ขอเชิญร่วมทำบุญฯ

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2566 ให้กับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพกฐิน และเป็นวัดที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

    ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2566 ให้กับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพกฐิน และเป็นวัดที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ในเขตจังหวัดนครพนม จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 8 วัด ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ วัดละ 23,900 - 59,900 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนผ้ากฐิน และ บริวารกฐินของแต่ละวัด) กำหนดวันทำพิธีทอดกฐิน ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม ถึง วันที่ 26 พฤศจิกายน ...

โครงการที่ยังเปิดร่วมทำบุญ

ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างกุฎิพระ_เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่าที่ขาดแคลนในเขตทุรกันดาร

     ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทำบุญ”สร้างกุฎิพระ”เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่าที่ขาดแคลนในเขตทุรกันดาร และ เป็นวัดที่ติดต่อขอกุฎิมากับทางชมรมฯ โดยขอให้ทางชมรมฯ ช่วยประชาสัมพันธ์ห...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานในอุโบสถและวิหาร เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน

* ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำพระพุทธรูปและพระประธานที่หล่อจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานในอุโบสถและวิหาร เพื่อ...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทหล่อ สร้างพระประธานในอุโบสถ และ ศาลาการเปรียญ และ พระประธานในศาลาปฏิบัติธรรม ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2566

ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำพระพุทธรูป หรือพระประธานจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้      ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพ ทำบุญเทหล่อสร้าง”พระประธานในอุโบสถ พระประธานในศาลาการเปรีย...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อพระประธานองค์เล็ก ถวายวัดที่ขาดแคลน ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2566

  * ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้นำพระพุทธรูป และโต๊ะหมู่บูชา ที่สร้างจากที่อื่นมาร่วมถวายในโครงการนี้ *      เรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานอง...

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้หนังสือไม้สัก เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่าที่ขาดแคลน และเป็นวัดที่ติดต่อมา ในจังหวัดเชียงราย

  * ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำหนังสือพระไตรปิฎกและตู้หนังสือจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้หนังสือไม...

สร้างระฆังสำริด เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน และวัดที่ติดต่อขอมา ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2566

* โครงการนี้ ไม่อนุญาตให้นำระฆังจากที่อื่นมาร่วมถวาย ต้องใช้ระฆังของทางชมรมเท่านั้น * ผลงานครั้งล่าสุด ที่นำคณะเจ้าภาพไปถวายระฆัง ที่เชียงราย 👇 พิธีถวายและระฆังเนื้อสำริด ขนาด ...

ขอเชิญร่วมสร้างฉัตรพระประธาน ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2566

* โครงการนี้ ไม่อนุญาตให้นำฉัตรจากที่อื่นมาติดตั้ง ต้องใช้ของทางชมรมเท่านั้น      ขอเรียนเชิญ เป็นเจ้าภาพทำบุญ “สร้างฉัตรพระประธานในอุโบสถ ฉัตรพระประธานในวิหาร และฉัตรพระประธ...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญเทหล่อสร้างพระสิวลี เนื้อทองเหลือง เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และ วัดที่ติดต่อขอมา

* ไม่อนุญาตให้นำพระสีวลีที่สั่งทำจากที่อื่นมาร่วมถวายในโครงการนี้      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญเทหล่อสร้าง”พระสิวลี เนื้อทองเหลือง “ เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ...

ผลงานล่าสุดของกองทุนฯ

     ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทำบุญ”สร้างกุฎิพระ”เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่าที่ขาดแคลนในเขตทุรกันดาร และ เป็นวัดที่ติดต่อขอกุฎิมากับทางชมรมฯ โดยขอให้ทางชมรมฯ ช่วยประชาสัมพันธ์หาเจ้าภาพและทีมช่างจัดสร้างให้ ซึ่งมีรายละเอียดของวัดที่ติดต่อขอมาตามนี้ 2022 12 20

* ข้อมูลที่แจ้ง เป็นข้อมูลล่าสุด อัพเดท เดือนกันยายน 2566

รายชื่อวัดที่ขาดแคลนกุฏิและเป็นวัดที่ติดต่อขอกุฏิมา

     เบื้องต้นทางชมรมฯ ขอแจ้งรายละเอียดของวัดให้ทราบเป็นรายจังหวัดก่อน ถ้าต้องการทราบรายละเอียดของวัดในจังหวัดไหน ให้ติดต่อสอบถามที่หมายเลข 089-550-9777 (Line)

