ขอเชิญร่วมทำบุญฯ

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2566 ให้กับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพกฐิน และเป็นวัดที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

    ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2566 ให้กับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพกฐิน และเป็นวัดที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ในเขตจังหวัดนครพนม จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 8 วัด ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ วัดละ 23,900 - 59,900 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนผ้ากฐิน และ บริวารกฐินของแต่ละวัด) กำหนดวันทำพิธีทอดกฐิน ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม ถึง วันที่ 26 พฤศจิกายน ...

โครงการที่ยังเปิดร่วมทำบุญ

ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างกุฎิพระ_เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่าที่ขาดแคลนในเขตทุรกันดาร

     ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทำบุญ”สร้างกุฎิพระ”เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่าที่ขาดแคลนในเขตทุรกันดาร และ เป็นวัดที่ติดต่อขอกุฎิมากับทางชมรมฯ โดยขอให้ทางชมรมฯ ช่วยประชาสัมพันธ์ห...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานในอุโบสถและวิหาร เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน

* ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำพระพุทธรูปและพระประธานที่หล่อจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานในอุโบสถและวิหาร เพื่อ...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทหล่อ สร้างพระประธานในอุโบสถ และ ศาลาการเปรียญ และ พระประธานในศาลาปฏิบัติธรรม ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2566

ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำพระพุทธรูป หรือพระประธานจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้      ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพ ทำบุญเทหล่อสร้าง”พระประธานในอุโบสถ พระประธานในศาลาการเปรีย...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อพระประธานองค์เล็ก ถวายวัดที่ขาดแคลน ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2566

  * ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้นำพระพุทธรูป และโต๊ะหมู่บูชา ที่สร้างจากที่อื่นมาร่วมถวายในโครงการนี้ *      เรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานอง...

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้หนังสือไม้สัก เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่าที่ขาดแคลน และเป็นวัดที่ติดต่อมา ในจังหวัดเชียงราย

  * ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำหนังสือพระไตรปิฎกและตู้หนังสือจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้หนังสือไม...

สร้างระฆังสำริด เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน และวัดที่ติดต่อขอมา ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2566

* โครงการนี้ ไม่อนุญาตให้นำระฆังจากที่อื่นมาร่วมถวาย ต้องใช้ระฆังของทางชมรมเท่านั้น * ผลงานครั้งล่าสุด ที่นำคณะเจ้าภาพไปถวายระฆัง ที่เชียงราย 👇 พิธีถวายและระฆังเนื้อสำริด ขนาด ...

ขอเชิญร่วมสร้างฉัตรพระประธาน ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2566

* โครงการนี้ ไม่อนุญาตให้นำฉัตรจากที่อื่นมาติดตั้ง ต้องใช้ของทางชมรมเท่านั้น      ขอเรียนเชิญ เป็นเจ้าภาพทำบุญ “สร้างฉัตรพระประธานในอุโบสถ ฉัตรพระประธานในวิหาร และฉัตรพระประธ...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญเทหล่อสร้างพระสิวลี เนื้อทองเหลือง เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และ วัดที่ติดต่อขอมา

* ไม่อนุญาตให้นำพระสีวลีที่สั่งทำจากที่อื่นมาร่วมถวายในโครงการนี้      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญเทหล่อสร้าง”พระสิวลี เนื้อทองเหลือง “ เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ...

ผลงานล่าสุดของกองทุนฯ

      รับเทหล่อสร้างพระประธาน พระพุทธรูป ระฆัง เนื้อทองเหลือง และ จำหน่ายหนังสือพระไตรปิฏกพร้อมตู้ ให้กับลูกค้าที่ต้องการสร้างเพื่อนำไปถวายให้กับต่างๆ โดยทางกองทุนฯ คิดค่าทำในราคาพิเศษซึ่งมีราคาถูกกว่าและมีคุณภาพดีกว่า ที่วางขายในท้องตลาด เพราะทำจากทองเหลือง 100% ราคาที่แจ้งไว้ในตาราง ยังไม่รวมค่าจัดส่งไปที่ปลายทาง

