ขอเชิญร่วมทำบุญฯ

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2566 ให้กับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพกฐิน และเป็นวัดที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

    ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2566 ให้กับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพกฐิน และเป็นวัดที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ในเขตจังหวัดนครพนม จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 8 วัด ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ วัดละ 23,900 - 59,900 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนผ้ากฐิน และ บริวารกฐินของแต่ละวัด) กำหนดวันทำพิธีทอดกฐิน ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม ถึง วันที่ 26 พฤศจิกายน ...

โครงการที่ยังเปิดร่วมทำบุญ

ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างกุฎิพระ_เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่าที่ขาดแคลนในเขตทุรกันดาร

     ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทำบุญ”สร้างกุฎิพระ”เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่าที่ขาดแคลนในเขตทุรกันดาร และ เป็นวัดที่ติดต่อขอกุฎิมากับทางชมรมฯ โดยขอให้ทางชมรมฯ ช่วยประชาสัมพันธ์ห...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานในอุโบสถและวิหาร เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน

* ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำพระพุทธรูปและพระประธานที่หล่อจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานในอุโบสถและวิหาร เพื่อ...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทหล่อ สร้างพระประธานในอุโบสถ และ ศาลาการเปรียญ และ พระประธานในศาลาปฏิบัติธรรม ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2566

ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำพระพุทธรูป หรือพระประธานจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้      ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพ ทำบุญเทหล่อสร้าง”พระประธานในอุโบสถ พระประธานในศาลาการเปรีย...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อพระประธานองค์เล็ก ถวายวัดที่ขาดแคลน ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2566

  * ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้นำพระพุทธรูป และโต๊ะหมู่บูชา ที่สร้างจากที่อื่นมาร่วมถวายในโครงการนี้ *      เรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานอง...

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้หนังสือไม้สัก เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่าที่ขาดแคลน และเป็นวัดที่ติดต่อมา ในจังหวัดเชียงราย

  * ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำหนังสือพระไตรปิฎกและตู้หนังสือจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้หนังสือไม...

สร้างระฆังสำริด เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน และวัดที่ติดต่อขอมา ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2566

* โครงการนี้ ไม่อนุญาตให้นำระฆังจากที่อื่นมาร่วมถวาย ต้องใช้ระฆังของทางชมรมเท่านั้น * ผลงานครั้งล่าสุด ที่นำคณะเจ้าภาพไปถวายระฆัง ที่เชียงราย 👇 พิธีถวายและระฆังเนื้อสำริด ขนาด ...

ขอเชิญร่วมสร้างฉัตรพระประธาน ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2566

* โครงการนี้ ไม่อนุญาตให้นำฉัตรจากที่อื่นมาติดตั้ง ต้องใช้ของทางชมรมเท่านั้น      ขอเรียนเชิญ เป็นเจ้าภาพทำบุญ “สร้างฉัตรพระประธานในอุโบสถ ฉัตรพระประธานในวิหาร และฉัตรพระประธ...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญเทหล่อสร้างพระสิวลี เนื้อทองเหลือง เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และ วัดที่ติดต่อขอมา

* ไม่อนุญาตให้นำพระสีวลีที่สั่งทำจากที่อื่นมาร่วมถวายในโครงการนี้      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญเทหล่อสร้าง”พระสิวลี เนื้อทองเหลือง “ เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ...

ผลงานล่าสุดของกองทุนฯ

      วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ทางกองทุนฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดราชบัลลังก์ประดิษฐาราม จังหวัดระยอง เพื่อนำระฆังเนื้อสำริด ขนาด 6 กำ ที่คุณชญญาวีร์ ธัญอัครานนท์ และครอบครัว รับเป็นเจ้าภาพสร้างถวาย นำไปส่งมอบให้กับทางวัด การส่งมอบในวันนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ระฆังได้ส่งถึงวัดโดยสวัสดิภาพ ตรงตามกำหนดเวลาที่นัดหมาย และได้ทำถูกต้องตามแบบ เสียงดังกังวาล ตามที่ทางเจ้าภาพได้สั่งทำไว้ทุกประการ ทางกองทุน ฯ ก็ขออนุโมทนาสาธุการ และขอขอบคุณ ทางเจ้าภาพเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจ และมอบหมายให้ทางกองทุนฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างและเทหล่อระฆังใบนี้ให้ ส่วนวันทำพิธีถวาย ทางคณะเจ้าภาพ จะเดินทางมาที่วัด เพื่อทำพิธีถวายด้วยตนเอง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2566 

*** วัดที่นำระฆังสำริด มาถวายในวันนี้ ทางวัดได้ติดต่อขอระฆัง มากับทางกองทุนฯ โดยขอให้ทางกองทุนฯ ช่วยประชาสัมพันธ์ หาเจ้าภาพจัดสร้างให้ เนื่องจากทางวัดต้องการนำระฆังไปแขวนไว้ที่หน้าอุโบสถ เพื่อตีบอกเวลา ให้พระลงอุโบสถ ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น
หมายเหตุ…ท่านใดที่มีความประสงค์ต้องการเป็นเจ้าภาพ ทำบุญสร้างระฆังเนื้อสำริดและสร้างพระประธาน เพื่อนำไปประดิษฐานไว้บนเจดีย์ ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ให้กับวัดที่ติดต่อขอมา ขณะนี้ ยังมีอยู่อีก 1 วัด ที่ติดต่อขอมา และยังไม่มีเจ้าภาพ เป็นวัดในจังหวัดเชียงใหม่ ทางวัดต้องการพระประธานแบบยืน ปางเปิดโลก พระพุทธรูปปางลีลา พระพุทธปางห้ามญาติ และ พระพระพุทธรูปปางห้ามสุมทร เนื้อทองเหลือง ลงรักปิดทองขนาดความสูง 1.80 เมตร จำนวน 4 องค์ ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ สร้างองค์ 59,900 บาท ส่วนระฆัง ทางวัดต้องการระฆังเนื้อสำริด ขนาด 5.5 กำ ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพใบละ 45,900 บาท ท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อรับเป็นเจ้าภาพได้ที่ 089-550-9777

S 6660149 0

 

 

 

 

 

office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 291

เมื่อวานนี้ 299

สัปดาห์นี้ 1230

เดือนนี้ 5759

ทั้งหมด 910046