 1. วัดที่อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ทางวัดต้องการกุฏิไม้เนื้อแข็ง ยกพื้น ขนาด 3 X 5 เมตร จำนวน 1 หลัง ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ หลังละ 99,000 บาท (และมีค่าขนส่งไปที่วัด 20,000 บาท)
 2. วัดป่า ที่อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ทางวัดต้องการกุฏิไม้เนื้อแข็ง ยกพื้น ขนาด 3 X 5 เมตร จำนวน 2 หลัง ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ หลังละ 95,000 บาท (และมีค่าขนส่งไปที่วัด 25,000 บาท)
 3. วัดที่จังหวัดสุพรรณบุรี ทางวัดต้องการกุฏิ ไม้เนื้อแข็ง ยกพื้น ขนาด 3 X 5 เมตร จำนวน 1 หลัง ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ หลังละ 99,000 บาท (และมีค่าขนส่งไปที่วัด 20,000 บาท)
 4. วัดที่ จังหวัดนนทบุรี ทางวัดต้องการกุฏิ ไม้เนื้อแข็ง ยกพื้น ขนาด 3 X 5 เมตร จำนวน 1 หลัง ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ หลังละ 95,000 บาท (และมีค่าขนส่งไปที่วัด 25,000 บาท)
 5. วัดที่จังหวัดนครปฐม ทางวัดต้องการกุฏิ ไม้เนื้อแข็ง ยกพื้น ขนาด 3 X 5 เมตร จำนวน 1 หลัง ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ หลังละ 95,000 บาท (และมีค่าขนส่งไปที่วัด 25,000 บาท)
 6. วัดที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 วัด ทางวัดต้องการกุฏิ ไม้เนื้อแข็ง ยกพื้น ขนาด 3 X 5 เมตร จำนวน 2 หลัง ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ หลังละ 99,000 ขาท (และมีค่าขนส่งไปที่วัด 10,000 บาท)
 7. วัดที่จังหวัดชัยนาท จำนวน 3 วัด ทางวัดต้องการกุฏิ ไม้เนื้อแข็ง ยกพื้น ขนาด 3 X 5 เมตร จำนวน 1 หลัง ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ หลังละ 100,000 บาท (และมีค่าขนส่งไปที่วัด 20,000 บาท)
 8. วัดป่าที่จังหวัดนครพนม จำนวน 3 วัด ทางวัดต้องการกุฏิ ไม้เนื้อแข็ง ยกพื้น ขนาด 3 X 5 เมตร จำนวน 1 หลัง ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ หลังละ 99,000 บาท (และมีค่าขนส่งไปที่วัด 30,000 บาท)

หมายเหตุ…กุฎิที่จะนำไปถวายให้กับทางวัด เป็นการสร้างแบบน็อคดาวน์ ทำจากไม้เนื้อแข็งทั้งหมด ภายในและภายนอกตัวกุฎิ มีการติดตั้งและเดินระบบไฟฟ้าให้เรียบร้อย
 
ท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อสอบถาม และ รับเป็นเจ้าภาพได้ที่ 089-550-9777 หรือ id line 0895509777

บัญชีที่ใช้โอนเงิน

ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 403-5-50695-2
ชื่อบัญชี อานุภาพ สารคนฺโธ

ผลงานที่ผ่านมา

 1. ส่งมอบกุฏิพระ ให้กับเจ้าภาพที่วัดสุวรรณตะไล อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
 2. พิธีถวายกุฏิพระ(ทรงบาหลี) จำนวน 2 หลัง ให้กับวัดที่ขาดแคลน และเป็นวัดที่ติดขอมา ในจังหวัดกาญจนบุรี
 3. พิธีถวายกุฏิพระ จำนวน 3 หลัง ให้กับวัดท่าฟืน จังหวัดสุพรรณบุรี

เงื่อนไขในการสั่งทำและชำระเงิน

 1. แจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่ต้องการรับเป็นเจ้าภาพ
 2. แจ้งชื่อวัดที่ต้องการรับเป็นเจ้าภาพ โดยเลือกเป็นรายจังหวัดก่อน
 3. หลังจากที่ได้ตกลงรับเป็นเจ้าภาพ จะต้องชำระ มัดจำ 70% ในวันที่สั่งทำ และ ชำระส่วนที่เหลืออีก 30% ในวันที่ส่งมอบสินค้าที่สั่งทำ โดยการโอนเงินผ่านทางธนาคารตามหมายเลขบัญชีที่แจ้งไว้
 4. ถ้าลูกค้าเงินชำระเต็มจำนวน ในวันที่สั่งทำ จะมีส่วนลดให้ 5%
 5. ระยะเวลาในการทำประมาณ 40 วัน/หลัง ยังไม่รวมเวลาในการจัดส่งไปที่วัด
 6. กุฏิพระที่สั่งทำ ภายในจะมีระบบไฟฟ้าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มีห้องน้ำ
 7. ถ้าต้องการสร้างห้องน้ำ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หลังละ 30,000 บาท
 8. เจ้าภาพสามารถขอใบอนุโมทนาบัตรจากทางวัด เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้
 9. หมายเลข บ/ช ที่โอนเงินร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี "อานุภาพ สาร..." เลขที่บัญชี 403-5-50695-2