ถ้าท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อสอบถาม และ สั่งทำได้ที่ 089-550-9777 หรือ id line 0895509777 ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.30-16.30 น

เงื่อนไขในการสั่งทำและชำระเงิน

 1. แจ้งแบบและขนาด ของพระพุทธรูป ระฆัง หรือ หนังสือพระไตรปิฏก ที่ต้องการสั่งทำ
 2. หลังจากที่ได้ตกลงและสั่งทำ ถ้าสินค้าที่สั่งทำ มีราคาเกิน 110,000 บาท ลูกค้าจะต้องชำระ มัดจำ 60% ในวันที่สั่งทำ และ ชำระส่วนที่เหลืออีก 40% ในวันที่ส่งมอบสินค้าที่สั่งทำ โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร แต่ถ้าลูกค้าเงินชำระเต็มจำนวน ในวันที่สั่งทำ จะมีส่วนลดให้ 5% หรือ จัดส่งให้ฟรี
 3. ถ้าเป็นการสั่งทำหนังสือพระไตรปิฎก ลูกค้าจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนในวันที่สั่ง
 4. ถ้ายอดสินค้าไม่ถึง 100,000 บาท ลูกค้าจะต้องชำระยอดเต็มจำนวนในวันที่สั่งทำ
 5. ถ้าลูกค้าต้องการ จัดทำพิธีเทหล่อ ทางชมรมสามารถดำเนินการให้ได้ แต่ต้องเป็นการสั่งทำพระพุทธรูปแบบเทหล่อเท่านั้น และจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อีกองค์ละ 20,000-50,000 บาท (ขึ้นอยู่กับขนาดของพระพุทธรูปที่สั่งทำ)
 6. ระยะเวลาในการทำ จะขึ้นอยู่กับแบบและขนาดของพระพุทธรูปที่สั่งทำ
  6.1 พระพุทธรูป แบบประกอบ ใช้เวลาในการทำ ประมาณ 15 - 30 วัน
  6.2 พระพุทธรูป แบบเทหล่อ ใช้เวลาการทำ ประมาณ 30-60 วัน
  6.3 ระฆังสำริด ใช้เวลาในการทำ ประมาณ 10-20 วัน
  6.4 หนังสือพระไตรปิฎกและตู้ ใช้เวลาในการสั่งทำ 5-10 วัน


หมายเหตุ

     พระพุทธรูปแบบประกอบ และ แบบเทหล่อ องค์พระจะทำมาจากเนื้อทองเหลืองเหมือนกัน จะแตกต่างกันที่ น้ำหนัก ความหนา ความคมชัดของบัวที่ฐานพระ และ วิธีในการทำ พระพุทธรูปแบบเทหล่อ จะมีน้ำหนัก ความหนา ความคมชัดของลาย และความสวย มากกว่าพระพุทธรูปแบบประกอบ

ถ้าลูกค้าสั่งทำพระพุทธรูปเป็นแบบเทหล่อ ลูกค้าสามารถเดินทางมาทำพิธีเทหล่อด้วยตนเองได้ แต่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ข้อเสีย ของการสั่งทำพระพุทธรูปแบบเทหล่อ คือ จะใช้ระยะเวลาในการทำนานกว่า และ มีราคาที่สูงกว่า
ส่วนข้อดี พระพุทธรูปแบบเทหล่อ จะมีคุณภาพดีและสวยงามกว่าแบบพระประกอบ

 

พระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง พ่นทอง ฐานบัว
ขนาดหน้าตัก ความหนา แบบประกอบ เทหล่อทั้งองค์
หน้าตัก 30 นิ้ว 5-7 มม.
42,000
89,000
หน้าตัก 40 นิ้ว 68,000
110,000
หน้าตัก 50 นิ้ว 90,000
160,000
หน้าตัก 60 นิ้ว 135,000
180,000
หน้าตัก 60 นิ้ว ฐานบัว 2 ชั้น   260,000
หน้าตัก 70 นิ้ว 180,000 270,000
หน้าตัก 80 นิ้ว (4 ศอก)
290,000 380,000
หน้าตัก 99 นิ้ว (5 ศอก)
390,000 550,000
หน้าตัก 109 นิ้ว 520,000 790,000

