9 พวง
 3. ค่าดำเนินการจัดงานพิธีเทหล่อ 15,000-30,000 บาท
 4. เจ้าภาพควรสวมเสื้อขาวมาร่วมพิธี

S 3743770
S 3743772S 3743773
S 3743774S 3743776
S 3743775
S 3743777S 3743778
S 3743779S 3743780
S 3743781S 3743783
s 0000017s 0000018
s 0000019
s 0000020s 0000021
s 0000022s 0000023
s 0000024
s 0000026s 0000027
s 0000029
s 0000030s 0000031
s 0000032s 0000033
s 0000034

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  นางสาวทัศนีย์ ภู่ทอง 200.00
  นายจิรวัฒน์ ศิริวรรณ
รับเป็นเจ้าภาพเทหล่อพระปางมารวิชัย 39 นิ้ว 1 องค์ มัดจำ 30,000 บาท
30,000.00
  ศิรเศรษฐ์ สุจริตสกุลวงศ์ และครอบครัว  2,000.00
  นางประเสริฐ แช่มชมดาว
นางบุญรัตน์ โพธิไพรัตนา
นายวีระ โพธิไพรัตนา
นายศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา
เด็กชายภูรินท์ธรรศ โพธิไพรัตนา
เด็กชายกฤษฏิณัชช์ โพธิไพรัตนา ร่วมเป็นเจ้าภาพ 2 วัด 
1,200.00
  พัฒน์ชัย สุรัตวิศิษฏ์ ร่วมทำบุญ 2 วัด  1,235.00
  จิณห์นิภา มณีกิจ 300.00
  นายเขมชาติ ตนบุญ พร้อมครอบครัว จำนวน 500.00
  นายวิโรจน์ ระจิตดำรงค์ ร่วมทำบุญ 2 วัด 1,000.00
  นายพรชัย​ วิสุทธิศักดิ์และครอบครัว​ ร่วมทำบุญ 2 วัด  1,000.00
  พรเพ็ญ ชวลิตธาดา ร่วมทำบุญ 2 วัด 500.00
  นายเดชวิชญ์ อนุศาสนนันท์ ร่วมบุญ 100.00
  นายศรีกรุง นางเหมือน นางสาวชลธิชา ทองใบ 500.00
  น.ส.ปัทมา เอื้ออวยชัย
นายสรายุทธ เอื้ออวยชัย
ด.ช.ปรวัฒน์ ศรีสวรรค์
นายศักดิ์ดา ศรีสวรรค์
ร่วมทำบุญ 2 วัด
600.00
  รับขัวญสิรี พรชัยเจริญ ร่วมทำบุญ 2 วัด 500.00
  อาจารย์กนก - อาจารย์ศรีสวาท วิศวะกุล ร่วมเป็นเจ้าภาพ 2 วัด  2,000.00
  จุฑารัตน์ แสนคำ พร้อมครอบครัว 500.00
  ณัฐพัชร์ กนกวรรณ วงษ์สวัสดิ์และครอบครัว 555.00
  เพ็ญรุ่ง ศรีวิพัฒน์ 300.00
  เพ็ญณี วัธนะตระกูลและครอบครัว ร่วมทำบุญ 2 วัด 10,000.00
  ครอบครัวโชคดวงเจริญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ 400.00
  ทีมงานละคร ยมทูตกับภูตสาว ร่วมทำบุญ 2 วัด 6,842.00
  ไม่ประสงค์ออกนาม 100.00
  อนุตรตรีย์ ภู่ทอง 900.00
  ภินัท ปทุมานนท์ 100.00
  นายณัฐกร พุทธิอังกูรและครอบครัว
รับเป็นเจ้าภาพ สร้างพระพุทธชินราช 29 นิ้ว ปิดทอง
ถวายวัดจังหวัดนครพนม  มัดจำ 25,000 บาท
25,000.00
  นายศิละ พุทธรักษา  10,000.00
  เด็กหญิง ศรญา กิจประสาน และครอบครัว
เป็นเจ้าภาพสร้างประธานปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ถวายวัดที่จังหวัดนครพนม 137,000 บาท
137,000.00
  เด็กหญิง ศรญา กิจประสาน และครอบครัว
รับเป็นเจ้าภาพสร้างประธาน วัดลำดับที่ 15
 
