เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทางชมรมฯ ได้ให้ตัวแทนเดินทางไปที่ วัดบ้านทึง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนำพระประธานองค์เล็กในอุโบสถ พระพุทธชินราช ลงรักปิดทองแท้ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว และโต๊ะหมู่บูชาลายหลวง ไม่สักแท้ หมู่ 9 หน้า 10 ที่คุณวัฒิชัย โรจนวณิช และคุณกนกอร หาญวงศ์ไพบูลย์ รับเป็นเจ้าภาพสร้างถวาย และได้สั่งทำพระประธานองค์นี้ไว้กับทางชมรมฯ เมื่อแล้วเสร็จทางชมรมฯ จึงนำไปส่งมอบให้กับทางวัด โดยการส่งมอบในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์พระประธานและโต๊ะ ได้ส่งถึงวัดโดยสวัสดิภาพ ไม่มีส่วนใดชำรุดในระหว่างการขนส่ง ทางชมรมฯ ก็ขออนุโมทนาสาธุการ และขอขอบคุณทางคณะเจ้าภาพเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจและมอบหมายให้ทางชมรมฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างพระประธานองค์นี้ให้ และขออนุโมทนากับเจ้าภาพ มา ณ.โอกาสนี้ ส่วนวันทำพิธีถวายทางเจ้าภาพจะเดินทางมาทำพิธีถวายที่วัด ในวันที่ 3 ตุลาคม 2564

S 10887276

หมายเหตุ…ท่านใดที่มีความประสงค์ต้องการเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างประธานองค์เล็ก และโต๊ะหมู่ชา เพื่อนำประดิษฐานและตั้งไว้ในอุโบสถ ให้กับวัดที่มีความต้องการใช้ เพราะพระประธานองค์เล็กที่ประดิษฐานอยู่บนโต๊ะหมู่บูชาในอุโบสถ มีความสำคัญมากเวลาที่พระสงฆ์ สวดมนต์ ทำวัตร และทำสังฆกรรมในอุโบสถ ขณะนี้ยังมีอยู่อีก 1 วัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพ ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ 48,900 บาท และ 89,900 บาท (ชุดนี้จะเป็นชุดพระประจำวัด 8 องค์)

 

 

 

 

 

office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 220

เมื่อวานนี้ 352

สัปดาห์นี้ 1366

เดือนนี้ 7082

ทั้งหมด 626634