พระพุทธรูป ปางมารวิชัย / ปางสมาธิ เนื้อทองเหลือง ฐานบัว
ขนาดหน้าตัก ความหนา แบบประกอบ เทหล่อทั้งองค์
หน้าตัก 30 นิ้ว 5-7 มม. 32,000
80,000
หน้าตัก 40 นิ้ว 50,000
95,000
หน้าตัก 50 นิ้ว 89,000 110,000
หน้าตัก 60 นิ้ว 100,000
130,000
หน้าตัก 80 นิ้ว 230,000
330,000
หน้าตัก 99 นิ้ว 380,000 480,000
หน้าตัก 109 นิ้ว 450,900 580,000

พระนาคปรก เจ็ดเศียร
ขนาดหน้าตัก ความหนา แบบประกอบ เทหล่อทั้งองค์
หน้าตัก 30 นิ้ว 5-7 มม. 45,000 - 70,000
150,000
หน้าตัก 40 นิ้ว 115,000 290,000
หน้าตัก 50 นิ้ว 200,000
300,000
หน้าตัก 60 นิ้ว - 350,000
หน้าตัก 80 นิ้ว - โทรสอบถาม

พระนาคปรก เก้าเศียร
ขนาดหน้าตัก ความหนา แบบประกอบ เทหล่อทั้งองค์
หน้าตัก 30 นิ้ว 5-7 มม. 70,000 130,000
หน้าตัก 40 นิ้ว 110,000 180,000
หน้าตัก 50 นิ้ว 180,000 350,000
หน้าตัก 60 นิ้ว - 400,000
หน้าตัก 80 นิ้ว - โทรสอบถาม

พระอัครสาวก (พระโมคคัลลานะ และพระสารีบุตร)
ใช้กับพระพุทธรูปขนาด ความหนา แบบยืน แบบนั่ง
หน้าตัก 20 นิ้ว (คู่ละ)
4 - 5 มม. 25,000
30,000
หน้าตัก 25 นิ้ว (คู่ละ) 35,000
40,000
หน้าตัก 30 นิ้ว (คู่ละ) 55,000 70,000
   

 

พระสีวลี เนื้อทองเหลือง พ่นทอง
ใช้กับพระพุทธรูปขนาด แบบประกอบ เทหล่อทั้งองค์
(ฐานหกเหลี่ยม)
ความสูง 1.70 เมตร
39,000
59,900
ความสูง 2.10 เมตร 49,900
89,000
ความสูง 2.50 เมตร 85,000 140,000
ความสูง 3 เมตร ขึ้นไป โทรสอบถาม โทรสอบถาม

 

พระไตรปิฏก + ตู้ไม้สัก
แบบหนังสือ จำนวนเล่ม ราคา
สำนักพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณ์ 45 เล่ม 15,000
สำนักพิมพ์ มหามงกุฏ 91 เล่ม 25,000
สำนักพิมพ์ ส.ธรรมรักษ์ 99 เล่ม 18,000
ตู้ไม้สักอย่างดี   15,000

(พระไตรปิฎก พิมพ์ชื่อเจ้าภาพให้ฟรี , ค่าขนส่งคิดแต่ค่าน้ำมัน)

ระฆัง ทองเหลืองและสำรัด
ขนาด สูง เส้นผ่าศูนย์กลาง เนื้อทองเหลือ เนื้อสำริด (สีดำ)
4 กำ 25 นิ้ว 12 นิ้ว 4,000 13,900
4.5 กำ 27 นิ้ว 15 นิ้ว - -
5 กำ 30.5 นิ้ว 15 นิ้ว 13,500 25,000
5.5 กำ 33.5 นิ้ว 17 นิ้ว 19,900 29,900
6 กำ 36 นิ้ว 18 นิ้ว 25,900 39,900
6.5 กำ 37.5 นิ้ว 19 นิ้ว 35,900 49,900
7 กำ 41 นิ้ว 21 นิ้ว -  

 info graphic 1200 001
info graphic 1200 002

 