  สิริลักษณ์ โชคสุวรรณกิจ
รับเป็นเจ้าภาพสร้างระฆัง 2 ใบถวายวัดที่ จังหวัดนครพนม มัดจำ  11,500 บาท
11,500.00
  นายณัฐกร พุทธิอังกูรและครอบครัว
รับเป็นเจ้าภาพ ร่วมสร้างพระประธาน 60 นิ้ว ถวายวัดจังหวัดนครพนม
50,000.00
  มนธิรา เกียรติสุนทร  3,000.00
  ปิติกาญจน์ เจียบเกาะ  500.00
  ภาวิดา สมวงศ์ และครอบครัว 200.00
  ภินัท ปทุมานนท์ สร้างพระสิวลี 300.00
  ทวิรัตน์ และคณะ รับเป็นเจ้าภาพ วัดลำดับที่ 25 มัดจำ 75,000 บาท 75,000.00
  น.ส.อรจิรา ชุมวิสูตร รับเป็นเจ้าภาพ วัดลำดับที่ 4  
  กันตพงศ์   จันทร์ประเสริฐ   
รับเป็นเจ้าภาพ 1 ชุด ถวายวัดที่ จ.นครพนม 
39,900.00
  นางสาวพันธุ์สุดา มนัสตรง 200.00
  จิตตรัตน์ 800.00
  ธัชพล วัฒนาพิบูลย์ชัย และครอบครัว  1,000.00
  อังคณา พรชีวางกูร
รับเป็นเจ้าภาพ สร้างหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม
ถวายวัดป่าที่ จ.นครพนม 
44,000.00
  พัชรมล จงสงวน 200.00
  กันตพงศ์  - ณัฐภณ - สมพล  จันทร์ประเสริฐ 
รับเป็นเจ้าภาพ วัดรายการที่ 26 
77,990.00
  กันตพงศ์  - ณัฐภณ - สมพล  จันทร์ประเสริฐ 
รับเป็นเจ้าภาพ สร้างระฆัง ขนาด 6 กำ 
38,900.00
  นายวิภาส อ่อนน้อม และครอบครัว 200.00
  นายสำรวย​ ศรนุวัตร์​ 500.00
  รัตนาภรณ์ เจริญพุฒ 200.00
  นางสาวชมพูนุช วิจิตรศิริ และคณะ
รับเป็นเจ้าภาพ สร้างหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมตู้ 1 ชุด 
48,500.00
  น.ส. พนิดา สันติวงศ์วาน  7,000.00
  วิสิต  สุควาณิชช์
รับเป็นเจ้าภาพสร้างสิวลี ถวายวัดที่ จ.อุทัยธานี 
40,000.00
  นายนิกร นางพรนิรมล
ด.ญ.ธนัฎฐ์ภร  พุทธตาล
555.00
  นางชญาภา พันโยพร 300.00
  จิตตรัตน์ มีฤกษ์กิจ 300.00
  วรรณา หาญธรรมรงค์ 100.00
  ชัยยุทธ และคณะ ขอจองรับเป็นเจ้าภาพ ลำดับที่ 3
วัดที่ จ.นครพนม พระประธานในศาลาปฏิบัติธรรม เป็นพระปางมารวิชัย หรือ ปางสมาธิ เนื้อขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ราคาองค์ละ 39,990 บาท
 
  นางสาวปุณณ์ณัฐฐา บวรธรานันท์
นางพัฒน์ สวัสดิ์สลุง
199.00
  นางสาวนภัทร บุญประคมและนายณัฐนพล ไชยลา 59.00
  น.ส.นิภาพร จันทร์ดี 300.00
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

อานิสงส์ของการสร้างพระประธานถวายวัดที่ขาดแคลน

 1. ได้บุญตั้งแต่วินาทีแรกที่คิดสร้าง เพราะเป็นความคิดอันประกอบด้วยศรัทธาในพระพุทธองค์จัดเป็นตถาคตโพธิสัทธา
 2. เมื่อบริจาคทรัพย์ในการสร้างจัดเป็นทานบารมี
 3. เมื่อองค์พระปฏิมาสำเร็จบริบูรณ์ ได้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงพระพุทธคุณ ทั้งตนเองด้วยทั้งผู้อื่นด้วย กุศลจะเกิดเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ได้อาศัยพระปฏิมา เป็นสื่อน้อมนำให้ระลึกถึง พระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นบ่อเกิดแห่งกุศลจริยาอื่นๆ อีกเป็นอันมาก
 4. อำนาจแห่งกุศลที่สร้างพระปฏิมาส่งผลให้เกิดเป็นคนรูปงาม มีบุคลิกสง่า เป็นที่เคารพและรักใคร่ของประชุมชน มีอิสริยยศ บริวาร ทรัพย์สมบัติ ตลอดจนความสุขสถาพรไม่เป็นโรควิกลจริต
 5. ในสมัยมรณะกาล หากมีอารมณ์ในกุศลกิจนั้นมาปรากฏให้จิตยึดก่อน จะจุติย่อมปิดอบายภูมิและส่งให้ปฏิสนธิในสุคติภูมิทันที
 6. สร้างพระ 1 องค์ ได้อานิสงส์ 5 กัป(หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ) ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ สร้างด้วยอะไรก็ตาม หมายความว่าบุญกุศล จะตามหนุนส่งท่านไปทุกภพทุกชาตินานถึง 5 กัป
 7. ผู้ใดสร้างรูปพระพุทธเจ้า จะเป็นองค์เล็กเท่าต้นคาก็ดี ใหญ่กว่าต้นคาก็ดีผู้นั้นจะได้เป็นพรหม เป็นอินทร์ หมื่นชาติแสนชาติ ถ้าเป็นมนุษย์จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหมื่นชาติ แสนชาติ จะไม่เป็นผู้ตกต่ำเลยตราบจนกว่าเข้าสู่นิพพาน(หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว)
 8. เมื่อวันใดที่เราเดือดร้อน ก็จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ เหมือนที่เราช่วยเหลือสร้างพระประธานถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน

 

share now

office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 16

เมื่อวานนี้ 490

สัปดาห์นี้ 1514

เดือนนี้ 13658

ทั้งหมด 520908