อานิสงค์ในการเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างกุฎิพระถวายให้วัดที่ขาดแคลน

 1. ในทางพระพุทธศาสนาเชื่อว่า ผู้ใดให้ที่พักอาศัย ย่อมหมายถึงผู้นั้นให้สิ่งทั้งปวง(สังยุตตนิกาย สคาถวรรค) เพราะว่าการให้ที่พักพิง เป็นเหมือนการให้ร่างกายได้หลบแดดหลบฝนและความหนาว ทำให้มีสติ สามารถเจริญสมาธิภาวนาได้ จึงถือว่า เป็นผู้ทำนุบำรุงศาสนาและจรรโลงศาสนาให้คงอยู่ได้ต่อไป
 2. ผู้ที่ให้ที่พักอาศัย ย่อมมีบุญเจริญในทุกกาลทุกเมื่อ ไม่ว่าจะเป็นตอนเช้า ตอนกลางวัน เขาจะตั้งอยู่ในธรรม มีความสมบูรณ์ในศีลและได้ขึ้นสวรรค์(วนโรปสูตร)
 3. ในวิหารทานกถา (การถวายวิหารหรือที่อยู่พระสงฆ์เพื่อเป็นทาน) ผู้ที่ถวายจะเกิดความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ ถือว่าเป็นยอดของการให้สังฆทานจะส่งผลให้บรรลุถึงนิพพาน
 4. ส่งผลให้มีบ้านเรือนเป็นของตนเอง มีความร่มเย็นเป็นสุขใจ มีความมั่นคงในชีวิต ช่วยแก้กรรมเรื่องของการไม่มีที่ทำกิน ถูกไล่ที่ ชีวิตไม่มีความมั่นคง ต้องเปลี่ยนย้ายที่อยู่ตลอดเวลา
 5. ผู้ให้มักมีความสุขอิ่มเอมใจอยู่เสมอ ผู้รับได้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการทำนุบำรุงศาสนาให้คงอยู่สืบไป

     ทั้งหมดนี้คืออานิสงส์ที่เจ้าภาพจะได้จากการสร้างกุฏิพระ ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ซึ่งเป็นการสร้างทานที่ยิ่งใหญ่ เพราะถือว่าเป็นปัจจัยหลักของทั้งปุถุชนและพระสงฆ์ที่ช่วยอำนวยกิจของตนให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าทางโลกและทางธรรมมีความเกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ออก เราทุกคนจึงควรรักษาศีล 5 มีสติตั้งอยู่บนความไม่ประมาท เพื่อให้การดำรงชีวิตเป็นไปอย่างมีความสุข ไม่เบียดเบียนผู้อื่น หมั่นให้ทานสั่งสมคุณงามความดี รับรองเลยว่า คุณจะมีความสุขทั้งทางโลกและทางธรรม

รายชื่อเจ้าภาพร่วมทำบุญ

ลำดับ รายชื่อ จำนวน
  รตอ. ปิยะ รักษ์สกุล
นายธรรมรัฐ อุดมประเสริฐกุล
นางทัชขา บุญเรือง รับเป็นเจ้าภาพสร้างกุฎิ ถวายวัดที่เชียงใหม่ 1 หลัง 89,000 บาท
89,000.00
  ทวีพร ศิวดุลย์ รับเป็นเจ้าภาพกุฏิแบบมีห้องน้ำ 1 หลัง 116,854.06 บาท 116,854.06
  นาย กฤษฎา โรจน์บัณฑิต 100 บาท 100.00
  คุณกฤษณ์ ตันติวิมลกิจ
จำนวนเงิน: 1000 บาท
1,000.00
  นายประชา-นางจินดา สิทธิพงศธร 200 บาท 200.00
     
     

S 2220168
S 2220160
S 2220162
S 2220163
S 2220164
S 2220165
S 2220166
S 2220167
S 2220169
S 2220170
S 2220171
S 2220173
S 2220174

 

 

 

 

 

 

office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 270

เมื่อวานนี้ 299

สัปดาห์นี้ 1209

เดือนนี้ 5738

ทั้งหมด 910025