S 4358149S 4358153
พระประธานปางสมาธิ (ซ้าย) / ปางมารวิชัย (ขวา) หน้าตัก 60 นิ้ว แบบเทหล่อทั้งองค์

S 4358156S 4399145
พระประธานปางมารวิชัย หน้าตัก 60 นิ้ว แบบเทหล่อทั้งองค์
S 4358158S 3399709
พระพุทธชินราช หน้าตัก 60 นิ้ว แบบเทหล่อทั้งองค์
S 37044241S 37044243
พระปางนาคปรก

S 4358163
พระอัครสาวก คู่ละ 39,900 บาท

S 34054156S 34054157
S 34054158S 34054159
S 34054160S 3399717
S 5177372
S 4358168
S 4358169
S 4358170S 4358171
* รูปงานเทหล่อจากแฟ้มภาพ

S 4358160
S 4358161
ตัวอย่างสลักชื่อเจ้าภาพที่ฐานพระ

พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน

พระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
tripidok x2 icon
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธาน

อานิสงส์ของการสร้างพระประธานถวายวัดที่ขาดแคลน

 1. ได้บุญตั้งแต่วินาทีแรกที่คิดสร้าง เพราะเป็นความคิดอันประกอบด้วยศรัทธาในพระพุทธองค์จัดเป็นตถาคตโพธิสัทธา
 2. เมื่อบริจาคทรัพย์ในการสร้างจัดเป็นทานบารมี
 3. เมื่อองค์พระปฏิมาสำเร็จบริบูรณ์ ได้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงพระพุทธคุณ ทั้งตนเองด้วยทั้งผู้อื่นด้วย กุศลจะเกิดเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ได้อาศัยพระปฏิมา เป็นสื่อน้อมนำให้ระลึกถึง พระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นบ่อเกิดแห่งกุศลจริยาอื่นๆ อีกเป็นอันมาก
 4. อำนาจแห่งกุศลที่สร้างพระปฏิมาส่งผลให้เกิดเป็นคนรูปงาม มีบุคลิกสง่า เป็นที่เคารพและรักใคร่ของประชุมชน มีอิสริยยศ บริวาร ทรัพย์สมบัติ ตลอดจนความสุขสถาพรไม่เป็นโรควิกลจริต
 5. ในสมัยมรณะกาล หากมีอารมณ์ในกุศลกิจนั้นมาปรากฏให้จิตยึดก่อน จะจุติย่อมปิดอบายภูมิและส่งให้ปฏิสนธิในสุคติภูมิทันที
 6. สร้างพระ 1 องค์ ได้อานิสงส์ 5 กัป(หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ) ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ สร้างด้วยอะไรก็ตาม หมายความว่าบุญกุศล จะตามหนุนส่งท่านไปทุกภพทุกชาตินานถึง 5 กัป
 7. ผู้ใดสร้างรูปพระพุทธเจ้า จะเป็นองค์เล็กเท่าต้นคาก็ดี ใหญ่กว่าต้นคาก็ดีผู้นั้นจะได้เป็นพรหม เป็นอินทร์ หมื่นชาติแสนชาติ ถ้าเป็นมนุษย์จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหมื่นชาติ แสนชาติ จะไม่เป็นผู้ตกต่ำเลยตราบจนกว่าเข้าสู่นิพพาน(หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว)
 8. เมื่อวันใดที่เราเดือดร้อน ก็จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ เหมือนที่เราช่วยเหลือสร้างพระประธานถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน

 

