วันที่ 10 มิถุนายน 2566 ทางกองทุนฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดโตนด จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำคณะเจ้าภาพ ไปทำพิธีถวายพระประธาน”พระแก้วมรกต เครื่องทรงฤดูฝน 30 นิ้ว ให้กับวัดสระฉัททันต์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางวัดได้ติดต่อขอ พระแก้วมรกต องค์นี้มากับทางกองทุนฯ โดยขอให้ทางกองทุนฯ ช่วยประชาสัมพันธ์ หาเจ้าภาพจัดสร้างให้ โดยมีคุณธิฆำภรณ์ บัวทองรังสิมา และ ครอบครัว รับเป็นเจ้าภาพสร้างถวาย พิธีถวายในวันนี้ ทางคณะเจ้าภาพ ได้ขอใช้สถานที่ของวัดโตนดเป็นสถานที่ทำพิธีถวาย เนื่องจากเจ้าภาพไม่สะดวกเดินทางไปทำพิธีถวายที่ วัดสระฉัททันต์ จังหวัดเชียงใหม่ พิธีถวายในวันนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สมตามเจตนาที่ทางเจ้าภาพ ได้ตั้งใจไว้ทุกประการ ทางกองทุนฯ ก็ขออนุโมทนาสาธุการ และ ขอขอบคุณทางคณะเจ้าภาพเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจและมอบหมายให้ทางกองทุนฯ เป็นผู้ประสานงานและเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้าง พระแก้วมรกตองค์นี้ให้ หลังจากนี้ ทางกองทุนฯ จะนำพระแก้วมรกตที่ถวายในวันนี้ ไปส่งมอบให้กับวัดสระฉันทันต์ จังหวัดเชียงใหม่

S 5480548

หมายเหตุ..ท่านใดที่มีความประสงค์ ต้องการเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างพระประธานในอุโบสถ ขณะนี้ยังมีอยู่อีก 1 วัด เป็นวัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ปัจุบันยังไม่มีเจ้าภาพรับเป็นเจ้าภาพจัดสร้างให้ ทางวัดต้องการพระประธานเป็นแบบ พระเจ้าตนหลวง ปางสมาธิหรือปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ฐานบัว พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ องค์ละ 259,990 บาท และ มีค่าขนส่งไปที่วัดอีก 20,000 บาท ต้องการลงรักปิดทอง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก 120,000 บาท ท่านใดที่สนใจและต้องการรับเป็นเจ้าภาพ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 089-550-9777

 

 

 

 

 

 

 

 

 

office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 284

เมื่อวานนี้ 299

สัปดาห์นี้ 1223

เดือนนี้ 5752

ทั้งหมด 910039