การสร้างระฆังถวายวัดเป็นยอดมหากุศล

         การสร้างระฆัง ซึ่งเป็นถาวรวัตถุเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกาศพระศาสนา นั้นเป็นยอดมหากุศลอย่างหนึ่ง ที่จะส่งผลให้บุคคลผู้ร่วมสร้างมีชื่อเสียงโด่งดัง มีคนนับหน้าถือตา นำส่งทั้งในชาตินี้และในชาติหน้า และชาติต่อๆ ไป ด้วยเป็นผู้ที่มีความสุขในทุกกาลเวลา เป็นผุ้ประสบความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า เจริญด้วยทรัพย์ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ให้เป็นที่รักแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย การที่มีระฆังไว้ประจำที่วัดนั้น พระภิกษุสงฆ์จะใช้เป็นอาณัติสัญญาณในการทำวัตร สวดมนต์เล่าเรียนพระธรรมบาลี ตลอดจนได้ใช้ในการประชุมเพื่อถกปัญหากรณีต่างๆ รวมถึงการแจ้งเตือนภัยฯ ก็ถือว่า เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญ ผู้สร้างระฆังจึงจะได้รับอานิสงส์ อันเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ตามที่ได้ กล่าวไปแล้วข้างต้น

อานิสงส์ถวายระฆัง

 • เป็นที่สรรเสริญของนรชนและบัณฑิตทั้งหลาย
 • เป็นที่รักของนรชนและบัณฑิตทั้งหลาย
 • ละความตระหนี่
 • ย่อมไม่หวาดหวั่นครั่นคร้ามเมื่อเข้าสู่สมาคม
 • เป็นกำลังสำคัญในการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา

        ส่วนผลในอนาคตนั้นย่อมมีอานิสงส์ในทิพยสมบัติ และเมื่อเคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้วไปบังเกิด ณ สถานที่ใดๆ จะเป็นผู้มีความสุขสบาย มีผิวพรรณวรรณะงดงาม บริบูรณ์ด้วยโภคสมบัติ ถึงพร้อมด้วยสติปัญญา และที่สำคัญโบราณจารย์ยังกล่าวไว้ว่า "จะมีเสียงดังก้องกังวาลไพเราะประดุจนกการเวก" หูจะไม่หนวก จะได้ยินเสียงชัดเจน มีเสียงอันไพเราะ ไม่เตี้ย พิการ ผู้ใดที่มีหนี้กรรมอยู่ก็จะหมดไป เมื่อละจากภพนี้ไปแล้วจะมีวิมานหลายชั้น และส่งผลให้ เมื่อเกิดภพชาติใดจะมีชื่อเสียงโด่งดัง ไปทั่วทุกสารทิศ ไปไหน ก็มีคนรู้จักเคารพนับถือ ไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็จะเจริญก้าวหน้า เป็นเป็นผู้มีวาจาดังกังวาน และคำพูดศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่น่าเกรงขาม น่าเชื่อถือน่าเคารพ ยังส่งผลดีในการติดต่อค้าขายเจรจา มีความจำเป็นเลิศ อายุยืนยาว เป็นการแก้กรรมให้กับผู้ที่ทำงานที่ต้องใช้ชื่อเสียง หรือเสียงอย่างนักร้อง ผู้ที่มีความบกพร่องทางเสียง พวกเสียงแหบ เสียงแห้ง ทั้งหลายและคนที่ต้องทำการค้า เจรจาต่อรอง

 

อานิสงส์ของการสร้างพระไตรปิฎก และตู้บรรจุพระธรรม ๑๑ ประการ

๑. ได้สั่งสมกุศลมูล หรือผลบุญ กุศลกรรม ไว้มากในพระพุทธศาสนา
๒. จะไม่ตายอย่างคนหลงสติ หรือจากไปอย่าง มีสติบริบูรณ์
๓. หากไปเกิดในหมู่มนุษย์สามัญ หรือหมู่บุคคลทั่วไปจะมีผลตามมาดังนี้
๓.๑ มีอำนาจยิ่งใหญ่ได้สิ่งสมปรารถนาดังใจปรารถนา
๓.๒ มีกลิ่นกายหอมฟุ้ง ไม่มีกลิ่นตัวเป็นที่น่ารังเกียจ
๓.๓ มีผิวพรรณสวยงาม หรือไม่มีผิวพรรณทราม
๓.๔ มั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติและบริวาร หรือไม่ตกอับยากจน
๔. หากไปเกิดเป็นกษัตริย์จะมีผลตามมาดังนี้
๔.๑ จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิครองทวีปทั้ง ๔
๔.๒ มีแก้ว ๗ ประการเกิดมาเป็นของคู่บุญ
๔.๓ ปราสาทที่ประทับจะมีแสงแก้วสว่างไสวไกลถึง ๑๒ โยชน์
๔.๔ แวดล้อมด้วยนารีแสนนางปานประหนึ่งนางฟ้า
๔.๕ มีปราสาท ๘๔,๐๐๐ องค์ให้ประทับ
๔.๖ จะเสด็จไปทางใดก็แวดล้อมด้วยเหล่าเสนามาตย์พร้อมทั้งขบวนรถ ขบวนช้าง
ขบวนม้า และขบวนทหารราบ ติดตามเป็นขบวนใหญ่ถึง ๗ โยชน์
๕. หากไปเกิดเป็นเทวดา จะได้เป็นพระอินทร์ครองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ถึง ๗ ครั้ง
๖. หากเกิดเป็นมนุษย์อีก จะได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึง ๓๖ ชาติ
๗. (จากนั้น) ก็จะได้เกิดเป็นพระราชาปกครองประเทศอีกหลายชาติ
๘. ต่อมา เมื่อเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะมีผลตามมาดังนี้
๘.๑ ได้รับเกียรติในที่ทุกสถาน
๘.๒ มีสติปัญญาหลักแหลม
๘.๓ มีอวัยวะ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย สะอาดผ่องใส
๘.๔ มีจิตบริสุทธิ์ (คิดในสิ่งที่ดี)
๙. จะได้พบพระพุทธเจ้าแล้วออกบวชและบรรลุมรรคผลในที่สุด
๑๐. จะได้เป็นผู้ทรงพระไตรปิฎก
๑๑. หากปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต
ก็จะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้บำเพ็ญบารมีต่อไป

 

คำถวายพระพุทธรูป

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (๓ จบ)

อิมัง มะยัง ภันเต พุทธะรูปัง สังฆัสสะ โอโณชะยามะ อายะติง สาสะนัสสะ อะติโรจะนายะ จะ ถาวะรายะ จะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมัง พุทธะรูปัง ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ นิพพานายะ จะ ฯ

คำแปล

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ซึ่งพระพุทธรูปนี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความรุ่งเรือง และพื่อความถาวร แห่งพระศาสนาต่อไป ขอพระสงฆ์จงรับ ซึ่งพระพุทธรูปนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข เพื่อมรรคผลนิพพาน แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ ฯ

 

คำถวายระฆัง

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (๓ จบ)

    ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง เอตัง คัณฑิง สะปะริวารัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ อิมัสสะหมิง อาวาเส นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ คัณฑิยา ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ

คำแปล

     ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายระฆัง พร้อมกับของบริวารนี้ ไว้ในอาวาสนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชา ขออานิสงส์แห่งการถวายระฆัง เพื่อเป็นพุทธบูชานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ

คำถวายหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมทั้งตู้

(ตั้ง นโม ฯ 3 จบ)

       ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต เตปิฏะกัง สะมัญชุสัง พุทธะปะริสายะ สัมมาปะฏิปัตติโสภะณายะ สังฆัสสะ นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง พุทธะปะริสายะ สัมมาปะฏิปัตติโสภะณายะ เตปิฏะกัสสะ สะมัญชุสัสสะ ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ

คำแปล

     ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบถวาย หนังสือพระไตรปิฎก พร้อมทั้งตู้นี้ แก่พระสงฆ์ เพื่อความงดงามแห่งสัมมาปฏิบัติ ของพุทธบริษัท ขออานิสงส์แห่งการถวายหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมทั้งตู้ เพื่อความงดงามแห่งสัมมาปฏิบัติ ของพุทธบริษัทนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย  จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ด้วยแก่ปิยชนทั้งหลาย มีบิดามารดา เป็นต้น ด้วยตลอดกาลนานเทอญ

share now

office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 266

เมื่อวานนี้ 299

สัปดาห์นี้ 1205

เดือนนี้ 5734

ทั้งหมด 910021